Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty dệt chăn len Bình Lợi công suất 200 m3/ngày

MỤC LỤC TrangChương 1 : Tổng quan về ngành dệt nhuộm 1- 101.1- Qui trình dệt nhuộm 11.2- Các công đoạn điển hình 11.3- Nhu cầu về nước và nước thải công ty, xí nghiệp dệt nhuộm 6Chương 2 Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm 11÷252.1 Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm 112.2 Một số phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm của nước ngoài 16Chương 3 Tổng quan về công ty dệt chăn len Bình Lợi 26÷283.1 Lĩnh vực về quy trình hoạt động 263.2 Hiện trạng công ty Bình Lợi 333.3 Sơ đồ hiện hữu hệ thống xử lý nước thải của công ty Bình lợi 37Chương 4 Tính toán thiết kế quy trình công nghệ mới 39 ÷ 874.1 Quy trình công nghệ thiết kế mới 394.2 Thí nghiệm 41 4.3 Song chắn rác 434.4 Ngăn tiếp nhận 474.5 Bể điều hoà 504.6 Bể khuấy trộn 594.7 Bể tạo bông kết hợp với lắng 634.8 Aerotank 674.9 Bể lắng 2 764.10 Bể trộn bùn 804.11 Máy lọc ép dây đai 824.12 Bể tuyển nổi khí hoà tan 84Chương 5 Khái toán công trình 88÷945.1 Thuyết minh phần khái toán 885.2 Khái toán khối lượng 885.3 Khái toán kinh phí xây lắp 895.4 Khái toán các hạng mục máy móc thiết bị 905.5 Khái toán công trình phuương án 2 94Chương 6 Tổ chức quản lý vận hành 95÷966.1 Vận hành hệ thống 956.2 Kiểm tra xử lý sự cố 956.3 Kết luận và kiến nghị 96Chương 7 Phụ lục 97÷104Tài liệu tham khảo 105

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 : Tổng quan về ngành dệt nhuộm 1- 10

1.1- Qui trình dệt nhuộm 1

1.2- Các công đoạn điển hình 1

1.3- Nhu cầu về nước và nước thải công ty, xí nghiệp dệt nhuộm 6

Chương 2 Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm 11÷25

2.1 Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm 11

2.2 Một số phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm của nước ngoài 16

Chương 3 Tổng quan về công ty dệt chăn len Bình Lợi 26÷28

3.1 Lĩnh vực về quy trình hoạt động 26

3.2 Hiện trạng công ty Bình Lợi 33

3.3 Sơ đồ hiện hữu hệ thống xử lý nước thải của công ty Bình lợi 37

Chương 4 Tính toán thiết kế quy trình công nghệ mới 39 ÷ 87

4.1 Quy trình công nghệ thiết kế mới 39

4.2 Thí nghiệm 41

4.3 Song chắn rác 43

4.4 Ngăn tiếp nhận 47

4.5 Bể điều hoà 50

4.6 Bể khuấy trộn 59

4.7 Bể tạo bông kết hợp với lắng 63

4.8 Aerotank 67

4.9 Bể lắng 2 76

4.10 Bể trộn bùn 80

4.11 Máy lọc ép dây đai 82

4.12 Bể tuyển nổi khí hoà tan 84

Chương 5 Khái toán công trình 88÷94

5.1 Thuyết minh phần khái toán 88

5.2 Khái toán khối lượng 88

5.3 Khái toán kinh phí xây lắp 89

5.4 Khái toán các hạng mục máy móc thiết bị 90

5.5 Khái toán công trình phuương án 2 94

Chương 6 Tổ chức quản lý vận hành 95÷96

6.1 Vận hành hệ thống 95

6.2 Kiểm tra xử lý sự cố 95

6.3 Kết luận và kiến nghị 96

Chương 7 Phụ lục 97÷104

Tài liệu tham khảo 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY