Luận văn Tính toán, thiết kế và lập quy trình thử nghiệm chuyển tải dùng khung chụp kép xếp dỡ container tại cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải

Mục Lục Mục TrangLời Mở Đầu Phần I: Giới thiệu chung 1 Chương 1: Giới thiệu về Công Ty Tân Cảng Sài Gòn 1 1.1 Giới thiệu chung 1 1.2 Các dịch vụ kinh doanh của Công Ty 6Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế 10 2.1 Sơ lược về Cảng Trung Chuyển Cái Mép 10 2.2 Lựa chọn phương án thiết kế 10 Phần II: Tính Toán Thiết Kế Cầu Chuyển Tải 18Chương 1: Giới thiệu về cầu chuyển tải KOCK 18 1.1 Các thông số cơ bản của cầu chuyển tải 18 1.2 Cấu tạo chung của cầu chuyển tải 18Chương 2: Tính toán thiết kế cơ cấu nâng 22 2.1 Sơ đồ truyền động cơ cấu nâng 22 2.2 Các dữ liệu ban đầu để tính toán cơ cấu nâng 23 2.3 Xác định chế độ làm việc của cơ cấu 23 2.4 Tính chọn cáp nâng hàng 25 2.5 Tính chọn puly cáp 27 2.6 Tính toán các kích thước cơ bản của tang 28 2.7 Tính chọn và kiểm tra bền ổ lăn 34 2.8 Tính chọn động cơ dẫn động của cơ cấu nâng 37 2.9 Tính chọn bộ truyền cho cơ cấu nâng 40 2.10 Tính chọn khớp nối cho cơ cấu nâng 40 2.11 Tính chọn và kiểm tra phanh 41Chương 3: Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển xe con 43 3.1 Sơ đồ động cơ cấu di chuyển xe con 43 3.2 Các dữ liệu ban đầu để tính toán 44 3.3 Tính chọn và kiểm tra cụm bánh xe và ray 44 3.4 Tính chọn và kiểm tra điều kiện làm việc của động cơ 45 3.5 Tính chọn và kiểm tra phanh 49 3.6 Tính chọn và kiểm tra bộ truyền 51 3.7 Tính chọn khớp nối 52 3.8 Tính toán và kiểm tra trục bánh 53 3.9 Tính chọn ổ đỡ trục bánh xe 59Chương 4: Tính toán thiết kế kết cấu thép 61 4.1 Các thông số cơ bản để tính toán kết cấu thép 61 4.2 Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng 62 4.3 Xác định các thành phần trong bảng THTT 63 4.4 Tính toán đặc trưng hình học của tiết diện chân 67 4.5 Xác định nội lực trong kết cấu 80 4.6 Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 101 4.7 Kiểm tra điều kiện ổn định 101 4.8 Tính toán kiểm tra bền mối ghép bu-lông 103 4.9 Tính toán kiểm tra mối hàn 104Phần III: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khung chụp kép 105I. Giới thiệu chung 105 II. Thông số kỹ thuật 113 III. Cấu tạo và hoạt động 115

Mục Lục

Mục Trang

Lời Mở Đầu

Phần I: Giới thiệu chung 1

Chương 1: Giới thiệu về Công Ty Tân Cảng Sài Gòn 1

1.1 Giới thiệu chung 1

1.2 Các dịch vụ kinh doanh của Công Ty 6

Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế 10

2.1 Sơ lược về Cảng Trung Chuyển Cái Mép 10

2.2 Lựa chọn phương án thiết kế 10

Phần II: Tính Toán Thiết Kế Cầu Chuyển Tải 18

Chương 1: Giới thiệu về cầu chuyển tải KOCK 18

1.1 Các thông số cơ bản của cầu chuyển tải 18

1.2 Cấu tạo chung của cầu chuyển tải 18

Chương 2: Tính toán thiết kế cơ cấu nâng 22

2.1 Sơ đồ truyền động cơ cấu nâng 22

2.2 Các dữ liệu ban đầu để tính toán cơ cấu nâng 23

2.3 Xác định chế độ làm việc của cơ cấu 23

2.4 Tính chọn cáp nâng hàng 25

2.5 Tính chọn puly cáp 27

2.6 Tính toán các kích thước cơ bản của tang 28

2.7 Tính chọn và kiểm tra bền ổ lăn 34

2.8 Tính chọn động cơ dẫn động của cơ cấu nâng 37

2.9 Tính chọn bộ truyền cho cơ cấu nâng 40

2.10 Tính chọn khớp nối cho cơ cấu nâng 40

2.11 Tính chọn và kiểm tra phanh 41

Chương 3: Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển xe con 43

3.1 Sơ đồ động cơ cấu di chuyển xe con 43

3.2 Các dữ liệu ban đầu để tính toán 44

3.3 Tính chọn và kiểm tra cụm bánh xe và ray 44

3.4 Tính chọn và kiểm tra điều kiện làm việc của động cơ 45

3.5 Tính chọn và kiểm tra phanh 49

3.6 Tính chọn và kiểm tra bộ truyền 51

3.7 Tính chọn khớp nối 52

3.8 Tính toán và kiểm tra trục bánh 53

3.9 Tính chọn ổ đỡ trục bánh xe 59

Chương 4: Tính toán thiết kế kết cấu thép 61

4.1 Các thông số cơ bản để tính toán kết cấu thép 61

4.2 Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng 62

4.3 Xác định các thành phần trong bảng THTT 63

4.4 Tính toán đặc trưng hình học của tiết diện chân 67

4.5 Xác định nội lực trong kết cấu 80

4.6 Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 101

4.7 Kiểm tra điều kiện ổn định 101

4.8 Tính toán kiểm tra bền mối ghép bu-lông 103

4.9 Tính toán kiểm tra mối hàn 104

Phần III: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khung chụp kép 105

I. Giới thiệu chung 105

II. Thông số kỹ thuật 113

III. Cấu tạo và hoạt động 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY