Luận văn Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi trong nước ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề lợi dụng việc cho, nhận con nuôi nhằm mục đích trục lợi, thì tỉnh Hà Nam được coi là một tỉnh điển hình. Khi phát hiện ra hiện tượng lợi dụng những quy định về nuôi con nuôi để nhằm giải quyết chế độ chính sách cho con nuôi người có công với cách mạng, gia đình chính sách, ngày 16/6/2008 Sở Tư pháp Hà Nam đã có Công văn số 205/STP-HCBTTP xin ý kiến Bộ Tư pháp giải quyết việc đối tượng chính sách nhận nuôi con nuôi. Ngày 23/7/2008 Bộ Tư pháp có Công văn số 2306/BTP-HCTP với nội dung “ nếu xác định được những trường hợp nhận con nuôi là nhằm mục đích trục lợi, không phù hợp với các nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình, thì đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thu hồi và huỷ bỏ các quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với những trường hợp nuôi con nuôi đó ”. Ngày 11/8/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 1150/UBND-NC chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ sơ nuôi con nuôi của người có công và thương bệnh binh đã thực hiện từ năm 1990 đến nay để xử lý các trường hợp không đúng quy định. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã phố hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch liên ngành số 275/KHLN/TP-LĐTB&XH để triển khai Công văn 1150/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra, thành phần gồm cán bộ Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ phòng tư pháp các huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp chỉ đạo.

Vấn đề lợi dụng việc cho, nhận con nuôi nhằm mục đích trục lợi, thì tỉnh Hà Nam được coi là một tỉnh điển hình. Khi phát hiện ra hiện tượng lợi dụng những quy định về nuôi con nuôi để nhằm giải quyết chế độ chính sách cho con nuôi người có công với cách mạng, gia đình chính sách, ngày 16/6/2008 Sở Tư pháp Hà Nam đã có Công văn số 205/STP-HCBTTP xin ý kiến Bộ Tư pháp giải quyết việc đối tượng chính sách nhận nuôi con nuôi. Ngày 23/7/2008 Bộ Tư pháp có Công văn số 2306/BTP-HCTP với nội dung “ nếu xác định được những trường hợp nhận con nuôi là nhằm mục đích trục lợi, không phù hợp với các nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình, thì đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thu hồi và huỷ bỏ các quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với những trường hợp nuôi con nuôi đó ”. Ngày 11/8/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 1150/UBND-NC chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ sơ nuôi con nuôi của người có công và thương bệnh binh đã thực hiện từ năm 1990 đến nay để xử lý các trường hợp không đúng quy định. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã phố hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch liên ngành số 275/KHLN/TP-LĐTB&XH để triển khai Công văn 1150/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra, thành phần gồm cán bộ Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ phòng tư pháp các huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp chỉ đạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY