Luận văn Tội lạm dụng tín nhiệm nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật hình sự 1999

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 31.1 Khái niệm chung về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 31.2. Một số nét về lịch sử lập pháp hình sự của Nhà Nước ta đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 51.2.1 Giai đoạn 1945-1954 61.2.2 Giai đoạn từ 1954-1975 71.2.3 Giai đoạn 1975-1985 101.2.3 Giai đoạn 1985 đến nay 11CHƯƠNG 2: TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 18THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 140 BLHS 1999 182.1. Các dấu hiệu pháp lý cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 182.1.1. Về khách thể của tội phạm. 182.1.2. Mặt khách quan của tội phạm 212.1.3. Chủ thể của tội phạm 29 2.1.4. Mặt chủ quan của tội phạm 312.2. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm khác có dấu hiệu gần gũi 342.2.1 Phân biệt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 342.2.2. Phân biệt với tội tham ô tài sản. 362.3 Về hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 37 CHƯƠNG 3: MỘT SÔ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 493.1. Thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản những năm gần đây 493.1.1. Các số liệu thống kê về tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 493.1.2 Một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS mấy năm gần đây. 503.2. Nguyên nhân của vướng mắc và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 573.2.1. Nguyên nhân của vướng mắc 573.2.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 58KẾT LUẬN 61DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3

1.1 Khái niệm chung về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 3

1.2. Một số nét về lịch sử lập pháp hình sự của Nhà Nước ta đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5

1.2.1 Giai đoạn 1945-1954 6

1.2.2 Giai đoạn từ 1954-1975 7

1.2.3 Giai đoạn 1975-1985 10

1.2.3 Giai đoạn 1985 đến nay 11

CHƯƠNG 2: TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 18

THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 140 BLHS 1999 18

2.1. Các dấu hiệu pháp lý cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 18

2.1.1. Về khách thể của tội phạm. 18

2.1.2. Mặt khách quan của tội phạm 21

2.1.3. Chủ thể của tội phạm 29

2.1.4. Mặt chủ quan của tội phạm 31

2.2. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm khác có dấu hiệu gần gũi 34

2.2.1 Phân biệt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34

2.2.2. Phân biệt với tội tham ô tài sản. 36

2.3 Về hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 37

CHƯƠNG 3: MỘT SÔ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 49

3.1. Thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản những năm gần đây 49

3.1.1. Các số liệu thống kê về tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 49

3.1.2 Một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS mấy năm gần đây. 50

3.2. Nguyên nhân của vướng mắc và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 57

3.2.1. Nguyên nhân của vướng mắc 57

3.2.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 58

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY