Luận văn Thiết kế hệ thống cầu trục ngoài trời cho nhà máy điện Phú Mỹ 2.2

MỤC LỤC Mục TrangLời nói đầu. 0Mục lục. 1 Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 3Chương 1: Giới thiệu về nhà máy điện Phú Mỹ 2.2. 3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3 1.2. Định hướng phát triển. 41.3. Công tác đào tạo nhân sự. 51.4. Công tác quy trình nhiệm vụ, vận hành và xử lý sự cố. 61.5. Công tác sữa chữa. 61.6. Sơ đồ tổ chức của nhà máy. 7 1.7. Hiện trạng về thiết bị nâng phục vụ công tác lắp ráp, bảo dưỡng. 7Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế. 82.1. Phương án 1. 82.2. Phương án 2. 82.3. Lựa chọn. 9 Phần 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT. 10Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống cầu trục ngoài trời. 101.1. Giới thiệu sơ lược về cầu trục. 101.2. Giới thiệu về cầu trục đang thiết kế. 11Chương 2: Tính toán thiết kế cơ cấu nâng. 132.1. Các thông số ban đầu. 132.2. Sơ đồ động cơ cấu nâng. 132.3. Tính chọn cáp nâng hàng. 132.4. Tính chọn puly cáp. 162.5. Tính toán thiết kế tang. 182.6. Tính chọn và kiểm tra động cơ. 212.7. Tính chọn bộ truyền. 282.8. Tính toán thiết kế đầu kẹp cáp và trục tang. 292.9. Tính chọn phanh và khớp nối. 342.10. Tính chọn ổ lăn. 362.11. Tính chọn móc treo. 38Chương 3: Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển cầu trục. 393.1. Giới thiệu về cơ cấu di chuyển. 393.2. Sơ đồ truyền động. 403.3. Tính chọn ray và bánh xe. 413.4. Tính chọn và kiểm tra động cơ. 433.5. Tính chọn hộp giảm tốc. 493.6. Tính chọn khớp nối và phanh. 503.7. Tính toán bộ truyền hở. 553.8. Xác định khoảng cách giữa hai cụm bánh xe trên dầm đầu. 603.9. Tính toán thiết kế trục bánh xe. 613.10. Tính toán thiết kế trục truyền. 653.11. Tính chọn ổ lăn. 67Chương 4: Tính toán thiết kế kết cấu thép cầu trục. 704.1. Giới thiệu về kết cấu thép và các thông số của cầu trục hai dầm. 704.2. Chọn vật liệu chế tạo. 704.3. Xác định các thông số cơ bản của dầm chính và dầm đầu. 704.4. Thành lập bảng tổ hợp tải trọng. 754.5. Tính toán bền cho dầm chính và dầm đầu. 794.6. Tính toán dầm chịu tải trọng cục bộ. 1004.7. Kiểm tra ổn định. 1034.8. Kiểm tra độ võng của dầm. 1084.9. tính toán các mối liên kết. 109Chương 5: Tính toán thiết kế kết cấu thép hệ chân đỡ. 1145.1. Giới thiệu kết cấu thép hệ chân đỡ. 1145.2. Chọn vật liệu chế tạo. 1145.3. Tính toán kết cấu thép dầm. 1145.4. Tính toán kết cấu thép cột đỡ. 1315.5. Tính toán các mối liên kết. 141 Phần 3: PHƯƠNG ÁN LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM. 146Chương 1: Lập quy trình lắp dựng cầu trục. 1461.1. Tính toán các thông số cần thiết cho quá trình lắp dựng. 1461.2. Chuẩn bị cho quá trình lắp dựng. 1471.3. Các bước lắp dựng. 150Chương 2: Lập quy trình thử nghiệm cầu trục. 1532.1. Hội đồng nghiệm thu. 1532.2. Các bước nghiệm thu cầu trục. 1532.3. Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận. 154Tài liệu tham khảo. 155

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời nói đầu. 0

Mục lục. 1

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 3

Chương 1: Giới thiệu về nhà máy điện Phú Mỹ 2.2. 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3

1.2. Định hướng phát triển. 4

1.3. Công tác đào tạo nhân sự. 5

1.4. Công tác quy trình nhiệm vụ, vận hành và xử lý sự cố. 6

1.5. Công tác sữa chữa. 6

1.6. Sơ đồ tổ chức của nhà máy. 7

1.7. Hiện trạng về thiết bị nâng phục vụ công tác lắp ráp, bảo dưỡng. 7

Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế. 8

2.1. Phương án 1. 8

2.2. Phương án 2. 8

2.3. Lựa chọn. 9

Phần 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT. 10

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống cầu trục ngoài trời. 10

1.1. Giới thiệu sơ lược về cầu trục. 10

1.2. Giới thiệu về cầu trục đang thiết kế. 11

Chương 2: Tính toán thiết kế cơ cấu nâng. 13

2.1. Các thông số ban đầu. 13

2.2. Sơ đồ động cơ cấu nâng. 13

2.3. Tính chọn cáp nâng hàng. 13

2.4. Tính chọn puly cáp. 16

2.5. Tính toán thiết kế tang. 18

2.6. Tính chọn và kiểm tra động cơ. 21

2.7. Tính chọn bộ truyền. 28

2.8. Tính toán thiết kế đầu kẹp cáp và trục tang. 29

2.9. Tính chọn phanh và khớp nối. 34

2.10. Tính chọn ổ lăn. 36

2.11. Tính chọn móc treo. 38

Chương 3: Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển cầu trục. 39

3.1. Giới thiệu về cơ cấu di chuyển. 39

3.2. Sơ đồ truyền động. 40

3.3. Tính chọn ray và bánh xe. 41

3.4. Tính chọn và kiểm tra động cơ. 43

3.5. Tính chọn hộp giảm tốc. 49

3.6. Tính chọn khớp nối và phanh. 50

3.7. Tính toán bộ truyền hở. 55

3.8. Xác định khoảng cách giữa hai cụm bánh xe trên dầm đầu. 60

3.9. Tính toán thiết kế trục bánh xe. 61

3.10. Tính toán thiết kế trục truyền. 65

3.11. Tính chọn ổ lăn. 67

Chương 4: Tính toán thiết kế kết cấu thép cầu trục. 70

4.1. Giới thiệu về kết cấu thép và các thông số của cầu trục hai dầm. 70

4.2. Chọn vật liệu chế tạo. 70

4.3. Xác định các thông số cơ bản của dầm chính và dầm đầu. 70

4.4. Thành lập bảng tổ hợp tải trọng. 75

4.5. Tính toán bền cho dầm chính và dầm đầu. 79

4.6. Tính toán dầm chịu tải trọng cục bộ. 100

4.7. Kiểm tra ổn định. 103

4.8. Kiểm tra độ võng của dầm. 108

4.9. tính toán các mối liên kết. 109

Chương 5: Tính toán thiết kế kết cấu thép hệ chân đỡ. 114

5.1. Giới thiệu kết cấu thép hệ chân đỡ. 114

5.2. Chọn vật liệu chế tạo. 114

5.3. Tính toán kết cấu thép dầm. 114

5.4. Tính toán kết cấu thép cột đỡ. 131

5.5. Tính toán các mối liên kết. 141

Phần 3: PHƯƠNG ÁN LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM. 146

Chương 1: Lập quy trình lắp dựng cầu trục. 146

1.1. Tính toán các thông số cần thiết cho quá trình lắp dựng. 146

1.2. Chuẩn bị cho quá trình lắp dựng. 147

1.3. Các bước lắp dựng. 150

Chương 2: Lập quy trình thử nghiệm cầu trục. 153

2.1. Hội đồng nghiệm thu. 153

2.2. Các bước nghiệm thu cầu trục. 153

2.3. Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận. 154

Tài liệu tham khảo. 155

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY