Luận văn Việc làm trong ngành thuỷ sản ở tỉnh Cà Mau

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM TRONG NGÀNH THỦY SẢN 6 1.1. Việc làm và những nhân tố ảnh hưởng tới việc làm trong ngành thủy sản 6 1.2. Những hình thức tạo việc làm trong ngành thủy sản 24 1.3. Kinh nghiệm tạo việc làm trong ngành thủy sản ở một số tỉnh 28 Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM TRONG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2000-2007 33 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và con người tỉnh Cà Mau có ảnh hưởng đến tạo việc làm 33 2.2. Tạo việc làm trong ngành thủy sản tỉnh Cà Mau 51 2.3. Những hạn chế và nguyên nhân 59 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU 65 3.1. Phương hướng tạo việc làm trong ngành thủy sản ở tỉnh Cà Mau 65 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm trong ngành thủy sản tỉnh Cà Mau trong thời gian tới 67 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM TRONG NGÀNH THỦY SẢN 6

1.1. Việc làm và những nhân tố ảnh hưởng tới việc làm trong ngành thủy sản 6

1.2. Những hình thức tạo việc làm trong ngành thủy sản 24

1.3. Kinh nghiệm tạo việc làm trong ngành thủy sản ở một số tỉnh 28

Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM TRONG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2000-2007 33

2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và con người tỉnh Cà Mau có ảnh hưởng đến tạo việc làm 33

2.2. Tạo việc làm trong ngành thủy sản tỉnh Cà Mau 51

2.3. Những hạn chế và nguyên nhân 59

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU 65

3.1. Phương hướng tạo việc làm trong ngành thủy sản ở tỉnh Cà Mau 65

3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm trong ngành thủy sản tỉnh Cà Mau trong thời gian tới 67

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY