Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam định đến năm 2020

LỜI CAM ĐOAN .i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ .vi

PHẦN MỞ ĐẦU.viii

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.1

1.1. Tổng quan về chiến lược.1

1.1.1. Khái niệm về chiến lược. 1

1.1.2.Vai trò, ý nghĩa của chiến lược .3

1.1.3. Phân loại chiến lược. 4

1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực .5

1.2.1. Khái niệm về nhân lực,nguồn nhân lực. 5

1.2.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 6

1.3. Tầm quan trọng và vai trò của nhân lực trong kinh tế thị trường.9

1.4. Các bước xây dựng chiến lược.12

1.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực16

1.5.1. Phân tích môi trường bên ngoài.16

1.5.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: .16

1.5.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: .19

1.5.2. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực. 20

1.6. Căn cứ xác đinh nhu cầu nguồn nhân lực.21

1.7. Hoạch định các phương án và thiết kế các giải pháp phát triển nguồn nhân lực.24

1.8. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực .25

1.9. Tập hợp các cơ sở, căn cứ, công cụ xây dựng chiến lược phát triển nguồn

nhân lực.25

1.9.1. Tập hợp các cơ sở, căn cứ chiến lược . 25

1.9.2. Mô hình phân tích SWOT . 27

1.9.3. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter . 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY