Luận văn Tìm hiểu qui trình công nghệ sản xuất xi măng tại nhà máy xi măng hạ long – trạm nghiền phía nam, thiết kế máy đánh đống (stacker) tại nhà máy xi măng Hạ Long

MỤC LỤC TrangLời mở đầu 1Mục lục 2 Phần 1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNGChương 1 Giới thiệu tổng quan nhà máy xi măng Hạ Long 1.1. Nhu cầu xi măng hiện nay 4 1.2. Vị trí địa lí của nhà máy 4 1.3. Khả năng sản xuất của nhà máy 5Chương 2 Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng 2.1. Sơ đồ bố trí dây chuyền sản xuất 6 2.2. Mô tả quá trình công nghệ sản xuất xi măng 13Chương 3 Phân tích, so sánh lựa chọn phương án dự trữ – vận chuyển thạch cao và phụ gia. Cấu tạo – nguyên lí hoạt động của Máy đánh đống 3.1. Tổng quát 16 3.2. Các phương án dự trữ – vận chuyển thạch cao và phụ gia 17do FL.Smidth cung cấp 3.3. Lựa chọn phương án dự trữ – vận chuyển thạch cao và phụ 26gia trong nhà máy xi măng Hạ Long 3.4. Cấu tạo, nguyên lí làm việc của Máy đánh đống 27Phần 2 THIẾT KẾ MÁY ĐÁNH ĐỐNGChương 1 Thiết kế băng tải phân phối 1.1. Giới thiệu chung 32 1.2. Các yêu cầu kỹ thuật của băng tải phân phối 32 1.3. Tính toán dây băng 32 1.4. Tính toán lực cản băng 34 1.5. Tính công suất động cơ và lựa chọn hộp giảm tốc 41 1.6. Tính kiểm tra dây băng 43 1.7. Tính toán kiểm tra bền con lăn 45 1.8. Tính toán thiết kế tang dẫn động 54 1.9. Tính toán trạm kéo căng 63Chương 2 Thiết kế kết cấu kim loại cần đỡ băng tải nạp liệu 2.1. Giới thiệu chung 66 2.2. Lựa chọn vật liệu chế tạo và phương pháp tính toán 66 2.3. Xác định các tải trọng tác dụng lên cần 67 2.4. Xác định nội lực các thanh trong giàn 75 2.5. Kiểm tra bền và ổn định các thanh trong giàn 94Chương 3 Thiết kế cơ cấu di chuyển Máy đánh đống 3.1. Giới thiệu chung 100 3.2. Các kiểu dẫn động của cơ cấu di chuyển 100 3.3. Cơ cấu di chuyển của Máy đánh đống 101 3.4. Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển 101 3.5. Thiết kế bộ truyền bánh răng hở 114 3.6. Thiết kế trục đỡ bánh xe 125Chương 4 Tính ổn định của Máy đánh đống 4.1. Giới thiệu và khái niệm 130 4.2. Tính ổn định khi làm việc 130 4.3. Tính ổn định khi không làm việc 132Phần 3 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆChương 1 Tính toán các liên kết hàn của kết cấu thép cần đỡ băng tải nạp liệu 1.1. Liên kết hàn giữa thanh biên và thanh giằng 134 1.2. Liên kết giữa hai thanh biên 137Chương 2 Quy trình công nghệ gia công trục dẫn động cơ cấu di chuyển 2.1. Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ 139chi tiết lồng phôi 2.2. Quy trình công nghệ gia công trục 140 2.3. Tính lượng dư gia công 146 2.4. Chọn chế độ cắt 156Phần 4 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ BẢO DƯỠNG MĐĐChương 1 Lắp đặt Máy đánh đống 160Chương 2 Vận hành và chạy thử Máy đánh đống 166Chương 2 Bảo dưỡng Máy đánh đống 168Phụ lụcKết luậnTài liệu tham khảo

MỤC LỤC Trang

Lời mở đầu 1

Mục lục 2

Phần 1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG

Chương 1 Giới thiệu tổng quan nhà máy xi măng Hạ Long

1.1. Nhu cầu xi măng hiện nay 4

1.2. Vị trí địa lí của nhà máy 4

1.3. Khả năng sản xuất của nhà máy 5

Chương 2 Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng

2.1. Sơ đồ bố trí dây chuyền sản xuất 6

2.2. Mô tả quá trình công nghệ sản xuất xi măng 13

Chương 3 Phân tích, so sánh lựa chọn phương án dự trữ – vận chuyển

thạch cao và phụ gia. Cấu tạo – nguyên lí hoạt động của

Máy đánh đống

3.1. Tổng quát 16

3.2. Các phương án dự trữ – vận chuyển thạch cao và phụ gia 17

do FL.Smidth cung cấp

3.3. Lựa chọn phương án dự trữ – vận chuyển thạch cao và phụ 26

gia trong nhà máy xi măng Hạ Long

3.4. Cấu tạo, nguyên lí làm việc của Máy đánh đống 27

Phần 2 THIẾT KẾ MÁY ĐÁNH ĐỐNG

Chương 1 Thiết kế băng tải phân phối

1.1. Giới thiệu chung 32

1.2. Các yêu cầu kỹ thuật của băng tải phân phối 32

1.3. Tính toán dây băng 32

1.4. Tính toán lực cản băng 34

1.5. Tính công suất động cơ và lựa chọn hộp giảm tốc 41

1.6. Tính kiểm tra dây băng 43

1.7. Tính toán kiểm tra bền con lăn 45

1.8. Tính toán thiết kế tang dẫn động 54

1.9. Tính toán trạm kéo căng 63

Chương 2 Thiết kế kết cấu kim loại cần đỡ băng tải nạp liệu

2.1. Giới thiệu chung 66

2.2. Lựa chọn vật liệu chế tạo và phương pháp tính toán 66

2.3. Xác định các tải trọng tác dụng lên cần 67

2.4. Xác định nội lực các thanh trong giàn 75

2.5. Kiểm tra bền và ổn định các thanh trong giàn 94

Chương 3 Thiết kế cơ cấu di chuyển Máy đánh đống

3.1. Giới thiệu chung 100

3.2. Các kiểu dẫn động của cơ cấu di chuyển 100

3.3. Cơ cấu di chuyển của Máy đánh đống 101

3.4. Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển 101

3.5. Thiết kế bộ truyền bánh răng hở 114

3.6. Thiết kế trục đỡ bánh xe 125

Chương 4 Tính ổn định của Máy đánh đống

4.1. Giới thiệu và khái niệm 130

4.2. Tính ổn định khi làm việc 130

4.3. Tính ổn định khi không làm việc 132

Phần 3 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Chương 1 Tính toán các liên kết hàn của kết cấu thép cần đỡ

băng tải nạp liệu

1.1. Liên kết hàn giữa thanh biên và thanh giằng 134

1.2. Liên kết giữa hai thanh biên 137

Chương 2 Quy trình công nghệ gia công trục dẫn động

cơ cấu di chuyển

2.1. Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ 139

chi tiết lồng phôi

2.2. Quy trình công nghệ gia công trục 140

2.3. Tính lượng dư gia công 146

2.4. Chọn chế độ cắt 156

Phần 4 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ

VÀ BẢO DƯỠNG MĐĐ

Chương 1 Lắp đặt Máy đánh đống 160

Chương 2 Vận hành và chạy thử Máy đánh đống 166

Chương 2 Bảo dưỡng Máy đánh đống 168

Phụ lục

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY