Luận văn Thiết kế cần trục tháp xây dựng

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 4GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẦN TRỤC THÁP 14.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC THIẾT BỊ NÂNG HẠ PHỤC VỤ XÂY DỰNG 14.1.2 .PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN – CẢI TIẾN HOÀN THIỆN THIẾT BỊ 17Chương 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 19Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU 271. TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG 27.2. TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY 55CHƯƠNG 1: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ CẦN TRỤC VÀ CƠ CẤU CẦN TÍNH TÓANPhần 1: GIỚI THIỆU CƠ CẤU QUAY VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 55Phần 2 : TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY CỦA CẦN TRỤC 58CHƯƠNG 2 : XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CỦA HỆ THỐNG TỰA QUAY 59CHUƠNG 3 : CHỌN SƠ BỘ CÁC CHI TIẾT CỦA CƠ CẤU QUAY 67Chương 4 : KẾT CẤU THÉP CẦN CỦA CẦN TRỤC THÁP 74Chương 5 : KẾT CẤU THÉP CỘT CỦA CẦN TRỤC THÁP 93Chương 6 : TÍNH ỔN ĐỊNH CẦN TRỤC THÁP 115Chương 7 : NGUYÊN LÝ HỌAT ĐỘNG CỦA KHUNG TRƯỢT 121Chương 8: LẬP PHƯƠNG ÁN LẮP RÁP CẦN TRỤC THÁP 123Chương 9 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CỘT THÁP 134 KẾT LUẬN 139TÀI LIỆU THAM KHẢO 141

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 4

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẦN TRỤC THÁP 14

.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC THIẾT BỊ

NÂNG HẠ PHỤC VỤ XÂY DỰNG 14

.1.2 .PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN –

CẢI TIẾN HOÀN THIỆN THIẾT BỊ 17

Chương 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 19

Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU 27

1. TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG 27

.2. TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY 55

CHƯƠNG 1: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ CẦN TRỤC VÀ CƠ CẤU CẦN TÍNH TÓAN

Phần 1: GIỚI THIỆU CƠ CẤU QUAY VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 55

Phần 2 : TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY CỦA CẦN TRỤC 58

CHƯƠNG 2 : XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC

CỦA HỆ THỐNG TỰA QUAY 59

CHUƠNG 3 : CHỌN SƠ BỘ CÁC CHI TIẾT CỦA CƠ CẤU QUAY 67

Chương 4 : KẾT CẤU THÉP CẦN CỦA CẦN TRỤC THÁP 74

Chương 5 : KẾT CẤU THÉP CỘT CỦA CẦN TRỤC THÁP 93

Chương 6 : TÍNH ỔN ĐỊNH CẦN TRỤC THÁP 115

Chương 7 : NGUYÊN LÝ HỌAT ĐỘNG CỦA KHUNG TRƯỢT 121

Chương 8: LẬP PHƯƠNG ÁN LẮP RÁP CẦN TRỤC THÁP 123

Chương 9 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHẾ TẠO CỘT THÁP 134

KẾT LUẬN 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO 141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY