Luận văn Tính toán thiết kế xe nâng xếp dỡ giấy cuộn tại Cảng Nhà Rồng Khánh Hội

Mục lục Lời mở đầu trang 2 Phần 1: giới thiệu cảng nhà Rồng Khánh Hội và qui trình xếp dỡ giấy cuộn tại cảng Nhà Rồng Khánh Hội trang 3 chương 1: Giới thiệu chung cảng Nhà Rồng Khánh hội trang 3 Chương 2: QTCNXD giấy cuộn tại cảng NRKH trang 11 Phần 2:Thiết kế xe nâng lấp kẹp giấy cuộn trang 15 Chương 1: Giới thiệu chung về xe nâng trang15 Chương 2: Tính toán thiết bị mang hàng trang25 2.1 Các thông số ban đầu tính toán tb kẹp trang28 2.2 Kết cấu khung kẹp trang28 2.3 Tính toán tb kẹp trang28 Chương 3: Tính toán cơ cấu đống mở kẹp trang49 3.1 Tính chọn xylanh thuỷ lực đống mở kẹp trang49 3.2 Đường kính của piston trụ trang49 3.3 Xác định hành trình của xylanh thuỷ lực trang49 Chương 4: Tính toán cơ cấu xoay kẹp trang51 4.1 Giới thiệu trang51 4.2 Các số liệu ban đầu trang51 4.3 Sơ đồ tính trang51 4.4 Lựa chọn tb đỡ quay trang54 4.5 Xác định các loại tải trọng trang53 4.6 Tính moment cản quay trang54 4.7 Tính chọn động cơ thuỷ lực trang55 4.8 Tính chọn khớp nói trang57 Chương 5: tính toán cơ cấu nâng bàn trượt trang58 Chương 6: tính toán cơ cấu nâng khung động trang66 Chương 7: tính toán cơ cấu nghiêng khung trang75 Chương 8: tính chọn các phần tử thuỷ lực trang79 Chương 9: tính toán kết cấu thép khung động và khung tỉnh trang83 Chương 10: tính ổn định của máy nâng trang107 Phần 3: Công nghệ chế tạo vỏ con lăn chính trang115

Mục lục

Lời mở đầu trang 2 Phần 1: giới thiệu cảng nhà Rồng Khánh Hội và qui trình xếp dỡ giấy cuộn tại cảng Nhà Rồng Khánh Hội trang 3 chương 1: Giới thiệu chung cảng Nhà Rồng Khánh hội trang 3 Chương 2: QTCNXD giấy cuộn tại cảng NRKH trang 11 Phần 2:Thiết kế xe nâng lấp kẹp giấy cuộn trang 15 Chương 1: Giới thiệu chung về xe nâng trang15 Chương 2: Tính toán thiết bị mang hàng trang25 2.1 Các thông số ban đầu tính toán tb kẹp trang28 2.2 Kết cấu khung kẹp trang28 2.3 Tính toán tb kẹp trang28 Chương 3: Tính toán cơ cấu đống mở kẹp trang49 3.1 Tính chọn xylanh thuỷ lực đống mở kẹp trang49 3.2 Đường kính của piston trụ trang49 3.3 Xác định hành trình của xylanh thuỷ lực trang49 Chương 4: Tính toán cơ cấu xoay kẹp trang51 4.1 Giới thiệu trang51 4.2 Các số liệu ban đầu trang51 4.3 Sơ đồ tính trang51 4.4 Lựa chọn tb đỡ quay trang54 4.5 Xác định các loại tải trọng trang53 4.6 Tính moment cản quay trang54 4.7 Tính chọn động cơ thuỷ lực trang55 4.8 Tính chọn khớp nói trang57 Chương 5: tính toán cơ cấu nâng bàn trượt trang58 Chương 6: tính toán cơ cấu nâng khung động trang66 Chương 7: tính toán cơ cấu nghiêng khung trang75 Chương 8: tính chọn các phần tử thuỷ lực trang79 Chương 9: tính toán kết cấu thép khung động và khung tỉnh trang83 Chương 10: tính ổn định của máy nâng trang107 Phần 3: Công nghệ chế tạo vỏ con lăn chính trang115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY