Luận văn Thiết kế chế tạo mô hình và điểu khiển máy khuấy trộn

MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt đề tài ii Mục lục iii Chương 1 TỔNG QUAN 11.1 Giới thiệu về hề hệ thống khuấy trộn 11.2 Giới thiệu một số hệ thống khuấy trộn trong công nghiệp 21.3 Các chỉ tiêu đánh giá quá trình khuấy trộn 21.3.1 Mức độ khuấy trộn 21.3.2 Cường độ khuấy 21.3.3 Hiệu quả khuấy 3 Chương 2 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4 Chương 3 THIẾT KẾ HỆ CƠ CỦA MÔ HÌNH 53.1 Tính toán trục khuấy-trộn 53.1.1 Xác định vận tới hạn thứ nhất bằng đồ thị 73.1.2 Tính toán trục khuấy-trộn congxon 83.1.2.1 Sơ đồ chịu lực 83.1.2.2 Tính trục theo bền 103.1.2.3 Tính trục theo độ cứng 133.1.2.4 Kiểm tra trục theo độ cứng 163.1.2.5 Khoảng cách tối ưu giữa hai ổ đỡ 163.1.2.6 Tính toán trục theo ổn định ngang 163.1.3 Tính các ổ đỡ trục khuấy 173.2 Tính bền cơ cấu khuấy 173.2.1 Tính bền cơ cấu khuấy cánh thẳng 173.2.1.1 Tính chiều dày cánh của cơ khuấy 183.2.1.2 Xác định khoảng cách từ điểm đặt lực tới trục quay 19 Chương 4 BƠM THỦY LỰC 214.1 Bơm có lưu lượng riêng không dương (bơm ly tâm) 214.2 Bơm có lưu lượng riêng dương (bơm thể tích) 22 Chương 5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ 245.1 Thang nhiệt độ 255.2 Nhiệt độ đo được và nhiệt độ cần đo 275.2.1 Nhiệt độ đo được 275.2.2 Đo nhiệt độ trong lòng vật rắn 275.3 Đo nhiệt độ bằng điện trở 275.3.1 Độ nhạy nhiệt 275.3.2 Điện trở kim loại 295.3.2.1 Chọn kim loại 295.3.2.2 Chế tạo nhiệt kế 305.3.3 Nhiệt điện trở 325.3.3.1 Đặc điểm chung 325.3.3.2 Độ dẫn của nhiệt điện trở 325.3.3.3 Quan hệ điện trở-nhiệt độ 335.3.4 Điện trở Silic 355.4 Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 365.4.1 Đặc trưng chung-độ nhạy nhiệt 365.4.2 Các hiệu ứng nhiệt điện 385.4.2.1 Hiệu ứng Peltier 385.4.2.2 Hiệu ứng Thomson 395.4.2.3 Hiệu ứng Seebeck 405.4.3 Phương pháp chế tạo và sơ đồ đo 405.4.3.1 Chế tạo cặp nhiệt và vỏ bảo vệ 405.4.3.2 Sơ đồ đo 415.4.3.3 Phương pháp đo 425.4.4 Các loại cặp nhiệt thường dùng trong thực tế 445.5 Đo nhiệt độ bằng Diot và Tranzitor 455.5.1 Đặc điểm chung-độ nhạy nhiệt 455.5.2 Quan hệ điện áp-nhiệt độ 465.6 Cảm biến quang trong đo nhiệt độ 47 Chương 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC CHẤT LƯU 526.1 Phương pháp thủy tĩnh 536.2 Phương pháp điện 556.2.1 Cảm biến độ dẫn 556.2.2 Cảm biến tụ điện 556.3 Các phương pháp dùng bức xạ 586.3.1 Phương pháp đo bằng hấp thụ tia 586.3.2 Phương pháp đo bằng sóng siêu âm 58 Chương 7 LÝ THUYẾT MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN 617.1 Khái niệm về tập mờ 627.1.1 Định nghĩa 627.1.2 Độ cao, miền xác định và miền tin cậy của tập mờ 637.1.2.1 Định nghĩa 1 637.1.2.2 Định nghĩa 2 647.1.2.3 Định nghĩa 3 647.2 Các phép toán trên tập mờ 647.2.1 Phép hợp hai tập mờ 647.2.2 Phép giao hai tập mờ 657.2.3 Phép bù của một tập mờ 657.3 Biến ngôn ngữ và giá trị của nó 657.4 Luật hợp thành mờ 687.4.1 Mệnh đề hợp thành 687.4.2 Mô tả mệnh đề hợp thành mờ 697.4.3 Luật hợp thành mờ 70 Chương 8 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 728.1 Sơ đồ khối mạch điều khiển 728.1.1 Giới thiệu cảm biến đo mức 61F-GN 728.1.2 Rơ-le 24VDC 738.1.3 Cảm biến nhiệt độ MF-904 738.1.4 Các thông số của các thiết bị 738.1.5 Sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mô hình 758.2 Vi xử lý trong điều khiển 778.2.1 Tóm tắt phần cứng AT8951 788.2.1.1 Cấu hình chân ra 788.2.1.2 Các đặc trưng của mạch dao động 818.2.1.3 Chế độ nghỉ 828.2.1.4 Chế độ nguồn giảm 838.2.2 Các mạch vi xử lý ứng dụng trong mô hình 83Tài liệu tham khảo Phụ lục: Bài Thí Nghiệm Ứng Dụng Vi Xử Lý Trong Điều Khiển Mô Hình Máy Trộn

MỤC LỤC

Lời cảm ơn i

Tóm tắt đề tài ii

Mục lục iii

Chương 1 TỔNG QUAN 1

1.1 Giới thiệu về hề hệ thống khuấy trộn 1

1.2 Giới thiệu một số hệ thống khuấy trộn trong công nghiệp 2

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá quá trình khuấy trộn 2

1.3.1 Mức độ khuấy trộn 2

1.3.2 Cường độ khuấy 2

1.3.3 Hiệu quả khuấy 3

Chương 2 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4

Chương 3 THIẾT KẾ HỆ CƠ CỦA MÔ HÌNH 5

3.1 Tính toán trục khuấy-trộn 5

3.1.1 Xác định vận tới hạn thứ nhất bằng đồ thị 7

3.1.2 Tính toán trục khuấy-trộn congxon 8

3.1.2.1 Sơ đồ chịu lực 8

3.1.2.2 Tính trục theo bền 10

3.1.2.3 Tính trục theo độ cứng 13

3.1.2.4 Kiểm tra trục theo độ cứng 16

3.1.2.5 Khoảng cách tối ưu giữa hai ổ đỡ 16

3.1.2.6 Tính toán trục theo ổn định ngang 16

3.1.3 Tính các ổ đỡ trục khuấy 17

3.2 Tính bền cơ cấu khuấy 17

3.2.1 Tính bền cơ cấu khuấy cánh thẳng 17

3.2.1.1 Tính chiều dày cánh của cơ khuấy 18

3.2.1.2 Xác định khoảng cách từ điểm đặt lực tới trục quay 19

Chương 4 BƠM THỦY LỰC 21

4.1 Bơm có lưu lượng riêng không dương (bơm ly tâm) 21

4.2 Bơm có lưu lượng riêng dương (bơm thể tích) 22

Chương 5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ 24

5.1 Thang nhiệt độ 25

5.2 Nhiệt độ đo được và nhiệt độ cần đo 27

5.2.1 Nhiệt độ đo được 27

5.2.2 Đo nhiệt độ trong lòng vật rắn 27

5.3 Đo nhiệt độ bằng điện trở 27

5.3.1 Độ nhạy nhiệt 27

5.3.2 Điện trở kim loại 29

5.3.2.1 Chọn kim loại 29

5.3.2.2 Chế tạo nhiệt kế 30

5.3.3 Nhiệt điện trở 32

5.3.3.1 Đặc điểm chung 32

5.3.3.2 Độ dẫn của nhiệt điện trở 32

5.3.3.3 Quan hệ điện trở-nhiệt độ 33

5.3.4 Điện trở Silic 35

5.4 Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 36

5.4.1 Đặc trưng chung-độ nhạy nhiệt 36

5.4.2 Các hiệu ứng nhiệt điện 38

5.4.2.1 Hiệu ứng Peltier 38

5.4.2.2 Hiệu ứng Thomson 39

5.4.2.3 Hiệu ứng Seebeck 40

5.4.3 Phương pháp chế tạo và sơ đồ đo 40

5.4.3.1 Chế tạo cặp nhiệt và vỏ bảo vệ 40

5.4.3.2 Sơ đồ đo 41

5.4.3.3 Phương pháp đo 42

5.4.4 Các loại cặp nhiệt thường dùng trong thực tế 44

5.5 Đo nhiệt độ bằng Diot và Tranzitor 45

5.5.1 Đặc điểm chung-độ nhạy nhiệt 45

5.5.2 Quan hệ điện áp-nhiệt độ 46

5.6 Cảm biến quang trong đo nhiệt độ 47

Chương 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC CHẤT LƯU 52

6.1 Phương pháp thủy tĩnh 53

6.2 Phương pháp điện 55

6.2.1 Cảm biến độ dẫn 55

6.2.2 Cảm biến tụ điện 55

6.3 Các phương pháp dùng bức xạ 58

6.3.1 Phương pháp đo bằng hấp thụ tia 58

6.3.2 Phương pháp đo bằng sóng siêu âm 58

Chương 7 LÝ THUYẾT MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN 61

7.1 Khái niệm về tập mờ 62

7.1.1 Định nghĩa 62

7.1.2 Độ cao, miền xác định và miền tin cậy của tập mờ 63

7.1.2.1 Định nghĩa 1 63

7.1.2.2 Định nghĩa 2 64

7.1.2.3 Định nghĩa 3 64

7.2 Các phép toán trên tập mờ 64

7.2.1 Phép hợp hai tập mờ 64

7.2.2 Phép giao hai tập mờ 65

7.2.3 Phép bù của một tập mờ 65

7.3 Biến ngôn ngữ và giá trị của nó 65

7.4 Luật hợp thành mờ 68

7.4.1 Mệnh đề hợp thành 68

7.4.2 Mô tả mệnh đề hợp thành mờ 69

7.4.3 Luật hợp thành mờ 70

Chương 8 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 72

8.1 Sơ đồ khối mạch điều khiển 72

8.1.1 Giới thiệu cảm biến đo mức 61F-GN 72

8.1.2 Rơ-le 24VDC 73

8.1.3 Cảm biến nhiệt độ MF-904 73

8.1.4 Các thông số của các thiết bị 73

8.1.5 Sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mô hình 75

8.2 Vi xử lý trong điều khiển 77

8.2.1 Tóm tắt phần cứng AT8951 78

8.2.1.1 Cấu hình chân ra 78

8.2.1.2 Các đặc trưng của mạch dao động 81

8.2.1.3 Chế độ nghỉ 82

8.2.1.4 Chế độ nguồn giảm 83

8.2.2 Các mạch vi xử lý ứng dụng trong mô hình 83

Tài liệu tham khảo

Phụ lục: Bài Thí Nghiệm Ứng Dụng Vi Xử Lý Trong Điều Khiển Mô Hình Máy Trộn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY