Luận văn Xây dựng Phần mềm quản lý nhân sự tại công ty Vận tải ôtô số 2- Bộ giao thông vận tải

Sơ đồ ngữ cảnh(Context Diagram) thể hiện rất khái quát nọi dung chính của hệ thống thông tin. Sơ đồ này không đi vào chi tiết, mà mô tả sao cho chỉ cần một lần nhìn là nhận ra nội dung chính của hệ thống. Để cho sơ đồ ngữ cảnh sáng sủa, dễ nhìn có thể bỏ qua các kho dữ liệu, bỏ qua các xử lý cập nhật. Sơ đồ ngữ cảnh còn được gọi là sơ đồ mức 0.Các phích Logic: Phích logic hoàn chỉnh tài liệu cho hệ thống. Có 5 loại phích logic chúng được dùng mô tả thêm cho luồng dữ liệu, xử lý, kho dữ liệu, tệp dữ liệu và phần tử thông tin.§ Mẫu phích xử lý logic.§ Mẫu phích luồng dữ liệu.§ Mẫu phích phần tử thông tin.§ Mẫu phích kho dữ liệu.§ Mẫu phích tệp dữ liệu.

Sơ đồ ngữ cảnh(Context Diagram) thể hiện rất khái quát nọi dung chính của hệ thống thông tin. Sơ đồ này không đi vào chi tiết, mà mô tả sao cho chỉ cần một lần nhìn là nhận ra nội dung chính của hệ thống. Để cho sơ đồ ngữ cảnh sáng sủa, dễ nhìn có thể bỏ qua các kho dữ liệu, bỏ qua các xử lý cập nhật. Sơ đồ ngữ cảnh còn được gọi là sơ đồ mức 0.

Các phích Logic: Phích logic hoàn chỉnh tài liệu cho hệ thống. Có 5 loại phích logic chúng được dùng mô tả thêm cho luồng dữ liệu, xử lý, kho dữ liệu, tệp dữ liệu và phần tử thông tin.

§ Mẫu phích xử lý logic.

§ Mẫu phích luồng dữ liệu.

§ Mẫu phích phần tử thông tin.

§ Mẫu phích kho dữ liệu.

§ Mẫu phích tệp dữ liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY