Luận văn Thiết kế Khách sạn tân Mỹ Đình II

MỤC LỤCCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 12. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 13. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 13.1. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 13.2. GIẢI PHÁP HÌNH KHỐI 23.3. MẶT ĐỨNG 23.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG 24. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 24.1. HỆ THỐNG ĐIỆN 24.2. HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH 24.3. HỆ THỐNG NƯỚC 24.4. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG 34.5. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 34.6. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 34.7. HỆ THỐNG THOÁT RÁC 34.8. HỆ THỐNG CÁP TIVI, ĐIỆN THOẠI, INTERNET 35. SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 35.1. PHẦN THÂN NHÀ 35.2. PHẦN MÓNG 46. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC 4 CHƯƠNG 2  TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU DÙNG CHO CÔNG TRÌNH 62. SƠ LƯỢC YÊU CẦU HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH 62.1. THEO PHƯƠNG NGANG 62.2. THEO PHƯƠNG ĐỨNG 73. CẤU TẠO CÁC BỘ PHÂN LIÊN KẾT 74. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 74.1. SƠ ĐỒ TÍNH 74.2. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 74.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU 84.4. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 84.5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CÂU CHO CÔNG TRÌNH 114.5.1. HỆ KẾT CẤU SÀN 114.5.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH 125. SƠ BỘ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN CHÍNH 135.1. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH CỨNG 135.2. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT 135.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN SÀN 135.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM 145.5. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN PHỤ 146. CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 14 CHƯƠNG 3TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI1. KIẾN TRÚC 172. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN BỂ NƯỚC MÁI 173. TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI 173.1 TÍNH TOÁN NẮP BỂ 173.1.1. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN VÀ TẢI TRỌNG 173.1.2. NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP 193.2. TÍNH TOÁN DẦM NẮP BỂ 203.2.1. TẢI TRỌNG 203.2.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 213.2.2.1. TÍNH DN1(200x300) 213.2.2.2. TÍNH DN2 (200x300) 213.2.2.3. TÍNH DN3 (300x500) 243.3. TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY BỂ 263.3.1. SƠ ĐỒ TÍNH VÀ TẢI TRỌNG 273.3.2. NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP 273.4 TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY 283.5.1. TẢI TRỌNG 293.4.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 293.4.2.1. TÍNH DD1 293.4.2.2. TÍNH DD2 313.4.2.3. TÍNH DD3 333.5 TÍNH BẢN THÀNH 353.5.1. SƠ ĐỒ TÍNH 353.5.2. TẢI TRỌNG VÀ TÁC DỤNG 353.5.3. TÍNH NỘI LỰC 353.5.4. TÍNH CỐT THÉP 363.6 TÍNH CỐT THÉP CHỊU KÉO TRONG BẢN THÀNH 364 KIỂM TRA NỨT CHO BỂ NƯỚC 374.1. KIỂM TRA NỨT BẢN ĐÁY 374.2 KIỂM TRA NỨT Ở BẢN THÀNH 374.3. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CHO BẢN ĐÁY 384.4. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CHO DẦM ĐÁY 38 CHƯƠNG 4TÍNH TOÁN CẦU THANG1 KIẾN TRÚC 392. CẤU TẠO CẦU THANG 392.1. CẤU TẠO CẦU THANG CÁC TẦNG 392.2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG 392.3. TẢI TRỌNG 392.3.1. BẢN THANG 392.3.2. CHIẾU NGHỈ 403. THIẾT KẾ THANG 414. TÍNH TOÁN DẦM CẤY 444.1. TẢI TRỌNG 444.2. TÍNH CỐT THÉP 445. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG PHƯƠNG ÁN THANG ĐÃ CHỌN 45 CHƯƠNG 5TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 1. MẶT BẰNG HỆ DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 462. CHIỀU DÀY SÀN-VẬT LIỆU 463. CẤU TẠO SÀN 463.1. CẤU TẠO SÀN 463.2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BẢN SÀN 474. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 475. NGUYÊN LÝ TÍNH Ô SÀN. 485.1. BẢN KÊ 4 CẠNH 485.2. TÍNH SÀN LOẠI BẢN DẦM 496. TÍNH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 497. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA CÁC Ô SÀN 528. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 53 CHƯƠNG 6TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC B 1. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI 541.1 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI VÀO DẦM 542.1 SƠ ĐỒ TÍNH 542. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC 543. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO DẦM 553.1. TĨNH TẢI 553.2. HOẠT TẢI 554. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 565. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI LÊN DẦM DỌC: 565.1. TĨNH TẢI CHẤT ĐẦY 565.2. HOẠT TẢI CÁCH NHỊP LẺ 565.3. HOẠT TẢI CÁCH NHỊP CHẴN HOẠT TẢI LIỀN NHỊP 566. BIỂU ĐỒ BAO 577. KẾT QUẢ TÍNH CỐT THÉP 58    CHƯƠNG 7TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 5 1. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ MẶT ĐỨNG 592. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 603. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM KHUNG TRỤC 4 603.1. TĨNH TẢI 603.2. HOẠT TẢI 643.3. HOẠT TẢI GIÓ 654. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI 665. TỔ HỢP NỘI LỰC 765.1. TÍNH THÉP DẦM 765.2. TÍNH TOÁN THÉP CỘT 79 CHƯƠNG 8NỀN MÓNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 832. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 832.1. ĐỊA TẦNG 832.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT 842.3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 863. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG 864. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 864.1. CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN 865. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ( MÓNG B4) 875.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 875.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 875.3. CẤU TẠO CỌC 873.2.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 873.2.2. TIẾT DIỆN CỌC 873.2.3. CẤU TẠO CỌC 885.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 885.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI. 885.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 885.5.2. THEO ĐẤT NỀN 885.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 895.5.4. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 925.5.5. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 935.5.6. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 945.5.6.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 945.5.6.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 957.6. TÍNH LÚN 965.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 985.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 985.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐẶT CHO ĐÀI CỌC 996. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP (MÓNG B4) 1006.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 1006.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 1006.3. CẤU TẠO CỌC 1006.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 1006.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 1006.3.3. CẤU TẠO CỌC 1006.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 1016.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 1016.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 1016.5.2. THEO ĐẤT NỀN 1016.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 1026.5.4. KIỂM TRA KHẢ NĂNG ÉP CỌC 1046.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 1046.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 1056.5.7. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 1066.5.7.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 1066.5.7.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 1076.6. TÍNH LÚN 1086.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 1096.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 1096.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐÀI CỌC 1106.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CẨU LẮP 1116.8.1. KIỂM TRA KHI VẬN CHUYỂN CỌC 1116.8.2. KIỂM TRA CÂU LẮP CỌC 1126.8.3. KIỂM TRA LỰC CẨU, MÓC CẨU 1127. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ( MÓNG A4) 1137.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 1137.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 1137.3. CẤU TẠO CỌC 1137.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 1137.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 1137.3.3. CẤU TẠO CỌC 1137.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 1147.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI. 1147.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 1147.5.2. THEO ĐẤT NỀN 1147.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 1157.5.4. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 1177.5.5. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 1177.5.6. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 1187.5.6.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 1187.5.6.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 1197.6. TÍNH LÚN 1207.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 1237.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 1237.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐẶT CHO ĐÀI CỌC 1238. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP (MÓNG A4) 1258.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 1258.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 1258.3. CẤU TẠO CỌC 1258.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 1258.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 1258.3.3. CẤU TẠO CỌC 1258.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 1258.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 1268.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 1268.5.2. THEO ĐẤT NỀN 1268.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 1268.5.4. KIỂM TRA KHẢ NĂNG ÉP CỌC 1288.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 1288.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 1298.5.7. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 1308.5.7.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 1308.5.7.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 1318.6. TÍNH LÚN 1328.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 1348.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 1348.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP CHO ĐÀI CỌC 1348.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CẨU LẮP. 1368.8.1. KIỂM TRA KHI VẬN CHUYỂN CỌC 1368.8.2. KIỂM TRA CÂU LẮP CỌC 1368.8.3. KIỂM TRA LỰC CẨU, MÓC CẨU 1369. SO SÁNH PHƯƠNG ÁN CỌC 137

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

1. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

3. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1

3.1. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 1

3.2. GIẢI PHÁP HÌNH KHỐI 2

3.3. MẶT ĐỨNG 2

3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG 2

4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 2

4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN 2

4.2. HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH 2

4.3. HỆ THỐNG NƯỚC 2

4.4. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG 3

4.5. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 3

4.6. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 3

4.7. HỆ THỐNG THOÁT RÁC 3

4.8. HỆ THỐNG CÁP TIVI, ĐIỆN THOẠI, INTERNET 3

5. SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 3

5.1. PHẦN THÂN NHÀ 3

5.2. PHẦN MÓNG 4

6. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC 4

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG

1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU DÙNG CHO CÔNG TRÌNH 6

2. SƠ LƯỢC YÊU CẦU HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH 6

2.1. THEO PHƯƠNG NGANG 6

2.2. THEO PHƯƠNG ĐỨNG 7

3. CẤU TẠO CÁC BỘ PHÂN LIÊN KẾT 7

4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 7

4.1. SƠ ĐỒ TÍNH 7

4.2. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 7

4.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU 8

4.4. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 8

4.5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CÂU CHO CÔNG TRÌNH 11

4.5.1. HỆ KẾT CẤU SÀN 11

4.5.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH 12

5. SƠ BỘ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN CHÍNH 13

5.1. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH CỨNG 13

5.2. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT 13

5.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN SÀN 13

5.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM 14

5.5. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN PHỤ 14

6. CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 14

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI

1. KIẾN TRÚC 17

2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN BỂ NƯỚC MÁI 17

3. TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI 17

3.1 TÍNH TOÁN NẮP BỂ 17

3.1.1. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN VÀ TẢI TRỌNG 17

3.1.2. NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP 19

3.2. TÍNH TOÁN DẦM NẮP BỂ 20

3.2.1. TẢI TRỌNG 20

3.2.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 21

3.2.2.1. TÍNH DN1(200x300) 21

3.2.2.2. TÍNH DN2 (200x300) 21

3.2.2.3. TÍNH DN3 (300x500) 24

3.3. TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY BỂ 26

3.3.1. SƠ ĐỒ TÍNH VÀ TẢI TRỌNG 27

3.3.2. NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP 27

3.4 TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY 28

3.5.1. TẢI TRỌNG 29

3.4.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 29

3.4.2.1. TÍNH DD1 29

3.4.2.2. TÍNH DD2 31

3.4.2.3. TÍNH DD3 33

3.5 TÍNH BẢN THÀNH 35

3.5.1. SƠ ĐỒ TÍNH 35

3.5.2. TẢI TRỌNG VÀ TÁC DỤNG 35

3.5.3. TÍNH NỘI LỰC 35

3.5.4. TÍNH CỐT THÉP 36

3.6 TÍNH CỐT THÉP CHỊU KÉO TRONG BẢN THÀNH 36

4 KIỂM TRA NỨT CHO BỂ NƯỚC 37

4.1. KIỂM TRA NỨT BẢN ĐÁY 37

4.2 KIỂM TRA NỨT Ở BẢN THÀNH 37

4.3. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CHO BẢN ĐÁY 38

4.4. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CHO DẦM ĐÁY 38

CHƯƠNG 4

TÍNH TOÁN CẦU THANG

1 KIẾN TRÚC 39

2. CẤU TẠO CẦU THANG 39

2.1. CẤU TẠO CẦU THANG CÁC TẦNG 39

2.2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG 39

2.3. TẢI TRỌNG 39

2.3.1. BẢN THANG 39

2.3.2. CHIẾU NGHỈ 40

3. THIẾT KẾ THANG 41

4. TÍNH TOÁN DẦM CẤY 44

4.1. TẢI TRỌNG 44

4.2. TÍNH CỐT THÉP 44

5. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG PHƯƠNG ÁN THANG ĐÃ CHỌN 45

CHƯƠNG 5

TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

1. MẶT BẰNG HỆ DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 46

2. CHIỀU DÀY SÀN-VẬT LIỆU 46

3. CẤU TẠO SÀN 46

3.1. CẤU TẠO SÀN 46

3.2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BẢN SÀN 47

4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 47

5. NGUYÊN LÝ TÍNH Ô SÀN. 48

5.1. BẢN KÊ 4 CẠNH 48

5.2. TÍNH SÀN LOẠI BẢN DẦM 49

6. TÍNH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 49

7. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA CÁC Ô SÀN 52

8. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 53

CHƯƠNG 6

TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC B

1. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI 54

1.1 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI VÀO DẦM 54

2.1 SƠ ĐỒ TÍNH 54

2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC 54

3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO DẦM 55

3.1. TĨNH TẢI 55

3.2. HOẠT TẢI 55

4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 56

5. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI LÊN DẦM DỌC: 56

5.1. TĨNH TẢI CHẤT ĐẦY 56

5.2. HOẠT TẢI CÁCH NHỊP LẺ 56

5.3. HOẠT TẢI CÁCH NHỊP CHẴN HOẠT TẢI LIỀN NHỊP 56

6. BIỂU ĐỒ BAO 57

7. KẾT QUẢ TÍNH CỐT THÉP 58

CHƯƠNG 7

TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 5

1. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ MẶT ĐỨNG 59

2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 60

3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM KHUNG TRỤC 4 60

3.1. TĨNH TẢI 60

3.2. HOẠT TẢI 64

3.3. HOẠT TẢI GIÓ 65

4. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI 66

5. TỔ HỢP NỘI LỰC 76

5.1. TÍNH THÉP DẦM 76

5.2. TÍNH TOÁN THÉP CỘT 79

CHƯƠNG 8

NỀN MÓNG

1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 83

2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 83

2.1. ĐỊA TẦNG 83

2.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT 84

2.3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 86

3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG 86

4. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 86

4.1. CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN 86

5. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ( MÓNG B4) 87

5.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 87

5.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 87

5.3. CẤU TẠO CỌC 87

3.2.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 87

3.2.2. TIẾT DIỆN CỌC 87

3.2.3. CẤU TẠO CỌC 88

5.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 88

5.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI. 88

5.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 88

5.5.2. THEO ĐẤT NỀN 88

5.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 89

5.5.4. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 92

5.5.5. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 93

5.5.6. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 94

5.5.6.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 94

5.5.6.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 95

7.6. TÍNH LÚN 96

5.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 98

5.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 98

5.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐẶT CHO ĐÀI CỌC 99

6. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP (MÓNG B4) 100

6.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 100

6.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 100

6.3. CẤU TẠO CỌC 100

6.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 100

6.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 100

6.3.3. CẤU TẠO CỌC 100

6.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 101

6.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 101

6.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 101

6.5.2. THEO ĐẤT NỀN 101

6.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 102

6.5.4. KIỂM TRA KHẢ NĂNG ÉP CỌC 104

6.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 104

6.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 105

6.5.7. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 106

6.5.7.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 106

6.5.7.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 107

6.6. TÍNH LÚN 108

6.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 109

6.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 109

6.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐÀI CỌC 110

6.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CẨU LẮP 111

6.8.1. KIỂM TRA KHI VẬN CHUYỂN CỌC 111

6.8.2. KIỂM TRA CÂU LẮP CỌC 112

6.8.3. KIỂM TRA LỰC CẨU, MÓC CẨU 112

7. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ( MÓNG A4) 113

7.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 113

7.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 113

7.3. CẤU TẠO CỌC 113

7.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 113

7.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 113

7.3.3. CẤU TẠO CỌC 113

7.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 114

7.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI. 114

7.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 114

7.5.2. THEO ĐẤT NỀN 114

7.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 115

7.5.4. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 117

7.5.5. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 117

7.5.6. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 118

7.5.6.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 118

7.5.6.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 119

7.6. TÍNH LÚN 120

7.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 123

7.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 123

7.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP ĐẶT CHO ĐÀI CỌC 123

8. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP (MÓNG A4) 125

8.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 125

8.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 125

8.3. CẤU TẠO CỌC 125

8.3.1. VẬT LIỆU LÀM CỌC 125

8.3.2. TIẾT DIỆN CỌC 125

8.3.3. CẤU TẠO CỌC 125

8.4. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ KÍCH THƯỚC 125

8.5. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 126

8.5.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 126

8.5.2. THEO ĐẤT NỀN 126

8.5.3. THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 126

8.5.4. KIỂM TRA KHẢ NĂNG ÉP CỌC 128

8.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 128

8.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 129

8.5.7. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG. 130

8.5.7.1. ÁP LỰC TIÊU CHUẨN ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 130

8.5.7.2. SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN Ở ĐÁY KHỐI MÓNG Q UY ƯỚC 131

8.6. TÍNH LÚN 132

8.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC 134

8.7.1. CHIỀU CAO ĐÀI VÀ ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 134

8.7.2. TÍNH TOÁN MOMENT VÀ THÉP CHO ĐÀI CỌC 134

8.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CẨU LẮP. 136

8.8.1. KIỂM TRA KHI VẬN CHUYỂN CỌC 136

8.8.2. KIỂM TRA CÂU LẮP CỌC 136

8.8.3. KIỂM TRA LỰC CẨU, MÓC CẨU 136

9. SO SÁNH PHƯƠNG ÁN CỌC 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY