Luận văn Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại thị trấn Tam đảo, huyện Tam đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Nội dung nghiên cứu .2

5. Cấu trúc của luận văn.3

Chương 1.4

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4

1.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính.4

1.1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu đ a chính. 4

1.1.2. Nội dung của CSDL đ a chính . 5

1.1.3. Tổng quan về chuẩn dữ liệu đ a chính ở nước ta . 6

1.1.4. Các văn bản pháp luật quy đ nh về xây dựng CSDL đ a chính. 11

1.2. Tổng quan về công nghệ GIS .12

1.3. Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai của một số nước trên thế giới.16

1.3.1. T i Australia . 16

1.3.2. T i Thụy Điển. 17

1.4. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng CSDL Địa chính dạng số ở Việt

Nam.19

1.5. Phương pháp nghiên cứu.22

1.5.1. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng CSDL đ a chính .22

1.5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu khác . 22

Chương 2.24

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CỦA THỊ TRẤN TAM

ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC .24

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Tam Đảo .24

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 24

2.1.2. Điều kiện kinh tế - Xã hội. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY