Luận văn Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒTÓM TẮT KHOÁ LUẬNLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH CHUYÊN NGHIỆP 31.1 Lý luận về Quản trị nhân lực (QTNL) 31.1.1 Khái niệm QTNL 31.1.2 Các hoạt động chủ yếu của QTNL 41.2 Chương trình du lịch - Chất lượng CTDL 61.2.1 Chương trình du lịch 61.2.1.1 Khái niệm 61.2.1.2 Tính chất và đặc điểm của CTDL 71.2.1.3 Các bước xây dựng chương trình du lịch 91.2.2 Chất lượng Chương trình du lịch 121.2.2.1 Khái niệm chất lượng CTDL 121.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CTDL 131.2.2.3 Quản lý chất lượng chương trình du lịch 151.3 Phong cách làm việc chuyên nghiệp và vai trò của nó trong nâng cao chất lượng CTDL 171.3.1 Phong cách làm việc chuyên nghiệp 171.3.1.1 Định nghĩa 171.3.1.2 Các yếu tố cấu thành nên phong cách làm việc chuyên nghiệp 191.3.2 Vai trò của phong cách làm việc chuyên nghiệp trong nâng cao chất lượng CTDL 28CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ PHONG CÁCH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CTCP DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI – CHI NHÁNH HÀ NỘI 312.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai – Chi nhánh Hà Nội 312.1.1 Thông tin chung 312.1.2.Quá trình hình thành và phát triển 322.1.3. Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh 332.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 352.4.1.1. Chức năng kinh doanh 352.1.4.2. Nhiệm vụ 362.1.5. Thông tin về tình hình công ty: 362.2 Phân tích và đánh giá thực trạng về vấn đề nhân lực và phong cách làm việc tại chi nhánh 472.2.1 Tình hình lao động và cách thức xây dựng, tổ chức một chương trình du lịch. 472.2.1.1 Tình hình lao động 472.1.1.2 Cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện CTDL 512.2.2 Phân tích và đánh giá 54CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TẠO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH 673.1 Đề xuất tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp 673.2 Đề xuất nhằm tạo dựng phong cách chuyên nghiệp trong đội ngũ nhân viên tại chi nhánh. 73KẾT LUẬN 77Tài liệu tham khảo 78PHỤ LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH CHUYÊN NGHIỆP 3

1.1 Lý luận về Quản trị nhân lực (QTNL) 3

1.1.1 Khái niệm QTNL 3

1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của QTNL 4

1.2 Chương trình du lịch - Chất lượng CTDL 6

1.2.1 Chương trình du lịch 6

1.2.1.1 Khái niệm 6

1.2.1.2 Tính chất và đặc điểm của CTDL 7

1.2.1.3 Các bước xây dựng chương trình du lịch 9

1.2.2 Chất lượng Chương trình du lịch 12

1.2.2.1 Khái niệm chất lượng CTDL 12

1.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CTDL 13

1.2.2.3 Quản lý chất lượng chương trình du lịch 15

1.3 Phong cách làm việc chuyên nghiệp và vai trò của nó trong nâng cao chất lượng CTDL 17

1.3.1 Phong cách làm việc chuyên nghiệp 17

1.3.1.1 Định nghĩa 17

1.3.1.2 Các yếu tố cấu thành nên phong cách làm việc chuyên nghiệp 19

1.3.2 Vai trò của phong cách làm việc chuyên nghiệp trong nâng cao chất lượng CTDL 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ PHONG CÁCH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CTCP DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI – CHI NHÁNH HÀ NỘI 31

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai – Chi nhánh Hà Nội 31

2.1.1 Thông tin chung 31

2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển 32

2.1.3. Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh 33

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 35

2.4.1.1. Chức năng kinh doanh 35

2.1.4.2. Nhiệm vụ 36

2.1.5. Thông tin về tình hình công ty: 36

2.2 Phân tích và đánh giá thực trạng về vấn đề nhân lực và phong cách làm việc tại chi nhánh 47

2.2.1 Tình hình lao động và cách thức xây dựng, tổ chức một chương trình du lịch. 47

2.2.1.1 Tình hình lao động 47

2.1.1.2 Cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện CTDL 51

2.2.2 Phân tích và đánh giá 54

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TẠO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH 67

3.1 Đề xuất tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp 67

3.2 Đề xuất nhằm tạo dựng phong cách chuyên nghiệp trong đội ngũ nhân viên tại chi nhánh. 73

KẾT LUẬN 77

Tài liệu tham khảo 78

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY