Luận văn Thương mại điện tử cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộ

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .i

DANH SÁCH BẢNG . ii

DANH SÁCH HÌNH . iii

MỞ ĐẦU .1

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ

LÝ LUẬN TMĐT CHO SẢN PHẨM NÔNG SẢN GẮN VỚI NÔNG HỘ.6

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về thương mại điện tử 6

1.2. Cơ sở lý luận về thương mại điện tử và nông hộ 9

1.2.1. Khái niệm thương mại điện tử 9

1.2.2 Nông hộ 15

1.2. Mối quan hệ giữa trang web TMĐT với nông hộ 21

1.2.1. Lợi ích của trang web TMĐT với nông hộ 21

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng trang web TMĐT cho

mặt hàng nông sản gắn với nông hộ 23

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.27

2.1. Thiết kế nghiên cứu 27

2.1.1. Xác định vấn đề, hình thành mục tiêu nghiên cứu 27

2.1.2. Quy trình nghiên cứu 27

2.2. Phương pháp nghiên cứu 28

2.2.1. Phương pháp định tính bằng phỏng vấn sâu 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY