Luận văn Tương đương trong cách dịch các từ có yếu tổ văn hóa trong cuốn sách “wandering through vietnamese culture” của Hữu Ngọc

TABLE OF CONTENTSPART A: INTRODUCTION 11. Rationale 12. Scope of the study 13. Aims of the study 24. Methodology 25. Design of the study 3Chapter 1: Theoretical background 41.1. Translation theory 41.1.1. Definition of translation 41.1.2. Translation equivalence 41.1.2.1. The nature of equivalence in translation 51.1.2.2. Types of equivalence in translation 51.1.3. Common problems of non-equivalence 71.2. Notion of culture in translation 91.3. Cultural categories 101.4. Translation methods 111.5. Conclusion 13Chapter 2: Vietnamese cultural words and their equivalences 142.1. The most common types of cultural words 142.2. The most common types of equivalence 142.2.1. Nil equivalence: 162.2.2 Other types of equivalence 252.2.2.1 One-to-part-of one equivalence 252.2.2.3 One-to-one equivalence 31PART C: CONCLUSION 33REFERENCES 38

TABLE OF CONTENTS

PART A: INTRODUCTION 1

1. Rationale 1

2. Scope of the study 1

3. Aims of the study 2

4. Methodology 2

5. Design of the study 3

Chapter 1: Theoretical background 4

1.1. Translation theory 4

1.1.1. Definition of translation 4

1.1.2. Translation equivalence 4

1.1.2.1. The nature of equivalence in translation 5

1.1.2.2. Types of equivalence in translation 5

1.1.3. Common problems of non-equivalence 7

1.2. Notion of culture in translation 9

1.3. Cultural categories 10

1.4. Translation methods 11

1.5. Conclusion 13

Chapter 2: Vietnamese cultural words and their equivalences 14

2.1. The most common types of cultural words 14

2.2. The most common types of equivalence 14

2.2.1. Nil equivalence: 16

2.2.2 Other types of equivalence 25

2.2.2.1 One-to-part-of one equivalence 25

2.2.2.3 One-to-one equivalence 31

PART C: CONCLUSION 33

REFERENCES 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY