Luận văn Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời mở đầu Chương 1: QUY TRÌNH PHÂN LOẠI TÍN DỤNG - TÍNH TOÁN DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG1.1. Quy trình phân loại tín dụng 011.2. Hồ sơ tín dụng 061.3. Giá trị được khấu trừ, giá trị để khấu trừ và tính toán dự phòng 071.4. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 39 “tổn thất giảm giá trị” 091.5. Trích lập dự phòng và sử dụng quỹ dự phòng 121.6. Ý nghĩa của chấm điểm tín dụng 20Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1. Phạm vi và mục đích của việc chấm điểm tín dụng 302.2. Các căn cứ để chấm điểm tín dụng 302.3. Xếp hạng tài sản đảm bảo 402.4. Quyết định tín dụng 412.5. Quy trình chấm điểm tín dụng 432.6. Kết luận 51Chương 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MANG Ý NGHĨA THỰC TIỄN3.1. Nhận xét 533.2. Đề xuất mang ý nghĩa thực tiễn 55Tài liệu tham khảo Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời mở đầu

Chương 1: QUY TRÌNH PHÂN LOẠI TÍN DỤNG - TÍNH TOÁN DỰ

PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG

1.1. Quy trình phân loại tín dụng 01

1.2. Hồ sơ tín dụng 06

1.3. Giá trị được khấu trừ, giá trị để khấu trừ và tính toán dự

phòng

07

1.4. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 39 “tổn thất giảm giá trị” 09

1.5. Trích lập dự phòng và sử dụng quỹ dự phòng 12

1.6. Ý nghĩa của chấm điểm tín dụng 20

Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

2.1. Phạm vi và mục đích của việc chấm điểm tín dụng 30

2.2. Các căn cứ để chấm điểm tín dụng 30

2.3. Xếp hạng tài sản đảm bảo 40

2.4. Quyết định tín dụng 41

2.5. Quy trình chấm điểm tín dụng 43

2.6. Kết luận 51

Chương 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MANG Ý NGHĨA THỰC TIỄN

3.1. Nhận xét 53

3.2. Đề xuất mang ý nghĩa thực tiễn 55

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY