Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần tư vấn công nghệ giai đoạn 2012 - 2017

Lời cam đoan.1

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.2

Danh mục các bảng biểu.2

LỜI MỞ ĐẦU .6

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.8

1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh .8

1.1.1. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh .10

1.1.2. Nội dung của chiến lược kinh doanh .12

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh .13

1.2. Khái niệm hoạch định chiến lược kinh doanh .14

1.2.1. Ý nghĩa của hoạch định chiến lược kinh doanh. .15

1.2.2. Các loại chiến lược kinh doanh .16

1.2.2.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp.16

1.2.2.2. Chiến lược khác biệt .20

1.2.2.3. Chiến lược tập trung .22

1.3. Các căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh.24

1.4. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh.27

1.4.1. Xác định tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.28

1.4.2. Phân tích chiến lược.29

1.4.3. Lập chiến lược công ty. .36

1.4.4. Lập chiến lược các đơn vị kinh doanh. .37

1.4.5. Xây dựng các biện pháp thực hiện chiến lược.37

1.4.6. Đánh giá chiến lược và các biện pháp thực hiện. .37

1.4.7. Lập và thông qua các tài liệu chiến lược.38

1.5. Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược.38

1.5.1. Ma trận BCG (Boston Conslting Group) .38

1.5.2. Ma trận SWOT (Strengths - Weaknesses - Oportunities - Threats).41

1.5.3. Ma trận tiềm lực thành công.44

1.6. Một số kinh nghiệm hoạch định chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp

trong ngành .46

Chương 2 – PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012 -2017 .50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY