Luận văn Tính toán thiết kế cầu trục cho khu kinh tế Dung Quất

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ CẦU TRỤC NMC1.1. Nguồn lực Trang: 11.2. Cơ sở vật chất 91.3. Năng lực đặt biệt 121.4. Kết quả sản xuất kinh doanh 14CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ2.1. Giới thiệu sơ lược về khu kinh tế Dung Quất 152.2. Sơ lược về xưởng đặt cầu trục 172.3. Lựa chọn phương án thiết kế 182.4. Yêu cầu thiết kế và các thông số cơ bản của cầu trục 21CHƯƠNG 3: TÍNH NGHIỆM PALĂNG ĐIỆN3.1 Giới thiệu palăng điện 223.2 Tính nghiệm cơ cấu nâng palăng điện 243.3 Tính nghiệm cơ cấu di chuyển palăng điện 35CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC4.1 Các trường hợp tổ hợp tải trọng 414.2 Xác định các phần tử trong bảng tổ hợp tải trọng 424.3 Tính toán dầm chính 434.4 Tính toán dầm đầu 564.5 Tính toán các kết cấu phụ của cầu trục. 4.5.1 Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 61 4.5.2 Tính toán ổn định cục bộ của tấm thành 62 4.5.3 Tính toán ổn định cục bộ của tấm biên 64 4.5.4 Tính toán kiểm tra bền mối ghép bulông 65 4.5.5 Tinh toán kiểm tra bền mối ghép hàn 66 4.5.6 Tính toán độ võng của dầm chính 71CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC5.1. Giới thiệu chung 785.2. Tính toán chung. 5.2.1. Sơ đồ truyền động 79 5.2.2. Xác định lực cản chuyển động của cơ cấu di chuyển cầu trục 80 5.2.3. Tính toán kiểm nghiệm động cơ điện 82CHƯƠNG 6: LẬP QUI TRÌNH CNCT KẾT CẤU THÉP.6.1. Qui trình chế tạo dầm chính 876.2. Qui trình chế tạo dầm đầu cầu trục 1046.3. Cân chỉnh khẩu độ 1056.4. Qui trình sơn 107CHƯƠNG 7: LẬP QUI TRÌNH LẮP ĐẶT7.1. Lắp hộp đầu vào dầm chính và kiểm tra khẩu độ 1097.2. Đưa dầm lên đường chạy và đưa palăng lên dầm 1097.3. Lắp hệ thống điện ngang và điện chạy dọc nhà xưởng 1107.4. Chạy thử và lập biên bản chờ thử tải 110CHƯƠNG 8: LẬP QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGBẢO DƯỞNG CẦU TRỤC VÀ CÁC CHI TIẾT MAU HỎNG8.1. Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4222 – 2005. 8.1.1. Nghiệm thu 111 8.1.2. Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 1138.2. Sử dụng, bảo quản và sửa chữa cầu trục. 8.2.1. Sử dụng và bảo quản cầu trục 114 8.2.2. Những quy định về định kỳ sửa chữa và bảo dưỡng cầu trục 115 8.3. Các chi tiết mau hỏng 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ CẦU TRỤC NMC

1.1. Nguồn lực Trang: 1

1.2. Cơ sở vật chất 9

1.3. Năng lực đặt biệt 12

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh 14

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

2.1. Giới thiệu sơ lược về khu kinh tế Dung Quất 15

2.2. Sơ lược về xưởng đặt cầu trục 17

2.3. Lựa chọn phương án thiết kế 18

2.4. Yêu cầu thiết kế và các thông số cơ bản của cầu trục 21

CHƯƠNG 3: TÍNH NGHIỆM PALĂNG ĐIỆN

3.1 Giới thiệu palăng điện 22

3.2 Tính nghiệm cơ cấu nâng palăng điện 24

3.3 Tính nghiệm cơ cấu di chuyển palăng điện 35

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC

4.1 Các trường hợp tổ hợp tải trọng 41

4.2 Xác định các phần tử trong bảng tổ hợp tải trọng 42

4.3 Tính toán dầm chính 43

4.4 Tính toán dầm đầu 56

4.5 Tính toán các kết cấu phụ của cầu trục.

4.5.1 Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 61 4.5.2 Tính toán ổn định cục bộ của tấm thành 62 4.5.3 Tính toán ổn định cục bộ của tấm biên 64 4.5.4 Tính toán kiểm tra bền mối ghép bulông 65 4.5.5 Tinh toán kiểm tra bền mối ghép hàn 66 4.5.6 Tính toán độ võng của dầm chính 71

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC

5.1. Giới thiệu chung 78

5.2. Tính toán chung.

5.2.1. Sơ đồ truyền động 79

5.2.2. Xác định lực cản chuyển động của cơ cấu di chuyển cầu trục 80

5.2.3. Tính toán kiểm nghiệm động cơ điện 82

CHƯƠNG 6: LẬP QUI TRÌNH CNCT KẾT CẤU THÉP.

6.1. Qui trình chế tạo dầm chính 87

6.2. Qui trình chế tạo dầm đầu cầu trục 104

6.3. Cân chỉnh khẩu độ 105

6.4. Qui trình sơn 107

CHƯƠNG 7: LẬP QUI TRÌNH LẮP ĐẶT

7.1. Lắp hộp đầu vào dầm chính và kiểm tra khẩu độ 109

7.2. Đưa dầm lên đường chạy và đưa palăng lên dầm 109

7.3. Lắp hệ thống điện ngang và điện chạy dọc nhà xưởng 110

7.4. Chạy thử và lập biên bản chờ thử tải 110

CHƯƠNG 8: LẬP QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢO DƯỞNG CẦU TRỤC VÀ CÁC CHI TIẾT MAU HỎNG

8.1. Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4222 – 2005.

8.1.1. Nghiệm thu 111 8.1.2. Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 113

8.2. Sử dụng, bảo quản và sửa chữa cầu trục.

8.2.1. Sử dụng và bảo quản cầu trục 114

8.2.2. Những quy định về định kỳ sửa chữa và bảo dưỡng cầu trục 115

8.3. Các chi tiết mau hỏng 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY