Luận văn Xác định lượng giống và tổ hợp phân bón thích hợp trong thâm canh lúa hương thơm số 1 tại huyện điện biên tỉnh Điện Biên - Vụ xuân năm 2007

Chiều cao cây trên đồng ruộng là một chỉ tiêu quan trọng. Chiều cao cây của cây lúa chính là kết quả của sự tăng trưởng thân lá từ khi nảy mầm đến lúc hình thành đốt, vươn lóng và trỗ bông hoàn toàn.Sự tăng trưởng chiều cao cây nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều yếu tố như: nhiệt độ, ánh sáng, lượng phân bón đặc biệt là phân đạm và loại phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa.Kết quả theo dõi về động thái chiều cao cây của giống lúa HT1 qua các tuần theo dõi được trình bày ở bảng 3.3.Qua kết quả nghiên cứu này cho thấy: Chiều cao cây tăng dần qua các tuần theo dõi và tăng theo chiều tăng của mức phân bón (Đạm và Kali).

Chiều cao cây trên đồng ruộng là một chỉ tiêu quan trọng. Chiều cao

cây của cây lúa chính là kết quả của sự tăng trưởng thân lá từ khi nảy mầm

đến lúc hình thành đốt, vươn lóng và trỗ bông hoàn toàn.

Sự tăng trưởng chiều cao cây nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều yếu tố

như: nhiệt độ, ánh sáng, lượng phân bón đặc biệt là phân đạm và loại phân

bón có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Kết quả theo dõi về động thái chiều cao cây của giống lúa HT1 qua các

tuần theo dõi được trình bày ở bảng 3.3.

Qua kết quả nghiên cứu này cho thấy:

Chiều cao cây tăng dần qua các tuần theo dõi và tăng theo chiều tăng

của mức phân bón (Đạm và Kali).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY