Luận văn Tính toán thiết kế tổ hợp máy ủi - xới gắn trên máy kéo bánh xích T-130 phục vụ các công trình xây dựng và làm đường

MỤC LỤC  Mục Trang LỜI NÓI ĐẦUChương 1: Tổng quan về công tác làm đất trong xây dựng công trình giao thông 1Chương 2: Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Ngầm VINAVICO 3 2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3 2.2. Một số thông tin cơ bản về tổ chức đăng ký giao dịch 4 2.3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 5 2.4. Các công ty thành viên 5 2.5. Sơ đồ tổ chức công ty 7 2.6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty 8 2.7. Cơ cấu các phòng ban tại văn phòng công ty 9 2.8. Danh sách các dự án của công ty 11 2.9. Danh sách các thiết bị thi công 11 2.10. Tầm nhìn và chiến lược của công ty 15 2.11. Hoạt động kinh doanh 15Chương 3: Tổng quan về máy ủi – Chọn phương án thiết kế 17 3.1. Tình hình chế tạo, ứng dụng máy ủi ở nước ta và trên thế giới 17 3.2. Công dụng, phân loại máy ủi 17 3.1.1. Công dụng máy ủi 17 3.1.2. Phân loại máy ủi 18 3.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy ủi 22 3.3.1. Cấu tạo chung của máy ủi 22 3.3.2. Quá trình làm việc của máy ủi 23 3.4. Phân tích chọn phương án thiết kế 27 3.4.1. Hệ thống điều khiển bằng cáp 27 3.4.2. Hệ thống điều khiển thủy lực 28 Chương 4: Giới thiệu chung về máy xới 34 4.1. Công dụng của máy xới 34 4.2. Phân loại máy xới 35 4.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy xới 36 4.4. Chọn thiết bị xới 37Chương 5: Tính toán thiết kế bộ công tác ủi 38 5.1. Xác định các thông số cơ bản của máy ủi và bàn ủi 385.1.1. Xác định các thông số cơ bản của máy ủi 385.1.2. Xác định các thông số cơ bản của bàn ủi 40 5.2. Tính toán lực kéo máy ủi 44 5.2.1. Xác định tổng các lực cản tác dụng lên máy ủi W 45 5.2.2. Kiểm tra theo công suất động cơ của máy kéo cơ sở 50 5.3. Xác định lực tác dụng lên máy ủi 52 5.3.1. Xác định trọng lượng thiết bị ủi 53 5.3.2. Xác định phản lực của đất tác dụng lên bàn ủi 53 5.3.3. Xác định lực trong cơ cấu nâng hạ thiết bị ủi 56 5.3.4. Phản lực tại khớp liên kết giữa khung ủi và máy kéo 64 5.4. Tính toán và thiết kế các bộ phận chính của máy ủi 66 5.4.1. Phân tích và chọn vị trí tính máy ủi 66 5.4.2. Tính bền và thiết kế thiết bị ủi 67 A. Tính sức bền bàn ủi 68 B. Tính sức bền khung ủi của thiết bị ủi 81 C. Tính sức bền thanh chống xiên 86 5.5. Tính toán hệ thống điều khiển thiết bị ủi 89 5.5.1. Sơ đồ hệ thống thủy lực trên máy ủi có bộ công tác xới 89 5.5.2. Tính chọn xi lanh thủy lực nâng hạ thiết bị ủi 90Chương 6: Tính ổn định và năng suất của máy ủi 93 6.1. Tính ổn định của máy ủi 93 6.1.1. Dao cắt của bàn ủi gặp chướng ngại vật khi bắt đầu ấn sâu xuống đất 93 6.1.2. Bàn ủi bắt đầu được nâng lên ở cuối quá trình đào và tích đất 94 6.2. Xác định năng suất của máy ủi khi đào và chuyển đất 96 6.2.1. Xác định thể tích khối đất trước bàn ủi 97 6.2.2. Xác định thời gian làm việc một chu kì của máy ủi 98 6.3. Xác định năng suất máy ủi khi san đất 99 6.4. Biện pháp nâng cao năng suất máy ủi khi đào chuyển đất 99Chương 7: An toàn sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật máy ủi 101 7.1. Các yêu cầu khi sử dụng máy ủi 101 7.2. Bảo dưỡng kỹ thuật máy ủi 102 7.2.1. Bảo Dưỡng Ca 103 7.2.2. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp I 103 7.2.3. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp II 104 7.2.4. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp III 104Chương 8: Quy trình gia công gối tựa xi lanh 105 8.1. Giới thiệu chung 105 8.2. Xác định dạng xản xuất, chọn phôi 1058.2.1. Dạng sản xuất 1058.2.2. Chọn phôi và phương pháp chế tạo 1068.2.3. Chọn chuẩn công nghệ 106 8.3. Lập qui trình công nghệ chế tạo 1068.3.1. Thứ tự các nguyên công 1068.3.2. Trình tự tiến hành các nguyên công 107 8.4. Tính lượng dư gia công 1108.4.1. Tính lượng dư gia công tại mặt trụ 60 1108.4.2. Tính lượng dư gia công tại mặt trụ 90 114 8.5. Chọn chế độ cắt 1178.5.1. Khi tiện thô 117 8.5.2. Khi tiện tinh 118KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Mục Trang

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: Tổng quan về công tác làm đất trong xây dựng công trình giao thông 1

Chương 2: Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Ngầm VINAVICO 3

2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3

2.2. Một số thông tin cơ bản về tổ chức đăng ký giao dịch 4

2.3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 5

2.4. Các công ty thành viên 5

2.5. Sơ đồ tổ chức công ty 7

2.6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty 8

2.7. Cơ cấu các phòng ban tại văn phòng công ty 9

2.8. Danh sách các dự án của công ty 11

2.9. Danh sách các thiết bị thi công 11

2.10. Tầm nhìn và chiến lược của công ty 15

2.11. Hoạt động kinh doanh 15

Chương 3: Tổng quan về máy ủi – Chọn phương án thiết kế 17

3.1. Tình hình chế tạo, ứng dụng máy ủi ở nước ta và trên thế giới 17

3.2. Công dụng, phân loại máy ủi 17

3.1.1. Công dụng máy ủi 17

3.1.2. Phân loại máy ủi 18

3.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy ủi 22

3.3.1. Cấu tạo chung của máy ủi 22

3.3.2. Quá trình làm việc của máy ủi 23

3.4. Phân tích chọn phương án thiết kế 27

3.4.1. Hệ thống điều khiển bằng cáp 27

3.4.2. Hệ thống điều khiển thủy lực 28

Chương 4: Giới thiệu chung về máy xới 34

4.1. Công dụng của máy xới 34

4.2. Phân loại máy xới 35

4.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy xới 36

4.4. Chọn thiết bị xới 37

Chương 5: Tính toán thiết kế bộ công tác ủi 38

5.1. Xác định các thông số cơ bản của máy ủi và bàn ủi 38

5.1.1. Xác định các thông số cơ bản của máy ủi 38

5.1.2. Xác định các thông số cơ bản của bàn ủi 40

5.2. Tính toán lực kéo máy ủi 44

5.2.1. Xác định tổng các lực cản tác dụng lên máy ủi W 45

5.2.2. Kiểm tra theo công suất động cơ của máy kéo cơ sở 50

5.3. Xác định lực tác dụng lên máy ủi 52

5.3.1. Xác định trọng lượng thiết bị ủi 53

5.3.2. Xác định phản lực của đất tác dụng lên bàn ủi 53

5.3.3. Xác định lực trong cơ cấu nâng hạ thiết bị ủi 56

5.3.4. Phản lực tại khớp liên kết giữa khung ủi và máy kéo 64

5.4. Tính toán và thiết kế các bộ phận chính của máy ủi 66

5.4.1. Phân tích và chọn vị trí tính máy ủi 66

5.4.2. Tính bền và thiết kế thiết bị ủi 67

A. Tính sức bền bàn ủi 68

B. Tính sức bền khung ủi của thiết bị ủi 81

C. Tính sức bền thanh chống xiên 86

5.5. Tính toán hệ thống điều khiển thiết bị ủi 89

5.5.1. Sơ đồ hệ thống thủy lực trên máy ủi có bộ công tác xới 89

5.5.2. Tính chọn xi lanh thủy lực nâng hạ thiết bị ủi 90

Chương 6: Tính ổn định và năng suất của máy ủi 93

6.1. Tính ổn định của máy ủi 93

6.1.1. Dao cắt của bàn ủi gặp chướng ngại vật khi bắt đầu ấn sâu xuống đất 93

6.1.2. Bàn ủi bắt đầu được nâng lên ở cuối quá trình đào và tích đất

94

6.2. Xác định năng suất của máy ủi khi đào và chuyển đất 96

6.2.1. Xác định thể tích khối đất trước bàn ủi 97

6.2.2. Xác định thời gian làm việc một chu kì của máy ủi 98

6.3. Xác định năng suất máy ủi khi san đất 99

6.4. Biện pháp nâng cao năng suất máy ủi khi đào chuyển đất 99

Chương 7: An toàn sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật máy ủi 101

7.1. Các yêu cầu khi sử dụng máy ủi 101

7.2. Bảo dưỡng kỹ thuật máy ủi 102

7.2.1. Bảo Dưỡng Ca 103

7.2.2. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp I 103

7.2.3. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp II 104

7.2.4. Bảo Dưỡng Định Kỳ Cấp III 104

Chương 8: Quy trình gia công gối tựa xi lanh 105

8.1. Giới thiệu chung 105

8.2. Xác định dạng xản xuất, chọn phôi 105

8.2.1. Dạng sản xuất 105

8.2.2. Chọn phôi và phương pháp chế tạo 106

8.2.3. Chọn chuẩn công nghệ 106

8.3. Lập qui trình công nghệ chế tạo 106

8.3.1. Thứ tự các nguyên công 106

8.3.2. Trình tự tiến hành các nguyên công 107

8.4. Tính lượng dư gia công 110

8.4.1. Tính lượng dư gia công tại mặt trụ 60 110

8.4.2. Tính lượng dư gia công tại mặt trụ 90 114

8.5. Chọn chế độ cắt 117

8.5.1. Khi tiện thô 117

8.5.2. Khi tiện tinh 118

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY