Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Hữu Nghị

MỤC LỤC  Lời nói đầu 4Chương I. Lý luận cơ bản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản suất. 6I. Đặc điểm hoạt động, tác động đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 61. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất. 62. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 72.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế 72.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 72.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí 82.1.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng sản phẩm. 83. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 103.1. Khái niệm và chức năng của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 103.1.1 Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 13II. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 161. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 161.1. Đối tượng kế toán hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 162. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 172.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 172.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 192.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 202.1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 23III. Tính giá thành sản phẩm sản xuất. 261. Kỳ tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 262. Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở. 273. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo chi phí sản xuất định mức. 27Chương II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Hưũ nghị. 30I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty. 301. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 301.1.1. Hệ thống các phòng và ban quản lý. 352. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 372.1 Chế độ kế toán áp dụng: 372.1.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 382.1.2. Mô hình tỏ chức bộ máy kế toán. 383. Hình thức sổ kế toán. 413. Hình thức sổ kế toán. 42II. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 43II. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 44III. Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp. 52IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 58V. Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 60Chương III. Hoàn thiện kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và bao bì hữu nghị. 64I. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm của công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Hữu Nghị. 641. Đánh giá chung về công tác kế toán. 642. Kế toán tập hợp và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giấy và bao bì. 65II. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giấy, bao bì tại công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Hữu nghị. 691. Vai trò và yêu cầu của việc hoàn thiện: 692. Các giải pháp. 722.1 Nội dung và phương pháp xác định các khoản mục chi phí. 722.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo các khoản mục: 752.1.2. Tính giá thành sản phẩm giấy và bao bì: 793. Hiệu quả thực hiện của các giải pháp đó. 79Kết luận. 81

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4

Chương I. Lý luận cơ bản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản suất. 6

I. Đặc điểm hoạt động, tác động đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 6

1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất. 6

2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 7

2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế 7

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 7

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí 8

2.1.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng sản phẩm. 8

3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 10

3.1. Khái niệm và chức năng của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 10

3.1.1 Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 13

II. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 16

1. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 16

1.1. Đối tượng kế toán hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 16

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 17

2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 17

2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 19

2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 20

2.1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 23

III. Tính giá thành sản phẩm sản xuất. 26

1. Kỳ tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 26

2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở. 27

3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo chi phí sản xuất định mức. 27

Chương II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Hưũ nghị. 30

I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty. 30

1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 30

1.1.1. Hệ thống các phòng và ban quản lý. 35

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 37

2.1 Chế độ kế toán áp dụng: 37

2.1.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 38

2.1.2. Mô hình tỏ chức bộ máy kế toán. 38

3. Hình thức sổ kế toán. 41

3. Hình thức sổ kế toán. 42

II. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 43

II. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 44

III. Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp. 52

IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 58

V. Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 60

Chương III. Hoàn thiện kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và bao bì hữu nghị. 64

I. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm của công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Hữu Nghị. 64

1. Đánh giá chung về công tác kế toán. 64

2. Kế toán tập hợp và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giấy và bao bì. 65

II. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giấy, bao bì tại công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Hữu nghị. 69

1. Vai trò và yêu cầu của việc hoàn thiện: 69

2. Các giải pháp. 72

2.1 Nội dung và phương pháp xác định các khoản mục chi phí. 72

2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo các khoản mục: 75

2.1.2. Tính giá thành sản phẩm giấy và bao bì: 79

3. Hiệu quả thực hiện của các giải pháp đó. 79

Kết luận. 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY