Luận văn Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần SMC Composite

* Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc công ty, giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc công ty điều hành họat động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Giám đốc công ty còn có quyền bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền. * Giám đốc nhà máy là người có quyền và chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của nhà máy, chủ yếu là quản lý về sản xuất và các phần hành có liên quan.* Giúp việc cho giám đốc là một phó giám đốc. Ông là người giúp giám đốc điều hành một hoặc vài lĩnh vực công tác, trực tiếp chỉ đạo hoạt động một số đơn vị do giám đốc phân công và uỷ quyền. Trong trường hợp được uỷ quyền, phó giám đốc có thể đảm đương một số công việc cho giám đốc. Phó giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về kết quả hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý.

* Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc công ty, giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc công ty điều hành họat động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Giám đốc công ty còn có quyền bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền.

* Giám đốc nhà máy là người có quyền và chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của nhà máy, chủ yếu là quản lý về sản xuất và các phần hành có liên quan.

* Giúp việc cho giám đốc là một phó giám đốc. Ông là người giúp giám đốc điều hành một hoặc vài lĩnh vực công tác, trực tiếp chỉ đạo hoạt động một số đơn vị do giám đốc phân công và uỷ quyền. Trong trường hợp được uỷ quyền, phó giám đốc có thể đảm đương một số công việc cho giám đốc. Phó giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về kết quả hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY