Luận văn Vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế xã hội ở các huyện miền núi cao ở Nghệ An

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO 51.1. Đầu tư của Nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao 51.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao và kinh nghiệm ở một số tỉnh về sử dụng vốn đầu tư cho các huyện miền núi cao 19Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO TỈNH NGHỆ AN 312.1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến đầu tư của Nhà nước ở các huyện miền núi cao Nghệ An 312.2. Đánh giá thực trạng đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao Nghệ An 38Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO TỈNH NGHỆ AN 703.1. Quan điểm đầu tư của Nhà nước cho các huyện miền núi cao 703.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước ở các huyện vùng núi cao Nghệ An 85KẾT LUẬN 106DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO 5

1.1. Đầu tư của Nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao 5

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao và kinh nghiệm ở một số tỉnh về sử dụng vốn đầu tư cho các huyện miền núi cao 19

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO TỈNH NGHỆ AN 31

2.1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến đầu tư của Nhà nước ở các huyện miền núi cao Nghệ An 31

2.2. Đánh giá thực trạng đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi cao Nghệ An 38

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CAO TỈNH NGHỆ AN 70

3.1. Quan điểm đầu tư của Nhà nước cho các huyện miền núi cao 70

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước ở các huyện vùng núi cao Nghệ An 85

KẾT LUẬN 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY