Luận văn Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Nam trực, Nam Định

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT.4

DANH MỤC CÁC BẢNG .5

LỜI CAM ĐOAN .6

MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ

NGOÀI QUỐC DOANH .10

1.1. THUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ .10

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế .10

1.1.1.1 Khái niệm .10

1.1.1.2. Đặc điểm: .12

1.1.2. Vai trò của thuế .15

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ THU THUẾ NGOÀI QUỐC DOANH .19

1.2.1. Sự tồn tại khách quan của khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh: .19

1.2.2. Đặc điểm kinh tế Ngoài quốc doanh:.19

1.2.3. Ý nghĩa của quản lý thu thuế NQD: .20

1.2.4. Ưu nhược điểm của kinh tế NQD: .22

1.3.1. Một số loại thuế chủ yếu đối với khu vực KTNQD:.25

1.3.1.1. Thuế môn bài.25

1.3.1.2.Thuế GTGT.27

1.3.1.3. Thuế TNDN .35

1.3.2. Công tác quản lý thuế khu vực KTNQD .37

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu: .40

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở MỘT

SỐ NƯỚC .41

Kết luận chương I:.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY