Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần thực hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho sinh viên ngành kiểm toán

MỞ ĐẦU.1

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:.1

2. Tính cấp thiết của đề tài.2

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.4

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.5

7. Bố cục đề tài .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO.6

1.1. QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DN .6

1.1.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính.6

1.1.2. Qui trình kiểm toán BCTC DN.7

1.1.3. Hồ sơ kiểm toán BCTC DN.9

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.10

1.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.10

1.3.1. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu củng cố kiến thức lý

thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ

bản trong điều kiện gần như thực tế .10

1.3.2. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu rèn luyện kỹ năng

thực hiện kiểm toán và kỹ năng trình bày giấy tờ làm việc với

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY