Luận văn Tìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm he chân trắng (penaeus vannamei boone, 1931) tại Vĩnh Tân – Tuy Phong – Bình Thuận

MỤC LỤCTrang  LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG LUẬN 31.1. Vài nét về đối tượng nghiên cứu 31.1.1. Hệ thống phân loại 31.1.2. Đặc điểm về hình thái 31.1.3. Đặc điểm phân bố 41.1.4. Đặc điểm về sinh thái 41.1.5. Đặc điểm sinh trưởng 51.1.6. Đặc điểm dinh dưỡng 51.1.7. Đặc điểm sinh sản và hoạt động giao vĩ 61.2. Các giai đoạn phát triển vòng đời 81.3 Tình hình nuôi tôm He Chân trắng trên thế giới và Việt Nam 101.3.1. Trên thế giới 101.3.2. Tại Việt Nam 11CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 132.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 132.1.1. Đối tượng nghiên cứu 132.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 132.2. Nội dung nghiên cứu 132.3. Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu 152.3.1. Phương pháp gián tiếp 152.3.2. Phương pháp trực tiếp 152.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 16CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 183.1. Điều kiện tự nhiên và hệ thống công trình trại sản xuất 183.1.1. Vị trí địa lý 183.1.2. Điều kiện khí hậu 193.1.3. Thuận lợi và khó khăn 193.1.4. Tình hình kính tế và xã hội 203.1.5. Tình hình kin doanh 203.2. Nguồn nước và xử lý nước phục vụ sản xuất 203.3. Hệ thống bể nuôi 243.4. Kỹ thuật cho đẻ tôm He Chân trắng 253.4.1. Nguồn gốc tôm bố mẹ 253.4.2. Kỹ thuật nuôi thành thục tôm bố mẹ 253.4.3. Thức ăn và khẩu phần cho ăn 273.4.4. Bắt tôm cho đẻ 283.5. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 303.5.1. Chuẩn bị bể ương ấu trùng 303.5.2. Kỹ thuật thả Nauplius 313.5.3. Chế độ chăm sóc và quản lý 323.5.4. Theo dõi một số yếu tố môi trường 353.6. Kết quả ương nuôi ấu trùng tôm He Chân trắng 403.7. Công tác phòng và trị bệnh 413.7.1. Phòng bệnh 413.7.2. Trị bệnh 423.8. Kỹ thuật nuôi cấy tảo làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng 423.8.1. Trang thiết bị 423.8.2. Môi trường nuôi cấy 433.8.3. Cách tiến hành 443.9. Kỹ thuật sản xuất artemia . .45  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 481. Kết luận 481.1. Nước và xử lý nước trong quy trình sản xuất 481.2. Hệ thống công trình 481.3. Kỹ thuật cho đẻ tôm bố mẹ 481.4. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 481.5. Một số bệnh gặp trong quá trình sản xuất và cách phòng trị 481.6. Kỹ thuật nuôi cấy tảo 49 1.7. Kỹ thuật sản xuất artemia . .49 2. Đề xuất ý kiến 49

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG LUẬN 3

1.1. Vài nét về đối tượng nghiên cứu 3

1.1.1. Hệ thống phân loại 3

1.1.2. Đặc điểm về hình thái 3

1.1.3. Đặc điểm phân bố 4

1.1.4. Đặc điểm về sinh thái 4

1.1.5. Đặc điểm sinh trưởng 5

1.1.6. Đặc điểm dinh dưỡng 5

1.1.7. Đặc điểm sinh sản và hoạt động giao vĩ 6

1.2. Các giai đoạn phát triển vòng đời 8

1.3 Tình hình nuôi tôm He Chân trắng trên thế giới và Việt Nam 10

1.3.1. Trên thế giới 10

1.3.2. Tại Việt Nam 11

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 13

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 13

2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 13

2.2. Nội dung nghiên cứu 13

2.3. Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu 15

2.3.1. Phương pháp gián tiếp 15

2.3.2. Phương pháp trực tiếp 15

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 16

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18

3.1. Điều kiện tự nhiên và hệ thống công trình trại sản xuất 18

3.1.1. Vị trí địa lý 18

3.1.2. Điều kiện khí hậu 19

3.1.3. Thuận lợi và khó khăn 19

3.1.4. Tình hình kính tế và xã hội 20

3.1.5. Tình hình kin doanh 20

3.2. Nguồn nước và xử lý nước phục vụ sản xuất 20

3.3. Hệ thống bể nuôi 24

3.4. Kỹ thuật cho đẻ tôm He Chân trắng 25

3.4.1. Nguồn gốc tôm bố mẹ 25

3.4.2. Kỹ thuật nuôi thành thục tôm bố mẹ 25

3.4.3. Thức ăn và khẩu phần cho ăn 27

3.4.4. Bắt tôm cho đẻ 28

3.5. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 30

3.5.1. Chuẩn bị bể ương ấu trùng 30

3.5.2. Kỹ thuật thả Nauplius 31

3.5.3. Chế độ chăm sóc và quản lý 32

3.5.4. Theo dõi một số yếu tố môi trường 35

3.6. Kết quả ương nuôi ấu trùng tôm He Chân trắng 40

3.7. Công tác phòng và trị bệnh 41

3.7.1. Phòng bệnh 41

3.7.2. Trị bệnh 42

3.8. Kỹ thuật nuôi cấy tảo làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng 42

3.8.1. Trang thiết bị 42

3.8.2. Môi trường nuôi cấy 43

3.8.3. Cách tiến hành 44

3.9. Kỹ thuật sản xuất artemia . .45

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 48

1. Kết luận 48

1.1. Nước và xử lý nước trong quy trình sản xuất 48

1.2. Hệ thống công trình 48

1.3. Kỹ thuật cho đẻ tôm bố mẹ 48

1.4. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 48

1.5. Một số bệnh gặp trong quá trình sản xuất và cách phòng trị 48

1.6. Kỹ thuật nuôi cấy tảo 49

1.7. Kỹ thuật sản xuất artemia . .49

2. Đề xuất ý kiến 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY