Luận văn Thiết kế kỹ thuật cần trục tháp

MỤC LỤC   Trang LỜI NÓI ĐẦU 0PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1 Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty được tìm hiểu 1 Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục tháp xây dựng 22.1 : Gới thiệu về cần trục tháp xây dựng. 22.2 : Phân loại. 2 Chương 3 : Lựa chọn phương án thiết kế. 4 3.1 : Giới thiệu 4 3.2 : Lựa chọn phương án 4 Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp được thiết kế 94.1 : Giới thiệu cần trục tháp được thiết kế. 94.2 : Cấu tạo của cần trục tháp tự nâng 9PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CẦN TRỤC THÁP 11 Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng chính 111.1 : Các thông số ban đầu 111.2 : Sơ đồ cơ cấu nâng 111.3 : Chọn palăng cáp 121.4 : Tính toán chọn cáp 121.5 : Chọn puly cáp 141.6 : Tính toán chọn tang 151.7 : Kiểm tra độ bền tang 171.8 : Tính chọn cặp đầu cáp trên tang 171.9 : Chọn động cơ điện – Hộp giảm tốc 191.10 : Chọn khớp nối – Phanh 201.11 : Kiểm tra động cơ điện 221.12 : Kiểm tra phanh 251.13 : Tính toán trục tang 261.14 : Tính toán chọn ổ lăn 31 Chương 2 : Tính toán cơ cấu tự nâng 332.1 : Sơ đồ cơ cấu – Thông số tính toán 332.2 : Tính toán các thiết bị 34 Chương 3 : Tính toán kết cấu thép cần 393.1 : Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 393.2 : Vật liệu chế tạo và các ứng suất cho phép kết cấu thép cần. 403.3 : Tải trọng và tổ hợp tải trọng 41 3.4 : Vị trí tính toán của cần 423.5 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 433.6 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 543.7 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIc 613.8 : Nội lực lớn nhất trong các thanh khi xét chung các tổ hợp tải trọng. 713.9 : Xác định giới hạn cho phép của vật liệu. 713.10 : Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn. 723.11 : Tính về bền các thanh. 723.12 : Tính về ổn định các thanh. 73 Chương 4 : Tính ổn định cần trục tháp 754.1 : Tính ổn định của cần trục khi có vật nâng 754.2 : Tính về ổn định khi có vật nâng tính cho trường hợp đặt ở vị trí bất lợi nhất. 77 PHẦN 3 : LẬP PHƯƠNG ÁN LẮP DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CẦN TRỤC 79 Chương 1 : Lập phương án lắp dựng cần trục 801.1 : Giới thiệu về cần trục tháp và phương án lắp dựng 80 1.2 : Tính toán các yếu tố cần thiết cho qui trình lắp dựng 811.3 : Trình tự công việc lắp dựng 83 Chương 2 : Lập qui trình thử nghiệm cần trục tháp 100 2.1 : Hội đồng nghiệm thu 100 2.2 : Các bước nghiệm thu cần trục tháp 100 2.3 : Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 101KẾT LUẬN 102TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 0

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1

Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty được tìm hiểu 1

Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục tháp xây dựng 2

2.1 : Gới thiệu về cần trục tháp xây dựng. 2

2.2 : Phân loại. 2

Chương 3 : Lựa chọn phương án thiết kế. 4

3.1 : Giới thiệu 4

3.2 : Lựa chọn phương án 4

Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp được thiết kế 9

4.1 : Giới thiệu cần trục tháp được thiết kế. 9

4.2 : Cấu tạo của cần trục tháp tự nâng 9

PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CẦN TRỤC THÁP 11

Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng chính 11

1.1 : Các thông số ban đầu 11

1.2 : Sơ đồ cơ cấu nâng 11

1.3 : Chọn palăng cáp 12

1.4 : Tính toán chọn cáp 12

1.5 : Chọn puly cáp 14

1.6 : Tính toán chọn tang 15

1.7 : Kiểm tra độ bền tang 17

1.8 : Tính chọn cặp đầu cáp trên tang 17

1.9 : Chọn động cơ điện – Hộp giảm tốc 19

1.10 : Chọn khớp nối – Phanh 20

1.11 : Kiểm tra động cơ điện 22

1.12 : Kiểm tra phanh 25

1.13 : Tính toán trục tang 26

1.14 : Tính toán chọn ổ lăn 31

Chương 2 : Tính toán cơ cấu tự nâng 33

2.1 : Sơ đồ cơ cấu – Thông số tính toán 33

2.2 : Tính toán các thiết bị 34

Chương 3 : Tính toán kết cấu thép cần 39

3.1 : Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 39

3.2 : Vật liệu chế tạo và các ứng suất cho phép kết cấu thép cần. 40

3.3 : Tải trọng và tổ hợp tải trọng 41

3.4 : Vị trí tính toán của cần 42

3.5 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 43

3.6 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 54

3.7 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIc 61

3.8 : Nội lực lớn nhất trong các thanh khi xét chung các tổ

hợp tải trọng. 71

3.9 : Xác định giới hạn cho phép của vật liệu. 71

3.10 : Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn. 72

3.11 : Tính về bền các thanh. 72

3.12 : Tính về ổn định các thanh. 73

Chương 4 : Tính ổn định cần trục tháp 75

4.1 : Tính ổn định của cần trục khi có vật nâng 75

4.2 : Tính về ổn định khi có vật nâng tính cho trường hợp đặt

ở vị trí bất lợi nhất. 77

PHẦN 3 : LẬP PHƯƠNG ÁN LẮP DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM

CẦN TRỤC 79

Chương 1 : Lập phương án lắp dựng cần trục 80

1.1 : Giới thiệu về cần trục tháp và phương án lắp dựng 80

1.2 : Tính toán các yếu tố cần thiết cho qui trình lắp dựng 81

1.3 : Trình tự công việc lắp dựng 83

Chương 2 : Lập qui trình thử nghiệm cần trục tháp 100

2.1 : Hội đồng nghiệm thu 100

2.2 : Các bước nghiệm thu cần trục tháp 100

2.3 : Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 101

KẾT LUẬN 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY