Luận văn Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng Cần Thơ

MỤC LỤC Phần mở đầu 1. Sựcần thiết của đềtài . 1 2.Nội dung nghiên cứu . 2 3.Phương pháp nghiên cứu. 2 4.Phạm vi nghiên cứu. 3 Phần nội dung Chương I:Cơsởlý luận . 4 1. Công ty CP . 4 1.1. Cty CP là gì? . 4 1.2. Ưu nhược điểm của Cty CP . 4 1.3. Sơ đồquản lý kiểm soát của Cty CP. 6 1.4 Cổphiếu là gì? . 7 1.5 Điều kiện đểphát hành cổphiếu rộng rãi ra công chúng. 10 2. Cổphần hoá ?. 10 2.1. Cổphần hoá là gì?. 10 2.2. Cổphần hoá không phải là tưnhân hoá . 11 2.3. Hình thức tiến hành . 11 2.4. Qui trình thực hiện CPH theo nghị định 64 . 12 2.5. Một sốtiêu chí đánh giá việc CPH. 15 3. Sơlượcvềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và Nhà nước ta vềCPH và những nhận xét chung vềtiến độCPH ởnước ta . 16 3.1. Sơlược vềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và nhà nước ta vềCPH . 16 3.2. Việc thực hiện CPH ởViệt Nam. 18 Chương II: Giới thiệu vềCty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. 21 1. Khái quát lịch sửhình thành và phát triển . 21 2. Tưcách pháp nhân . 22 3. Chức năng nghĩa vụvà quyền hạn . 22 3.1 Chức năng . 22 3.2 Nghĩa vụ. 23 3.3 Quyền hạn . 24 4. Bộmáy quản lý của Cty . 26 4.1 Nguyên tắc tổchức và quản trị điều hành. 26 4.2 Sơ đồbộmáy tổchức quản lý của Cty . 27 5. Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2002 . 30 6. Thuận lợi và khó khăm của Cty . 30 Chương III: Phân tích tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ. 33 1. Mục tiêu thực hiện CPH. 33 2. Điều kiện đểtiến hành CPH. 33 3.1 Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2001 . 33 3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động của Cty . 35 3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty . 38 Bước 1: Chuẩn bị. 39 Bước 2: Xây dựng phương án CPH . 41 Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH . 52 Bước 4: ĐKKD và ra mắt Cty CP. 54 5. Kết quảhoạt động sau CPH . 54 Chương VI: Nhận xét & kiến nghị. 63 Phần kết luận . 68

MỤC LỤC

Phần mở đầu

1. Sựcần thiết của đềtài . 1

2.Nội dung nghiên cứu . 2

3.Phương pháp nghiên cứu. 2

4.Phạm vi nghiên cứu. 3

Phần nội dung

Chương I:Cơsởlý luận . 4

1. Công ty CP . 4

1.1. Cty CP là gì? . 4

1.2. Ưu nhược điểm của Cty CP . 4

1.3. Sơ đồquản lý kiểm soát của Cty CP. 6

1.4 Cổphiếu là gì? . 7

1.5 Điều kiện đểphát hành cổphiếu rộng rãi ra công chúng. 10

2. Cổphần hoá ?. 10

2.1. Cổphần hoá là gì?. 10

2.2. Cổphần hoá không phải là tưnhân hoá . 11

2.3. Hình thức tiến hành . 11

2.4. Qui trình thực hiện CPH theo nghị định 64 . 12

2.5. Một sốtiêu chí đánh giá việc CPH. 15

3. Sơlượcvềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và Nhà nước ta

vềCPH và những nhận xét chung vềtiến độCPH ởnước ta . 16

3.1. Sơlược vềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và nhà nước ta vềCPH . 16

3.2. Việc thực hiện CPH ởViệt Nam. 18

Chương II: Giới thiệu vềCty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. 21

1. Khái quát lịch sửhình thành và phát triển . 21

2. Tưcách pháp nhân . 22

3. Chức năng nghĩa vụvà quyền hạn . 22

3.1 Chức năng . 22

3.2 Nghĩa vụ. 23

3.3 Quyền hạn . 24

4. Bộmáy quản lý của Cty . 26

4.1 Nguyên tắc tổchức và quản trị điều hành. 26

4.2 Sơ đồbộmáy tổchức quản lý của Cty . 27

5. Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2002 . 30

6. Thuận lợi và khó khăm của Cty . 30

Chương III: Phân tích tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ. 33

1. Mục tiêu thực hiện CPH. 33

2. Điều kiện đểtiến hành CPH. 33

3.1 Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2001 . 33

3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động của Cty . 35

3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty . 38

Bước 1: Chuẩn bị. 39

Bước 2: Xây dựng phương án CPH . 41

Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH . 52

Bước 4: ĐKKD và ra mắt Cty CP. 54

5. Kết quảhoạt động sau CPH . 54

Chương VI: Nhận xét & kiến nghị. 63

Phần kết luận . 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY