Luận văn Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Nam Định

LỜI CAM ĐOAN . 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 2

PHẦN MỞ ĐẦU. 3

1. Tính cấp thiết của đề tài . 3

2. Mục đích nghiên cứu . 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

4. Phương pháp nghiên cứu . 4

5. Đóng góp mới của Luận văn. 5

6. Kết cấu của luận văn. 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ

1. 1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư. 6

1.1.1. Quan niệm về đầu tư. 6

1.1.2. Đầu tư trực tiếp . 7

1.1.3. Đầu tư gián tiếp. 9

1.1.4. Đầu tư nước ngoài - Khái niệm và phân loại. 10

1.1.5. Khái niệm, các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài. 11

1.2. Tác động của thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 16

1.2.1. Tác động tích cực. 17

1.2.2. Những tác động tiêu cực. 20

1.3. Các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết thu hút đầu tư . 21

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá thu hút đầu tư. 21

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư . 23

1.3.3. Sự cần thiết khách quan thu hút đầu tư. 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG I. 29

Chương 2: PHÂN TÍCHTHỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH NAM ĐỊNH

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Nam Định có ảnh hưởng đến thu hút

đầu tư . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY