Luận văn Xây dựng một số giải pháp cải thiện việc quản lý nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trang phụ bìa

Lời cam đoan . 1

Mục lục 2

Danh mục các ký hiệu. các chữ viết tắt . 6

Danh mục bảng 7

Danh mục các hình vẽ, đồ thị 8

Phần mở đầu 9

1. Tính cấp thiết của đề tài . 9

2. Mục tiêu của luận văn . 10

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn . 11

4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn 11

5. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn . 11

6. Kết cấu của luận văn 11

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước về các dự án dự

án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng

Ninh.

13

1.1. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô

thị .

13

1.1.1 Khái niệm về dự án đầu tư 13

1.1.2 Quan niệm về cơ sở hạ tầng đô thị 15

1.1.2.1 Khái niệm về cơ sở hạ tầng đô thị 15

1.1.2.2 Phân loại cơ sở hạ tầng đô thị 16

1.1.2.3 Đặc điểm về cơ sở hạ tầng khu đô thị 17

1.1.3 Vai trò của cơ sở hạ tầng kỹ thuật với sự phát triển kinh tế của đô

thị .

18

1.1.4 Quản lý Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô

thị

19

1.1.4.1 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý Nhà nước trong xây 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY