Luận văn Tìm hiểu về mô hình và phần mềm đánh giá tác động của các nhân phóng xạ tới môi trường

LỜI CẢM ƠN. iii

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN. iv

DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN.v

CÁC CHỮ VIẾT TẮT. vii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.4

1.1 Mục đích .5

1.2 Cơ sở của phƯơng pháp trong ERICA .5

1.2.1 Mô hình dịch chuyển .6

1.2.2 Phép đo liều .9

1.2.2.1 Hệ số chuyển đổi liều.9

1.2.2.2 Tính toán suất liều .10

1.2.3 Các tiêu chuẩn đánh giá tác động của bức xạ tới môi trƯờng.11

1.2.3.1 Các tiêu chuẩn dựa trên phân bố độ nhạy cảm của các loài ( SSD) 12

1.2.3.2 Các tiêu chuẩn dựa trên phƯơng pháp hệ số an toàn (SF) .13

1.2.3.3 Tác động của phóng xạ tới hệ sinh thái: động vật, thực vật.17

1.2.4 Mô hình SRS-19 .18

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU-PHẦN

MỀM ERICA.21

2.1 Đối tƯợng và phạm vi nghiên cứu .21

2.1.1 Các nhân phóng xạ .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY