Luận văn Tính toán cần trục tháp bánh lốp sức nâng 104 (T)

MỤC LỤC TÍNH TOÁN CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP SỨC NÂNG 104 (T) TrangI. Giới thiệu chung 1. Giới thiệu về cần trục tháp bánh lốp 1 2. Các thông số cơ bản về cần trục 1 3. Cấu tạo chung của cần trục 2 4. Kết cấu thép cần trục 2 5. Các kích thước cơ bản của dàn 3 II. Vật liệu chế tạo kết cấu thép của cần 4 III. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 1. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng 4 2. Bảng tổ hợp tải trọng 5 IV. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa1. Sơ đồ tính 5 2. Xác định vị trí tính 6 3. Các tải trọng tín toán 64. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nâng hàng a. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nâng hàng 8b. Xác định các phản lực tại các liên kết 95. Xác định nội lực trong dàn a. Trong mặt phẳng nâng hàng 10 b. Trong mặt phẳng nằm ngang 30V. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb1. Sơ đồ tính 302. Xác định vị trí tính toán 303. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nâng hànga.Các tải trọng tính toán 31b. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nâng hàng 32c. Xác định các phản lực liên kết tựa 33d. xác định nội lực trong các thanh ở mặt phẳng thẳng đứng 35 4. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nằm ngang a. các tải trọng tính toán 55 b. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nằm ngang 58 c. Xác định phản lực tại các liên kết 59 d. Xác định nội lực trong các thanh ở mặt phẳng nằm ngang 60VI. Xác định nội lực lớn nhất trong các thanh của dàn1. Nội lực lớn nhất trong thanh xiên 812. Nội lực lớn nhất trong thanh biên 813. xác định giới hạn cho phép của vật liệu 82VII. Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn1. Tính chọn tiết diện thanh xiên 832. Tính chọn tiết diện thanh biên 84VIII. Kiểm tra ổn định tổng thể của cần 86IX. Tính toán mối hàn 88

MỤC LỤC

TÍNH TOÁN CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP SỨC NÂNG 104 (T)

Trang

I. Giới thiệu chung

1. Giới thiệu về cần trục tháp bánh lốp 1

2. Các thông số cơ bản về cần trục 1

3. Cấu tạo chung của cần trục 2

4. Kết cấu thép cần trục 2

5. Các kích thước cơ bản của dàn 3

II. Vật liệu chế tạo kết cấu thép của cần 4

III. Tải trọng và tổ hợp tải trọng

1. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng 4

2. Bảng tổ hợp tải trọng 5

IV. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa

1. Sơ đồ tính 5

2. Xác định vị trí tính 6

3. Các tải trọng tín toán 6

4. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nâng hàng

a. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nâng hàng 8

b. Xác định các phản lực tại các liên kết 9

5. Xác định nội lực trong dàn

a. Trong mặt phẳng nâng hàng 10

b. Trong mặt phẳng nằm ngang 30

V. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb

1. Sơ đồ tính 30

2. Xác định vị trí tính toán 30

3. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nâng hàng

a.Các tải trọng tính toán 31

b. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nâng hàng 32

c. Xác định các phản lực liên kết tựa 33

d. xác định nội lực trong các thanh ở mặt phẳng thẳng đứng 35

4. Tính kết cấu cần trong mặt phẳng nằm ngang

a. các tải trọng tính toán 55

b. Tải trọng tác dụng trong mặt phẳng nằm ngang 58

c. Xác định phản lực tại các liên kết 59

d. Xác định nội lực trong các thanh ở mặt phẳng nằm ngang 60

VI. Xác định nội lực lớn nhất trong các thanh của dàn

1. Nội lực lớn nhất trong thanh xiên 81

2. Nội lực lớn nhất trong thanh biên 81

3. xác định giới hạn cho phép của vật liệu 82

VII. Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn

1. Tính chọn tiết diện thanh xiên 83

2. Tính chọn tiết diện thanh biên 84

VIII. Kiểm tra ổn định tổng thể của cần 86

IX. Tính toán mối hàn 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY