Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.1A- ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 11- Đặc điểm của hoạt động xây lắp . . 1 2- Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm . . .2 3- Yêu cầu của công tác quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp .2 4- Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp.3B - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.41- Chi phí sản xuất. . . . .42- Giá thành sản phẩm xây lắp . .6D - TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP .91- Vai trò và yêu cầu của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9 2- Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9 3- Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . .144- Sổ sách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .16 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 17 A- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 171- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty . . 17 2- Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty . . . 18 3- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình xây lắp .194- Các chỉ tiêu kinh tế đã đạt và chiến lược kinh doanh của Công ty . . 205- Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty . . 21B- THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (CPSX) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (GTSP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 231- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 232- Nội dung kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 233- Kế toán giá thành sản phẩm 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 321- Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. . 322- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. . 36  KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.1

A- ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 1

1- Đặc điểm của hoạt động xây lắp . . 1

2- Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm . . .2

3- Yêu cầu của công tác quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp .2

4- Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp.3

B - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.4

1- Chi phí sản xuất. . . . .4

2- Giá thành sản phẩm xây lắp . .6

D - TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP .9

1- Vai trò và yêu cầu của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9

2- Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9

3- Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . .14

4- Sổ sách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .16

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 17

A- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 17

1- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty . . 17

2- Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty . . . 18

3- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình xây lắp .19

4- Các chỉ tiêu kinh tế đã đạt và chiến lược kinh doanh của Công ty . . 20

5- Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty . . 21

B- THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (CPSX) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (GTSP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 23

1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23

2- Nội dung kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 23

3- Kế toán giá thành sản phẩm 30

CHƯƠNG III

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . . 32

1- Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. . 32

2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. . 36

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY