Luận văn Tìm hiểu một số mẫu phân tích và xây dựng công cụ hỗ trợ cho giai đoạn phân tích hệ thống

Mục Lục  1. Phép biến đổi Karhunen-Loève 22. Thuật toán PCA 62.1. Giới thiệu chung về thuật toán 62.2. Nội dung thuật toán PCA 83. Áp dụng PCA trong bài toán nhận dạng khuôn mặt 103.1. Giới thiệu chung về các phương pháp nhận dạng mặt người 103.2. Nhận dạng khuôn mặt dựa trên PCA 113.3 Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab 133.4 Các hàm khác được sử dụng trong đề tài 144. Chương trình Demo 16Tài liệu tham khảo 21

Mục Lục

1. Phép biến đổi Karhunen-Loève 2

2. Thuật toán PCA 6

2.1. Giới thiệu chung về thuật toán 6

2.2. Nội dung thuật toán PCA 8

3. Áp dụng PCA trong bài toán nhận dạng khuôn mặt 10

3.1. Giới thiệu chung về các phương pháp nhận dạng mặt người 10

3.2. Nhận dạng khuôn mặt dựa trên PCA 11

3.3 Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab 13

3.4 Các hàm khác được sử dụng trong đề tài 14

4. Chương trình Demo 16

Tài liệu tham khảo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY