Luận văn Vận dụng quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy về các lực cơ học trong chương trình vật lý 10-THPT

MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cảm ơn . .1 Mục lục 2 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .4 MỞ ĐẦU .5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC,LẤY NGƯỜI HỌC (HS) LÀM TRUNG TÂM VÀ QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰC CỦA ROBERT MARZANO 1.1. TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC, LẤY NGƯỜI HỌC (HS) LÀM TRUNG TÂM .81.1.1. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới . 8 1.1.2. Từ mục tiêu đến phương pháp dạy học tích cực .91.1.3. So sánh "dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm" với "dạy học thụ động, lấy người thầy làm trung tâm" .111.1.4. Bản chất quan điểm dạy học "lấy người học làm trungtâm" .14 1.1.5. Một số PPDH tích cực 161.1.6. Những lí do gây cản trở sự thay đổi phương pháp dạyhọc và sự lựa chọn của GV 231.1.7. Chọn lựa và sử dụng phương pháp dạy học của GV .251.2. NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰC CỦA ROBERT MARZANO .26 1.2.1. Định hướng 1 .271.2.2. Định hướng 2 31 1.2.3. Định hướng 3 .351.2.4. Định hướng 4 .431.2.5. Định hướng 5 .501.2.6. Kết luận chương 1 .51 Chương 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰCCỦA ROBERT MARZANO VÀO QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ "CÁC LỰC CƠ HỌC" 2.1. Cấu trúc chương "các lực cơ học" trong chương trìnhvật lý 10ưTHPT 522.2. Vận dụng quan điểm dạy học của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy về "các lực cơ học" trong chương trình vật lý 10ưTHPT .54 2.2.1. Giáo án bài "Lực hấp dẫn" 542.2.2. Giáo án bài "Lực đàn hồi" 672.2.3. Giáo án bài "Lực ma sát trượt" .822.2.4. Giáo án bài "Lực ma sát nghỉưlực ma sát lăn. Ma sát có ích hay có hại" . 96Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 1123.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm .1133.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 1133.4. Phân tích diễn biến của giờ dạy trong quá trình thực nghiệm 1143.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm .1213.6. Kết luận chương 3 134KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO .141 PHỤ LỤC .142

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Trang

Lời cảm ơn . .1

Mục lục 2

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .4

MỞ ĐẦU .5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC,LẤY NGƯỜI HỌC

(HS) LÀM TRUNG TÂM VÀ QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH

CỰC CỦA ROBERT MARZANO

1.1. TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC, LẤY NGƯỜI HỌC

(HS) LÀM TRUNG TÂM .8

1.1.1. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới . 8

1.1.2. Từ mục tiêu đến phương pháp dạy học tích cực .9

1.1.3. So sánh "dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm"

với "dạy học thụ động, lấy người thầy làm trung tâm" .11

1.1.4. Bản chất quan điểm dạy học "lấy người học làm trungtâm" .14

1.1.5. Một số PPDH tích cực 16

1.1.6. Những lí do gây cản trở sự thay đổi phương pháp dạyhọc và

sự lựa chọn của GV 23

1.1.7. Chọn lựa và sử dụng phương pháp dạy học của GV .25

1.2. NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰC CỦA

ROBERT MARZANO .26

1.2.1. Định hướng 1 .27

1.2.2. Định hướng 2 31

1.2.3. Định hướng 3 .35

1.2.4. Định hướng 4 .43

1.2.5. Định hướng 5 .50

1.2.6. Kết luận chương 1 .51

Chương 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰCCỦA

ROBERT MARZANO VÀO QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ

"CÁC LỰC CƠ HỌC"

2.1. Cấu trúc chương "các lực cơ học" trong chương trìnhvật lý 10ưTHPT 52

2.2. Vận dụng quan điểm dạy học của Robert Marzano vào quá trình

giảng dạy về "các lực cơ học" trong chương trình vật lý 10ưTHPT .54

2.2.1. Giáo án bài "Lực hấp dẫn" 54

2.2.2. Giáo án bài "Lực đàn hồi" 67

2.2.3. Giáo án bài "Lực ma sát trượt" .82

2.2.4. Giáo án bài "Lực ma sát nghỉưlực ma sát lăn.

Ma sát có ích hay có hại" . 96

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 112

3.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm .113

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 113

3.4. Phân tích diễn biến của giờ dạy trong quá trình thực nghiệm 114

3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm .121

3.6. Kết luận chương 3 134

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 138

TÀI LIỆU THAM KHẢO .141

PHỤ LỤC .142

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY