Luận văn Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (Sm, Eu, Tm, Yb) với L – tyrosin bằng các phương pháp hóa lí

MỤC LỤCCHưƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU .21.1 Giới thiệu về các nguyên tố đất hiếm và samari, europi, tuli, ytecbi . .21.1.1 Đặc điểm cấu tạo và tính chất chung của các nguyên tố đất hiếm .21.1.1.1 Cấu tạo của các nguyên tố đất hiếm 21.1.1.2 Tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm .41.1.2 Giới thiệu về nguyên tố samari, europi, tuli, ytecbi. . .61.1.2.1 Nguyên tố samari, europi, tuli, ytecbi. .61.1.2.2 Sơ lược tính chất hoá học của samari, europi, tuli, ytecbi . . .61.1.2.3 Sơ lược tính chất các hợp chất của samari, europi, tuli, ytecbi 61.2 Giới thiệu về L-tyrosin. .81.2.1 Sơ lược về L-tyrosin . . .81.2.2 Sơ lược về hoạt tính của L-tyrosin. . .91.3. Khả năng tạo phức của các NTĐH với amino axit.91.3.1 Khả năng tạo phức của các nguyên tố đất hiếm . .91.3.2 Khả năng tạo phức của NTĐH với amino axit L-tyrosin . .111.4. Một số phương pháp nghiên cứu phức chất . . .131.4.1 Phương pháp trắc quang UV-VIS .131.4.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại .131.4.3 Phương pháp phân tích nhiệt .161.4.4 Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) . .17CHưƠNG 2: THỰC NGHIỆM.182.1 Hóa chất và thiết bị . .182.1.1 Hóa chất .182.1.1.1 Dung dịch đệm pH = 4,2 (CH3COONH4, CH3COOH) .182.1.1.2 Dung dịch asenazo (III) 0,1%.182.1.1.3 Dung dịch DTPA 10-3M . .182.1.1.4 Dung dịch SmCl3, EuCl3, TmCl3, YbCl310-2M .182.1.1.5 Dung dịch L-tyrosin 10-3M . . .182.1.1.6 Dung dịch LiOH 0,1M . . .192.1.2 Thiết bị. . .192.2 Khảo sát tỉ lệ các cấu tử tạo phức trong dung dịch. .192.3 Tổng hợp phức chất rắn . . . . 212.3.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 . .212.3.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+: Tyr = 1:3 . . .212.3.3 Xác định thành phần của phức chất . . .222.3.3.1 Xác định hàm lượng (%) đất hiếm . 222.3.3.2 Xác định hàm lượng (%) tổng nitơ . . 232.4 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt . .242.4.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 .242.4.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:3 . .292.5 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại .322.5.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 .3 22.5.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:3 .3 72.6 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) . . 39 Kết luận.4 2Tài liệu tham khảo.43Phụ lục.46

MỤC LỤC

CHưƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2

1.1 Giới thiệu về các nguyên tố đất hiếm và samari, europi, tuli, ytecbi . .2

1.1.1 Đặc điểm cấu tạo và tính chất chung của các nguyên tố đất hiếm .2

1.1.1.1 Cấu tạo của các nguyên tố đất hiếm 2

1.1.1.2 Tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm .4

1.1.2 Giới thiệu về nguyên tố samari, europi, tuli, ytecbi. . .6

1.1.2.1 Nguyên tố samari, europi, tuli, ytecbi. .6

1.1.2.2 Sơ lược tính chất hoá học của samari, europi, tuli, ytecbi . . .6

1.1.2.3 Sơ lược tính chất các hợp chất của samari, europi, tuli, ytecbi 6

1.2 Giới thiệu về L-tyrosin. .8

1.2.1 Sơ lược về L-tyrosin . . .8

1.2.2 Sơ lược về hoạt tính của L-tyrosin. . .9

1.3. Khả năng tạo phức của các NTĐH với amino axit.9

1.3.1 Khả năng tạo phức của các nguyên tố đất hiếm . .9

1.3.2 Khả năng tạo phức của NTĐH với amino axit L-tyrosin . .11

1.4. Một số phương pháp nghiên cứu phức chất . . .13

1.4.1 Phương pháp trắc quang UV-VIS .13

1.4.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại .13

1.4.3 Phương pháp phân tích nhiệt .16

1.4.4 Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) . .17

CHưƠNG 2: THỰC NGHIỆM.18

2.1 Hóa chất và thiết bị . .18

2.1.1 Hóa chất .18

2.1.1.1 Dung dịch đệm pH = 4,2 (CH

3COONH4, CH

3COOH) .18

2.1.1.2 Dung dịch asenazo (III) 0,1%.18

2.1.1.3 Dung dịch DTPA 10-3M . .18

2.1.1.4 Dung dịch SmCl3, EuCl3, TmCl3, YbCl310-2M .18

2.1.1.5 Dung dịch L-tyrosin 10-3M . . .18

2.1.1.6 Dung dịch LiOH 0,1M . . .19

2.1.2 Thiết bị. . .19

2.2 Khảo sát tỉ lệ các cấu tử tạo phức trong dung dịch. .19

2.3 Tổng hợp phức chất rắn . . . . 21

2.3.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 . .21

2.3.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+: Tyr = 1:3 . . .21

2.3.3 Xác định thành phần của phức chất . . .22

2.3.3.1 Xác định hàm lượng (%) đất hiếm . 22

2.3.3.2 Xác định hàm lượng (%) tổng nitơ . . 23

2.4 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt . .24

2.4.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 .24

2.4.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:3 . .29

2.5 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại .32

2.5.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:2 .3 2

2.5.2 Phức chất tỉ lệ Ln3+:Tyr = 1:3 .3 7

2.6 Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) . . 39

Kết luận.4 2

Tài liệu tham khảo.43

Phụ lục.46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY