Luận văn Thời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết sống mòn của Nam Cao

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Lịch sử vấn đề 3. Mục đích, yêu cầu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 1. Thời gian nghệ thuật 1.1. Khái niệm thời gian nghệ thuật 1.2. Cấu trúc và biểu hiện của thời gian nghệ thuật 1.2.1 Thời gian được trần thuật 1.2.2.Thời gian trần thuật 2. Không gian nghệ thuật 2.1. Khái niệm không gian nghệ thuật 2.2. Các loại không gian nghệ thuật 2.2.1.Không gian bối cảnh 2.2.2.Không gian sự kiện 2.2.3.Không gian tâm lý Chương II: THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT SỐNG MÒN CỦA NAM CAO 2.1. Thời gian được trần thuật 2.1.1. Thời gian hiện thực hàng ngày 2.1.2. Thời gian hồi tưởng 2.1.3. Thời gian tương lai 2.1.4. Thời giann tâm trạng 2.2. Thời gian trần thuật Chương III: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT SỐNG MÒN CỦA NAM CAO 3.1. Không gian bối cảnh 3.2. Không gian sự kiện 3.3. Không gian tâm lý PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề

3. Mục đích, yêu cầu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT

1. Thời gian nghệ thuật

1.1. Khái niệm thời gian nghệ thuật

1.2. Cấu trúc và biểu hiện của thời gian nghệ thuật

1.2.1 Thời gian được trần thuật

1.2.2.Thời gian trần thuật

2. Không gian nghệ thuật

2.1. Khái niệm không gian nghệ thuật

2.2. Các loại không gian nghệ thuật

2.2.1.Không gian bối cảnh

2.2.2.Không gian sự kiện

2.2.3.Không gian tâm lý

Chương II: THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT SỐNG MÒN CỦA NAM CAO

2.1. Thời gian được trần thuật

2.1.1. Thời gian hiện thực hàng ngày

2.1.2. Thời gian hồi tưởng

2.1.3. Thời gian tương lai

2.1.4. Thời giann tâm trạng

2.2. Thời gian trần thuật

Chương III: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT SỐNG MÒN CỦA NAM CAO

3.1. Không gian bối cảnh

3.2. Không gian sự kiện

3.3. Không gian tâm lý

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY