Luận văn Tổng quan môi trường đô thị. thiết kế thang nâng ô tô hai điểm dừng có một mâm quay

Mục Lục Phần I: TỔNG QUANChương 1: Tổng quan môi trường đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh 1 Chương 2: Phân tích chọn phương án và thiết bị 5 Chương 3: Tổng quan về thang nâng ô tô 11 3.1.Công dụng của thang nâng 11 3.2.Cấu tạo chung và nguyên lý hoạt động 11 3.3.Thông số kỹ thuật của thang nâng 14 Phần II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THANG NÂNG Ô TÔ A. THIẾT KẾ THANG NÂNG Chương 1: THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 15 1.1 Chế độ làm việc của đông cơ 16 1.2 Chọn sơ đồ dẫn động 16 1.3 Chọn động cơ điện 16 1.4 Chọn loại xích 17 1.5 Xác định kích thước cơ bản của đĩa xích 17 1.6 Thiết kế trục xích 18 1.7 Tính chọn phanh 20 1.8 Tính chọn khớp nối 21 1.9 Tính chọn ổ đỡ 23 1.10 Tính toán liên kết xích với sàn 24 1.11 Tính toán thiết bị căng xích 26 Chương 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP SÀN NÂNG 28 2.1 Chọn hình thức kết cấu 28 2.2 Chọn vật liệu chế tạo 28 2.3 Xác định vị trí tính toán - Các tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán 29 2.4 Tính toán và kiểm tra bền 30  Chương 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP KHUNG ĐỠ 37 3.1 Chọn hình thức kết cấu 37 3.2 Chọn vật liệu chế tạo 37 3.3 Xác định vị trí tính toán - Các tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán 37 3.4 Tính toán và kiểm tra bền 39 3.5 Tính toán kết và cấu thanh giằng ngang 42 3.6 Tính toán và kết cấu thanh giăng chéo 43 3.7 Tính toán và kết cấu dầm đỡ động cơ, hộp giảm tốc. 43 3.8 Tính toán và kết cấu chân cột 44 Chương 4: TÍNH TOÁN BỘ HÃM BẢO HIỂM VÀ HẠN CHẾ TỐC ĐỘ 47 4.1 Bộ hãm bảo hiểm 47 4.1.1 Cấu tạo 47 4.1.2 Nguyên lý hoạt động 47 4.1.3 Tính toán thiết bị kẹp 47 4.1.4 Xác định kích thước nêm 51 4.2 Bộ hạn chế tốc độ 51 4.2.1 Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động 52 4.2.2 Cáp của cơ cấu khống chế tốc độ 52 4.2.3 Xác định kích thước Puly 52 4.2.4 Lực nén cần thiết của lò xo và lò xo giữ quả văng 53 4.2.5 Lò xo giữ quả văng 54 Chương 5: TÍNH TOÁN DẪN HƯỚNG SÀN VÀ GIẢM CHẤN 56 A. Dẫn hướng 56 A6.1 Dẫn hướng sàn 56 A6.2 Tính toán ray dẫn hướng 58 B. Bộ giảm chấn B6.1 Lực tác dụng lên bộ giảm chấn 63 B6.2 Tính toán bộ giảm chấn lò xo 64  Chương 6 : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KIỂN THANG NÂNG 67 6.1 Xác định sơ bộ công suất động cơ điện 67 6.2 Xác định momen cản tĩnh 67 6.3 Xây dựng biểu đồ phụ tải gần đúng cho cơ cấu nâng 68 6.4 Xác định công suất của động cơ điện 69 6.5 Xây dựng đường đặc tính cơ của động cơ điện 70 6.6 Xây dựng biểu đồ phụ tải chính xác 72 6.7 Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nóng 76 6.8 Lựa chọn sơ đồ điều khiển truyền động điện và các phần tử trong mạch 6.9 Tính chọn rơle dòng điện cực đại 80 6.10 Tính chọn rơle nhiệt 80 6.11 Tính toán và lựa chọn dây cáp và dây dẫn điện 80 Chương 7 : GIỚI THIỆU CƠ CẤU CỦA AN TOÀN 81 7.1 Công dụng của cơ cấu của an toàn 81 7.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 81 B. THIẾT KẾ MÂM QUAY  A. THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG MÂM QUAY 83 2.1 Chọn sơ đồ dẫn động 83 2.2 Xác định kích thước cơ bản của mâm quay 83 2.3 Chọn công suất động cơ điện 84 2.4 Tính toán và kiểm tra bền bánh dẫn động 87 2.5 Tính toán và kiểm tra bền bánh dẫn hướng 88 2.6 Thiết kế trục đỡ bánh xe dẫn hướng 89 2.7 Tính chọn ổ đỡ bánh xe dẫn hướng 91 2.8 Tính chọn ổ đỡ mâm quay 92  B. THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP MÂM QUAY 93 2.1. Xây dựng sơ đồ tính 93 2.2. Xác định đặt trưng hình học 93 2.3. Kiểm tra bền 95 C. HỆ THỐNG ĐIỀU KIỂN MÂM QUAY 97 PHẦN III: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chương 1: TÍNH TOÁN CÁC MỐI LIÊN KẾT HÀN VÀ BULÔNG 99 A.Tính toán các mối liên kết hàn và bulông của khung 99 1.Tính toán các mối liên bulông 99 2.Tính toán các mới liên kết hàn 101 B.Tính toán các mối liên kết hàn của sàn 105 Chương 2: QUY TRÌNH CHẾ TẠO TRỤC XÍCH 108 A. Giới thiệu chung 108 B. Quy trình chế tạo trục đĩa xích 108 2.1 Xác định dạng sản xuất 108 2.2 Phân tích chi tiết chế tạo 109 2.3 Chuẩn bị sản xuất 111 2.4 Trình tự các nguyên công 112 2.5 Tính Lượng Dư Gia Công 114 2.6 Chế độ cắt 117 Chương 3: LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG THANG NÂNG 124 A. Lắp đặt thang nâng 124 3.1 Yêu cầu kỹ thuật và cách lắp ráp các cụm 124 3.2 Trình tự lắp kết cấu thép khung 124 B. Thử tải và điều chỉnh 127 1.Thử không tải 127 2. Thử tĩnh 127 3. Thử tải động 127 C. An toàn khi lắp đặt 127 D. Sử dụng và bảo dưỡng thang nâng 128

Mục Lục

Phần I: TỔNG QUAN

Chương 1: Tổng quan môi trường đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh 1

Chương 2: Phân tích chọn phương án và thiết bị 5

Chương 3: Tổng quan về thang nâng ô tô 11

3.1.Công dụng của thang nâng 11

3.2.Cấu tạo chung và nguyên lý hoạt động 11

3.3.Thông số kỹ thuật của thang nâng 14

Phần II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THANG NÂNG Ô TÔ

A. THIẾT KẾ THANG NÂNG

Chương 1: THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 15

1.1 Chế độ làm việc của đông cơ 16

1.2 Chọn sơ đồ dẫn động 16

1.3 Chọn động cơ điện 16

1.4 Chọn loại xích 17

1.5 Xác định kích thước cơ bản của đĩa xích 17

1.6 Thiết kế trục xích 18

1.7 Tính chọn phanh 20

1.8 Tính chọn khớp nối 21

1.9 Tính chọn ổ đỡ 23

1.10 Tính toán liên kết xích với sàn 24

1.11 Tính toán thiết bị căng xích 26

Chương 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP SÀN NÂNG 28

2.1 Chọn hình thức kết cấu 28

2.2 Chọn vật liệu chế tạo 28

2.3 Xác định vị trí tính toán - Các tải trọng và tổ hợp tải trọng

tính toán 29

2.4 Tính toán và kiểm tra bền 30

Chương 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP KHUNG ĐỠ 37

3.1 Chọn hình thức kết cấu 37

3.2 Chọn vật liệu chế tạo 37

3.3 Xác định vị trí tính toán - Các tải trọng và tổ hợp tải trọng

tính toán 37

3.4 Tính toán và kiểm tra bền 39

3.5 Tính toán kết và cấu thanh giằng ngang 42

3.6 Tính toán và kết cấu thanh giăng chéo 43

3.7 Tính toán và kết cấu dầm đỡ động cơ, hộp giảm tốc. 43

3.8 Tính toán và kết cấu chân cột 44

Chương 4: TÍNH TOÁN BỘ HÃM BẢO HIỂM VÀ HẠN CHẾ TỐC ĐỘ 47

4.1 Bộ hãm bảo hiểm 47

4.1.1 Cấu tạo 47

4.1.2 Nguyên lý hoạt động 47

4.1.3 Tính toán thiết bị kẹp 47

4.1.4 Xác định kích thước nêm 51

4.2 Bộ hạn chế tốc độ 51

4.2.1 Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động 52

4.2.2 Cáp của cơ cấu khống chế tốc độ 52

4.2.3 Xác định kích thước Puly 52

4.2.4 Lực nén cần thiết của lò xo và lò xo giữ quả văng 53

4.2.5 Lò xo giữ quả văng 54

Chương 5: TÍNH TOÁN DẪN HƯỚNG SÀN VÀ GIẢM CHẤN 56

A. Dẫn hướng 56

A6.1 Dẫn hướng sàn 56

A6.2 Tính toán ray dẫn hướng 58

B. Bộ giảm chấn

B6.1 Lực tác dụng lên bộ giảm chấn 63

B6.2 Tính toán bộ giảm chấn lò xo 64

Chương 6 : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KIỂN THANG NÂNG 67

6.1 Xác định sơ bộ công suất động cơ điện 67

6.2 Xác định momen cản tĩnh 67

6.3 Xây dựng biểu đồ phụ tải gần đúng cho cơ cấu nâng 68

6.4 Xác định công suất của động cơ điện 69

6.5 Xây dựng đường đặc tính cơ của động cơ điện 70

6.6 Xây dựng biểu đồ phụ tải chính xác 72

6.7 Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nóng 76

6.8 Lựa chọn sơ đồ điều khiển truyền động điện và các phần tử

trong mạch

6.9 Tính chọn rơle dòng điện cực đại 80

6.10 Tính chọn rơle nhiệt 80

6.11 Tính toán và lựa chọn dây cáp và dây dẫn điện 80

Chương 7 : GIỚI THIỆU CƠ CẤU CỦA AN TOÀN 81

7.1 Công dụng của cơ cấu của an toàn 81

7.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 81

B. THIẾT KẾ MÂM QUAY

A. THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG MÂM QUAY 83

2.1 Chọn sơ đồ dẫn động 83

2.2 Xác định kích thước cơ bản của mâm quay 83

2.3 Chọn công suất động cơ điện 84

2.4 Tính toán và kiểm tra bền bánh dẫn động 87

2.5 Tính toán và kiểm tra bền bánh dẫn hướng 88

2.6 Thiết kế trục đỡ bánh xe dẫn hướng 89

2.7 Tính chọn ổ đỡ bánh xe dẫn hướng 91

2.8 Tính chọn ổ đỡ mâm quay 92

B. THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP MÂM QUAY 93

2.1. Xây dựng sơ đồ tính 93

2.2. Xác định đặt trưng hình học 93

2.3. Kiểm tra bền 95

C. HỆ THỐNG ĐIỀU KIỂN MÂM QUAY 97

PHẦN III: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Chương 1: TÍNH TOÁN CÁC MỐI LIÊN KẾT HÀN VÀ BULÔNG 99

A.Tính toán các mối liên kết hàn và bulông của khung 99

1.Tính toán các mối liên bulông 99

2.Tính toán các mới liên kết hàn 101

B.Tính toán các mối liên kết hàn của sàn 105

Chương 2: QUY TRÌNH CHẾ TẠO TRỤC XÍCH 108

A. Giới thiệu chung 108

B. Quy trình chế tạo trục đĩa xích 108

2.1 Xác định dạng sản xuất 108

2.2 Phân tích chi tiết chế tạo 109

2.3 Chuẩn bị sản xuất 111

2.4 Trình tự các nguyên công 112

2.5 Tính Lượng Dư Gia Công 114

2.6 Chế độ cắt 117

Chương 3: LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG THANG NÂNG 124

A. Lắp đặt thang nâng 124

3.1 Yêu cầu kỹ thuật và cách lắp ráp các cụm 124

3.2 Trình tự lắp kết cấu thép khung 124

B. Thử tải và điều chỉnh 127

1.Thử không tải 127

2. Thử tĩnh 127

3. Thử tải động 127

C. An toàn khi lắp đặt 127

D. Sử dụng và bảo dưỡng thang nâng 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY