Luận văn Thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 81.1. Khái niệm pháp luật thi hành án dân sự và quan hệ pháp luật thi hành án dân sự 81.2. Khái niệm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật thi hành án dân sự 161.3. Vai trò thực hiện pháp luật thi hành án dân sự 27Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY 362.1. Thực trạng tình hình án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa 362.2. Thực trạng thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa 43Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở THANH HÓA HIỆN NAY 883.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở Thanh Hóa hiện nay 883.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở Thanh Hóa hiện nay 94KẾT LUẬN 118DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 8

1.1. Khái niệm pháp luật thi hành án dân sự và quan hệ pháp luật thi hành án dân sự 8

1.2. Khái niệm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật thi hành án dân sự 16

1.3. Vai trò thực hiện pháp luật thi hành án dân sự 27

Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY 36

2.1. Thực trạng tình hình án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa 36

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa 43

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở THANH HÓA HIỆN NAY 88

3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở Thanh Hóa hiện nay 88

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thi hành án dân sự ở Thanh Hóa hiện nay 94

KẾT LUẬN 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY