Luận văn Tính toán cổng trục bánh lốp RTG 40 T cho Công ty Tân Cảng Sài Gòn

MỤC LỤCMục Trang Lời mở đầu 0 Phần 1: Giới thiệu chung1 Chương 1: Giới thiệu về công ty Tân Cảng SàiGòn. 2 1.1 Giới thiệu chung: 2 1.1.1 Lịch sử Công ty Tân Cảng Sài Gòn:2 1.1.2 Sơ đồ tổ chức quản lí của Công ty3 1.1.3 Cơ sở vật chất thiết bị và sản lượng khai thác của Công ty 4 1.2 Các dịch vụ kinh doanh của Công ty 7 1.2.1 Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá 7 1.2.2 Dịch vụ cảng biển, kho bãi 8 1.2.3 Dịch vụ xây dựng và sửa chữa công trình 8 1.2.4 Dịch vụ vận tải hàng hoa 9 1.2.5 Dịch vụ lai dắt tàu biển 9 1.2.6 Dịch vụ nạo vét đường biển 9 1.2.7 Dịch vụ cứu hộ trên sông, trên biển 10 1.2.8 Dịch vụ giao nhận hàng hoá và cungcấp nước ngọt 10 1.2.9 Dịch vụ trung chuyển hàng hoá quốctế, hàng quá cảnh 10 và kinh doanh hàng hoá trung chuyển quốc tế. Chương 2:Giới thiệu về bãi Container và loại hàng Container. 11 2.1 Tổng Quan Giới Thiệu Bãi Container. 112.2 Đặc Điểm Cấu Tạo Của Container - Phân Loại Container. 12 2.2.1.Cấu Tạo Container. 12 2.2.2.Phân Loại Container 13 2.2.3.Phân loại container theo cách sử dụng. 14 2.2.4.Phân loại container theo vật liệu chế tạo 15 Chương 3:Các phương án xếp dỡ tại bãi 16 Lựa chọn thiết bị xếp dỡ tại bãi. Phần 2:Tính toán cổng trục bánh lốp RTG 40 TChương 4:Giới thiệu chung. 22 4.1. Cấu tạo cổng trục 4.2. Tìm hiểu một số dạng cổng trục điển hình 23 4.3. Thông số cơ bản,cấu tạo- nguyên lý hoạt động của các cơ cấu 4.3.1. Cấu tạo 25 4.3.2. Cơ cấu nâng 25 4.3.3 Cơ cấu di chuyển xe con 27 4.3.4. Cơ cấu di chuyển cổng trục 28 4.3.5. Kết cấu thép cổng trục 28 4.3.6. Đặc tính kỹ thuật. 29 4.4. Đặc điểm chung 29 4.4.1. Đặc điểm chung 29 4.4.2. Kết cấu kiểu hình hộp. 30 4.4.3. Kết cấu kim loại kiểu khung giàn. 31 4.4.4. Kết cấu dầm chính. 32 4.4.5. Kết cấu chân cổng. 32 4.4.6. Kết cấu gía cụm bánh xe di chuyển. 33 4.4.7. Liên kết chân cổng với dầm chính. 34 4.4.8. Kết cấu thanh giằng. 35 4.4.9. Cầu thang - cabin điều khiển - hành lang. 35 4.4.10. Dùng cáp mềm rải dọc theo đường chạy. 36 Chương 5:Tính toán cơ cấu nâng. 37 5.1 : Giới thiệu về cơ cấu nâng 37 5.2-Tính toán cơ cấu nâng. 39 5.2.1-Xác định chế độ làm việc của cơ cấu nâng. 39 5.2.2: Chọn palăng cáp 41 5.2.3 : Chọn kích thước dây cáp nâng – tính lực căng cáp lớn nhất 44 5.2.4 : Tính các kích thước cơ bản của tang vàròng rọc 45 5.2.4.1: Xác định kích thước tang 45 5.2.4.2 Kiểm tra sức bền của tang 48 5.2.4.3 Tính chọn và kiểm tra lực kẹp đầu cáplên tang 50 5.2.4.4 – Tính toán và kiểm tra bền tang trống51 5.4.4.5 – Tính chọn và kiểm tra bền của ổ lăn55 5.2.5 – Chọn và kiểm tra động điện cơ 58 5.2.6 Tỉ số truyền chung 61 5.2.7- Chọn các bộ phận khác ( phanh , khớp nối ) 63 5.2.7.1- Chọn phanh 63 5.2.7.2 – Chọn và kiểm tra khớp nối 66 Chương 6:Tính toán cơ cấu di chuyển xe con. 70 6.1.Số liệu ban đầu. 70 6.2 Tính chọn xích và bánh xích 70 6.3Động cơ điện. 74 6.4.Kiểm tra động cơ điện về môment mở máy.75 6.5Phanh. 77 6.6.Khớp nối 79 6.7Bộ truyền. 81 6.8Trục bánh xích dẫn. 82 6.9.Ổ đỡ trục bánh xích. 88 Chương 7: Tính toán kết cấu thép. 91 7.1. Sơ Lược Về Vật Liệu Và Cấu Tạo Kết Cấu Của Cổng Trục 91 7.1.1 Giới thiệu chung kết cấu thép 91 7.1.2.Chọn vật liệu chế tạo 92 7.1.3 Cấu tạo. 93 7.2. Các Thông Số Kích Thước Cơ Bản Kết Cấu Thép 93 7.2.1.Các kích thước cơ bản của dầm trên. 94 7.2.2. Các kích thước cơ bản của chân cổng. 95 7.3. Đặc Trưng Hình Học Của Tiết Diện 96 7.3.1 Dầm trên. 96 7.3.2. Cột trên. 97 7.3.3. Cột dưới. 97 7.4. Các Tải Trọng Tính 98 7.4.1. Tải trọng không di động. 99 7.4.2. Tải trọng di động. 100 7.4.3. Lực quán tính ngang. 101 7.4.4. Tải trọng gió. 102 7.5.Xác định nội lực trong kết cấu thép 104 7.6. Kiểm Tra Bền 129 7.6.1. Tổ hợp tải trọng IIa. 129 7.6.2. Tổ hợp tải trọng IIb. 131 7.6.3. Tổ hợp tải trọng IIc. 132 7.7. Kiểm Tra Độ Võng Của Dầm. 134 7.8. Kiểm Tra Ổn Định 134 7.8.1.Ổn định tổng thể của dầm. 134 7.8.2. Ổn định cục bộ các chi tiết dầm chịu uốn 134 7.8.2.1.Phương pháp bố trí gân tăng cứng 135 7.8.2.2. Kiểm tra ổn định cục bộ thành dầm 136 7.8.2.3 Kiểm tra ổn định của tấm biên. 137Phần 3:Giới thiệu về hệ thống quản lý cẩu CMSChương 8: Cơ sở khoa học của chương trình quản lý tự động 139 máy trục. Chương 9:Hệ thống tự động cập nhật vị trí container 142 và hệ thống quản lý cẩu CMS.Chương 10:Giới thiệu về ngáng chụp container. 144 10.1.Giới thiệu về ngáng chụp Container 144 10.2 Cấu tạo 145 10.3.Cấu tạo và hoạt động dầm ống lồng 146 10.4.Khóa gù 148 10.5.Hệ thống điện 149

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời mở đầu 0

Phần 1: Giới thiệu chung1

Chương 1: Giới thiệu về công ty Tân Cảng SàiGòn. 2

1.1 Giới thiệu chung: 2

1.1.1 Lịch sử Công ty Tân Cảng Sài Gòn:2

1.1.2 Sơ đồ tổ chức quản lí của Công ty3

1.1.3 Cơ sở vật chất thiết bị và sản lượng khai thác của Công ty 4

1.2 Các dịch vụ kinh doanh của Công ty 7

1.2.1 Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá 7

1.2.2 Dịch vụ cảng biển, kho bãi 8

1.2.3 Dịch vụ xây dựng và sửa chữa công trình 8

1.2.4 Dịch vụ vận tải hàng hoa 9

1.2.5 Dịch vụ lai dắt tàu biển 9

1.2.6 Dịch vụ nạo vét đường biển 9

1.2.7 Dịch vụ cứu hộ trên sông, trên biển 10

1.2.8 Dịch vụ giao nhận hàng hoá và cungcấp nước ngọt 10

1.2.9 Dịch vụ trung chuyển hàng hoá quốctế, hàng quá cảnh 10

và kinh doanh hàng hoá trung chuyển quốc tế.

Chương 2:Giới thiệu về bãi Container và loại hàng Container. 11

2.1 Tổng Quan Giới Thiệu Bãi Container. 11

2.2 Đặc Điểm Cấu Tạo Của Container - Phân Loại Container. 12

2.2.1.Cấu Tạo Container. 12

2.2.2.Phân Loại Container 13

2.2.3.Phân loại container theo cách sử dụng. 14

2.2.4.Phân loại container theo vật liệu chế tạo 15

Chương 3:Các phương án xếp dỡ tại bãi 16

Lựa chọn thiết bị xếp dỡ tại bãi.

Phần 2:Tính toán cổng trục bánh lốp RTG 40 T

Chương 4:Giới thiệu chung. 22

4.1. Cấu tạo cổng trục

4.2. Tìm hiểu một số dạng cổng trục điển hình 23

4.3. Thông số cơ bản,cấu tạo- nguyên lý hoạt động của các cơ cấu

4.3.1. Cấu tạo 25

4.3.2. Cơ cấu nâng 25

4.3.3 Cơ cấu di chuyển xe con 27

4.3.4. Cơ cấu di chuyển cổng trục 28

4.3.5. Kết cấu thép cổng trục 28

4.3.6. Đặc tính kỹ thuật. 29

4.4. Đặc điểm chung 29

4.4.1. Đặc điểm chung 29

4.4.2. Kết cấu kiểu hình hộp. 30

4.4.3. Kết cấu kim loại kiểu khung giàn. 31

4.4.4. Kết cấu dầm chính. 32

4.4.5. Kết cấu chân cổng. 32

4.4.6. Kết cấu gía cụm bánh xe di chuyển. 33

4.4.7. Liên kết chân cổng với dầm chính. 34

4.4.8. Kết cấu thanh giằng. 35

4.4.9. Cầu thang - cabin điều khiển - hành lang. 35

4.4.10. Dùng cáp mềm rải dọc theo đường chạy. 36

Chương 5:Tính toán cơ cấu nâng. 37

5.1 : Giới thiệu về cơ cấu nâng 37

5.2-Tính toán cơ cấu nâng. 39

5.2.1-Xác định chế độ làm việc của cơ cấu nâng. 39

5.2.2: Chọn palăng cáp 41

5.2.3 : Chọn kích thước dây cáp nâng – tính lực căng cáp lớn nhất 44

5.2.4 : Tính các kích thước cơ bản của tang vàròng rọc 45

5.2.4.1: Xác định kích thước tang 45

5.2.4.2 Kiểm tra sức bền của tang 48

5.2.4.3 Tính chọn và kiểm tra lực kẹp đầu cáplên tang 50

5.2.4.4 – Tính toán và kiểm tra bền tang trống51

5.4.4.5 – Tính chọn và kiểm tra bền của ổ lăn55

5.2.5 – Chọn và kiểm tra động điện cơ 58

5.2.6 Tỉ số truyền chung 61

5.2.7- Chọn các bộ phận khác ( phanh , khớp nối ) 63

5.2.7.1- Chọn phanh 63

5.2.7.2 – Chọn và kiểm tra khớp nối 66

Chương 6:Tính toán cơ cấu di chuyển xe con. 70

6.1.Số liệu ban đầu. 70

6.2 Tính chọn xích và bánh xích 70

6.3Động cơ điện. 74

6.4.Kiểm tra động cơ điện về môment mở máy.75

6.5Phanh. 77

6.6.Khớp nối 79

6.7Bộ truyền. 81

6.8Trục bánh xích dẫn. 82

6.9.Ổ đỡ trục bánh xích. 88

Chương 7: Tính toán kết cấu thép. 91

7.1. Sơ Lược Về Vật Liệu Và Cấu Tạo Kết Cấu Của Cổng Trục 91

7.1.1 Giới thiệu chung kết cấu thép 91

7.1.2.Chọn vật liệu chế tạo 92

7.1.3 Cấu tạo. 93

7.2. Các Thông Số Kích Thước Cơ Bản Kết Cấu Thép 93

7.2.1.Các kích thước cơ bản của dầm trên. 94

7.2.2. Các kích thước cơ bản của chân cổng. 95

7.3. Đặc Trưng Hình Học Của Tiết Diện 96

7.3.1 Dầm trên. 96

7.3.2. Cột trên. 97

7.3.3. Cột dưới. 97

7.4. Các Tải Trọng Tính 98

7.4.1. Tải trọng không di động. 99

7.4.2. Tải trọng di động. 100

7.4.3. Lực quán tính ngang. 101

7.4.4. Tải trọng gió. 102

7.5.Xác định nội lực trong kết cấu thép 104

7.6. Kiểm Tra Bền 129

7.6.1. Tổ hợp tải trọng IIa. 129

7.6.2. Tổ hợp tải trọng IIb. 131

7.6.3. Tổ hợp tải trọng IIc. 132

7.7. Kiểm Tra Độ Võng Của Dầm. 134

7.8. Kiểm Tra Ổn Định 134

7.8.1.Ổn định tổng thể của dầm. 134

7.8.2. Ổn định cục bộ các chi tiết dầm chịu uốn 134

7.8.2.1.Phương pháp bố trí gân tăng cứng 135

7.8.2.2. Kiểm tra ổn định cục bộ thành dầm 136

7.8.2.3 Kiểm tra ổn định của tấm biên. 137

Phần 3:Giới thiệu về hệ thống quản lý cẩu CMS

Chương 8: Cơ sở khoa học của chương trình quản lý tự động 139

máy trục.

Chương 9:Hệ thống tự động cập nhật vị trí container 142

và hệ thống quản lý cẩu CMS.

Chương 10:Giới thiệu về ngáng chụp container. 144

10.1.Giới thiệu về ngáng chụp Container 144

10.2 Cấu tạo 145

10.3.Cấu tạo và hoạt động dầm ống lồng 146

10.4.Khóa gù 148

10.5.Hệ thống điện 149

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY