Luận văn Tính toán thiết kế cầu trục có 2 xe con, phục vụ công tác đóng tàu tại công ty dịch vụ cơ khí hàng hải – Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUPHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ PTSC – CÁC BƯỚC CẨU LẬT 1 1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí PTSC 1 1.1.1. Giới thiệu chung 1 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 2 1.1.3. Các dịch vụ chính của PTSC 3 1.1.4. chính sách của Công ty 8 1.2. Quy trình chung cẩu lật tổng đoạn 10 1.2.1. Bước 1 10 1.2.2. Bước 2 10 1.2.3. Bước 3 11 1.2.4. Bước 4 11 1.2.5. Bước 5 12 1.2.6. Bước 6 12 1.2.7. Bước 7 13 1.2.8. Bước 8 13CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 14 2.1 Lựa chọn phương án 14 2.1.1. So sánh sử dụng cầu trục 1 dầm hay 2 dầm 14 2.1.2. So sánh sử dụng kết cầu trục dạng dàn hay hộp 15 2.1.3. Sử dụng cầu trục có 1 xe con hay 2 xe con và lựa chọn 16 2.2. Giới thiệu về cầu trục lựa chọn 17 2.2.1. Cấu tạo 17 2.2.2. Đặc điểm, công dụng và phạm vi hoạt động 17 2.2.3. Các thông số cơ bản 17  PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 19CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG 19 3.1. Các thông số ban đầu để tính toán cơ cấu nâng 19 3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 19 3.2.1. Cấu tạo: 19 3.2.2. Nguyên lý làm việc : 19 3.3. Tính chọn và kiểm nghiệm móc treo 20 3.3.1. Tính chọn móc treo 20 3.3.2. Kiểm nghiệm móc 20 3.4. Tính toán chọn cáp nâng 25 3.4.1. Giới thiệu về cáp thép 25 3.4.2. Tính chọn cáp nâng 26 3.5. Tính toán thiết kế tang 28 3.5.1. Xác định kích thước của tang 28 3.5.2. Tính toán trục tang 30 3.6. Chọn động cơ điện 32 3.7. Tỉ số truyền 33 3.8. Chọn khớp nối 33 3.9. Kiểm tra động cơ điện 34 3.10. Chọn hộp giảm tốc 38 3.11. Tính toán chọn phanh 38 3.12. Các bộ phận khác của cơ cấu nâng 39 3.12.1. Tính chọn puly cáp 39 3.12.2. Đầu kẹp cáp lên tang 42 3.12.3. Tính chọn ổ lăn 43CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC 45 4.1. Giới thiệu cơ cấu di chuyển 45 4.1.1. Phương án dẫn động chung 45 4.1.2. Phương án dẫn động riêng 45 4.2. Các thông số cơ bản, sơ đồ truyền động, nguyên lý hoạt động của cơ cấu di chuyển 46 4.3. Chọn đường kính bánh xe và ray 47 4.4. Tính chọn động cơ, khớp nối, hộp giảm tốc, phanh 48 4.4.1. Tính toán chọn động cơ điện 48 4.4.2. Tính chọn khớp nối 50 4.4.3. Tính chọn hộp giảm tốc 51 4.4.4. Kiểm tra động cơ điện 52 4.4.5. Xác định momen phanh và chọn phanh 54 4.5. Xác định khoảng cách giữa 2 cụm bánh xe trên dầm cuối 55 4.6. Tính toán bộ truyền hở 56 4.6.1. Xác định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép 56 4.6.2. Xác định hệ số tải trọng và khoảng cách trục 57 4.6.3. Xác định vận tốc vòng và chọn cấp chế chính xác chế tạo bánh răng 58 4.6.4. Định chính xác hệ số tải trọng và khoảng cách trục 58 4.6.5. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng 59 4.6.6. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột 59 4.6.7. Các thông số hình học của bộ truyền bánh răng 60 4.7. Tính toán trục bánh xe 60 4.7.1. Tính chọn trục bánh xe 60 4.7.2. Kiểm nghiệm trục bánh xe 63 4.8. Tính toán trục truyền 64 4.8.1. Tính chọn trục truyền 64 4.8.2. Kiểm nghiệm trục truyền 66 4.9. Tính toán chọn ổ lăn 68CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP 70 5.1. Giới thiệu kết cấu thép cầu trục 2 dầm kiểu hộp 70 5.2. Các thông số ban đầu để tính toán kết cấu thép và vật liệu chế tạo kết cấu thép cầu 70 5.2.1. Các thông số ban đầu 70 5.2.2. Chọn vật liệu chế tạo 70 5.3. Trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép 71 5.3.1. Trường hợp tải trọng 71 5.3.2. Bảng tổ hợp tải trọng 71 5.4. Các thông số hình học của dầm chính 72 5.5. Xác định đặc trưng hình học của dầm chính 73 5.5.1. Tiết diện giữa dầm 73 5.5.2. Tiết diện đầu dầm 76 5.6. Tính toán các tải trọng tác dụng lên Cầu trục 78 5.6.1. Tải trọng phân bố 78 5.6.2. Tải trọng tập trung 78 5.7. Tính toán dầm chịu uốn 80 5.7.1. Xác định momen uốn theo phương thẳng đứng 80 5.7.2. Xác định momen uốn dầm theo phương ngang 82 5.7.3. Kiểm nghiệm dầm chịu uốn 84 5.8. Tính toán dầm theo điều kiện chịu cắt 85 5.9. Tính toán dầm theo điều kiện chịu xoắn 86 5.10. Xác định độ võng của cầu 88 5.11. Tính toán dầm chịu tải cục bộ của bánh xe 89 5.11.1. Đối với dầm chính 89 5.11.2. Đối với dầm phụ 94 5.12. Ổn định của dầm chịu uốn 98 5.12.1. Ổn định tổng thể của dầm chịu uốn 98 5.12.2. Ổn định cục bộ của các phần tử dầm. 99CHƯƠNG 6: TRANG BỊ ĐIỆN CHO CẦU TRỤC 101 6.1. Các thiết bị dùng trong sơ đồ 101 6.1.1. Cầu dao 101 6.1.2. Công tắc hành trình 101 6.1.3. Nút ấn 101 6.1.4. Aptomat 101 6.1.5. Côngtắctơ 102 6.2. Giới thiệu sơ đồ 102 6.3. Nguyên lý hoạt động 102 PHẦN 3: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 104CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CÁC MỐI LIÊN KẾT 104 7.1. Tính toán mối liên kết hàn 104 7.2. Tính toán mối liên kết bulông 106CHƯƠNG 8: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁNH RĂNG BỘ TRUYỀN HỞ CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC 110 8.1. Phân tích điều kiện làm việc của chi tiết 110 8.2. Chế tạo phôi 110 8.2.1. Vật liệu chế tạo phôi 110 8.2.2. Chế tạo phôi 111 8.3. Thiết kế nguyên công 112 8.3.1. Nguyên công 1 112 8.3.2. Nguyên công 2 113 8.3.3. Nguyên công 3 114 8.3.4. Nguyên công 4 115 8.4. Tính và tra chế độ cắt 115 8.5. Tính lượng dư gia công 117 8.6. Tính thời gian gia công 119CHƯƠNG 9: TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC VÀ CÁC CHI TIẾT MAU HỎNG 121 9.1. Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4244 – 2005 121 9.1.1. Nghiệm thu 121 9.1.2. Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 121 9.2. Sử dụng, bảo quản và sửa chữa cầu trục 123 9.2.1. Sử dụng và bảo quản cầu trục 123 9.2.2. Những quy định về định kỳ sửa chữa và bảo dưỡng Cầu trục 124 9.3. Các chi tiết mau hỏng 126

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ PTSC – CÁC BƯỚC CẨU LẬT 1

1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí PTSC 1

1.1.1. Giới thiệu chung 1

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.1.3. Các dịch vụ chính của PTSC 3

1.1.4. chính sách của Công ty 8

1.2. Quy trình chung cẩu lật tổng đoạn 10

1.2.1. Bước 1 10

1.2.2. Bước 2 10

1.2.3. Bước 3 11

1.2.4. Bước 4 11

1.2.5. Bước 5 12

1.2.6. Bước 6 12

1.2.7. Bước 7 13

1.2.8. Bước 8 13

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 14

2.1 Lựa chọn phương án 14

2.1.1. So sánh sử dụng cầu trục 1 dầm hay 2 dầm 14

2.1.2. So sánh sử dụng kết cầu trục dạng dàn hay hộp 15

2.1.3. Sử dụng cầu trục có 1 xe con hay 2 xe con và lựa chọn 16

2.2. Giới thiệu về cầu trục lựa chọn 17

2.2.1. Cấu tạo 17

2.2.2. Đặc điểm, công dụng và phạm vi hoạt động 17

2.2.3. Các thông số cơ bản 17

PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 19

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG 19

3.1. Các thông số ban đầu để tính toán cơ cấu nâng 19

3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 19

3.2.1. Cấu tạo: 19

3.2.2. Nguyên lý làm việc : 19

3.3. Tính chọn và kiểm nghiệm móc treo 20

3.3.1. Tính chọn móc treo 20

3.3.2. Kiểm nghiệm móc 20

3.4. Tính toán chọn cáp nâng 25

3.4.1. Giới thiệu về cáp thép 25

3.4.2. Tính chọn cáp nâng 26

3.5. Tính toán thiết kế tang 28

3.5.1. Xác định kích thước của tang 28

3.5.2. Tính toán trục tang 30

3.6. Chọn động cơ điện 32

3.7. Tỉ số truyền 33

3.8. Chọn khớp nối 33

3.9. Kiểm tra động cơ điện 34

3.10. Chọn hộp giảm tốc 38

3.11. Tính toán chọn phanh 38

3.12. Các bộ phận khác của cơ cấu nâng 39

3.12.1. Tính chọn puly cáp 39

3.12.2. Đầu kẹp cáp lên tang 42

3.12.3. Tính chọn ổ lăn 43

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC 45

4.1. Giới thiệu cơ cấu di chuyển 45

4.1.1. Phương án dẫn động chung 45

4.1.2. Phương án dẫn động riêng 45

4.2. Các thông số cơ bản, sơ đồ truyền động, nguyên lý hoạt động của cơ cấu di chuyển 46

4.3. Chọn đường kính bánh xe và ray 47

4.4. Tính chọn động cơ, khớp nối, hộp giảm tốc, phanh 48

4.4.1. Tính toán chọn động cơ điện 48

4.4.2. Tính chọn khớp nối 50

4.4.3. Tính chọn hộp giảm tốc 51

4.4.4. Kiểm tra động cơ điện 52

4.4.5. Xác định momen phanh và chọn phanh 54

4.5. Xác định khoảng cách giữa 2 cụm bánh xe trên dầm cuối 55

4.6. Tính toán bộ truyền hở 56

4.6.1. Xác định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép 56

4.6.2. Xác định hệ số tải trọng và khoảng cách trục 57

4.6.3. Xác định vận tốc vòng và chọn cấp chế chính xác chế tạo bánh răng 58

4.6.4. Định chính xác hệ số tải trọng và khoảng cách trục 58

4.6.5. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng 59

4.6.6. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột 59

4.6.7. Các thông số hình học của bộ truyền bánh răng 60

4.7. Tính toán trục bánh xe 60

4.7.1. Tính chọn trục bánh xe 60

4.7.2. Kiểm nghiệm trục bánh xe 63

4.8. Tính toán trục truyền 64

4.8.1. Tính chọn trục truyền 64

4.8.2. Kiểm nghiệm trục truyền 66

4.9. Tính toán chọn ổ lăn 68

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP 70

5.1. Giới thiệu kết cấu thép cầu trục 2 dầm kiểu hộp 70

5.2. Các thông số ban đầu để tính toán kết cấu thép và vật liệu chế tạo kết cấu thép cầu 70

5.2.1. Các thông số ban đầu 70

5.2.2. Chọn vật liệu chế tạo 70

5.3. Trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép 71

5.3.1. Trường hợp tải trọng 71

5.3.2. Bảng tổ hợp tải trọng 71

5.4. Các thông số hình học của dầm chính 72

5.5. Xác định đặc trưng hình học của dầm chính 73

5.5.1. Tiết diện giữa dầm 73

5.5.2. Tiết diện đầu dầm 76

5.6. Tính toán các tải trọng tác dụng lên Cầu trục 78

5.6.1. Tải trọng phân bố 78

5.6.2. Tải trọng tập trung 78

5.7. Tính toán dầm chịu uốn 80

5.7.1. Xác định momen uốn theo phương thẳng đứng 80

5.7.2. Xác định momen uốn dầm theo phương ngang 82

5.7.3. Kiểm nghiệm dầm chịu uốn 84

5.8. Tính toán dầm theo điều kiện chịu cắt 85

5.9. Tính toán dầm theo điều kiện chịu xoắn 86

5.10. Xác định độ võng của cầu 88

5.11. Tính toán dầm chịu tải cục bộ của bánh xe 89

5.11.1. Đối với dầm chính 89

5.11.2. Đối với dầm phụ 94

5.12. Ổn định của dầm chịu uốn 98

5.12.1. Ổn định tổng thể của dầm chịu uốn 98

5.12.2. Ổn định cục bộ của các phần tử dầm. 99

CHƯƠNG 6: TRANG BỊ ĐIỆN CHO CẦU TRỤC 101

6.1. Các thiết bị dùng trong sơ đồ 101

6.1.1. Cầu dao 101

6.1.2. Công tắc hành trình 101

6.1.3. Nút ấn 101

6.1.4. Aptomat 101

6.1.5. Côngtắctơ 102

6.2. Giới thiệu sơ đồ 102

6.3. Nguyên lý hoạt động 102

PHẦN 3: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 104

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CÁC MỐI LIÊN KẾT 104

7.1. Tính toán mối liên kết hàn 104

7.2. Tính toán mối liên kết bulông 106

CHƯƠNG 8: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁNH RĂNG BỘ TRUYỀN HỞ CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC 110

8.1. Phân tích điều kiện làm việc của chi tiết 110

8.2. Chế tạo phôi 110

8.2.1. Vật liệu chế tạo phôi 110

8.2.2. Chế tạo phôi 111

8.3. Thiết kế nguyên công 112

8.3.1. Nguyên công 1 112

8.3.2. Nguyên công 2 113

8.3.3. Nguyên công 3 114

8.3.4. Nguyên công 4 115

8.4. Tính và tra chế độ cắt 115

8.5. Tính lượng dư gia công 117

8.6. Tính thời gian gia công 119

CHƯƠNG 9: TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC VÀ CÁC CHI TIẾT MAU HỎNG 121

9.1. Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4244 – 2005 121

9.1.1. Nghiệm thu 121

9.1.2. Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 121

9.2. Sử dụng, bảo quản và sửa chữa cầu trục 123

9.2.1. Sử dụng và bảo quản cầu trục 123

9.2.2. Những quy định về định kỳ sửa chữa và bảo dưỡng Cầu trục 124

9.3. Các chi tiết mau hỏng 126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY