Luận văn Thiết kế Cần trục derrick cho công ty xếp dỡ Khánh Hội

TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP THÁP 4.3. Phân loại: - Theo số lượng gối đỡ : Tháp cẩu 2 gốiđược sử dụng phổ biến . Tháp cẩu 3 gối dùng khi boong giữa yếu . Tháp cẩu 1 gối chỉ dùng trên các tàu nhỏ . Buồng điện hoặc các kết cấu khác liên kết với tháp nếu không đựoc gia cừơng đủ khỏe thì không tính là 1 gối - Theo dạng kết cấu : 4.3.1 Tháp cẩu 1 cột có(cột cẩu ) có 4 loại: - Cột cẩu đơn giản lắp các hệ cần đơn, dùng trên các tàu nhỏ - Cột cẩu 2 xà :có 1 xà ngang đỉnh cột và 1 xà ngang thân cột để lắp hệ cần đôi. - Cột cẩu 3 ống có xà ngang thân cột được đỡ ở 2 đầu bằng 2 ống phụ thường là 2 ống thông gió - Cột cẩu ghép với buồng điện, các gối cần được đặt ở nóc buồng điện, khi có buồng điện được gia cường thích hợp để làm 1 gối cho cột cẩu. Loại cột cẩu ghép với buồng điện có chiều cao thấp hơn các loại trên khoảng 2m

TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP THÁP

4.3. Phân loại:

- Theo số lượng gối đỡ : Tháp cẩu 2 gốiđược sử dụng phổ biến . Tháp cẩu 3

gối dùng khi boong giữa yếu . Tháp cẩu 1 gối chỉ dùng trên các tàu nhỏ .

Buồng điện hoặc các kết cấu khác liên kết với tháp nếu không đựoc gia

cừơng đủ khỏe thì không tính là 1 gối

- Theo dạng kết cấu :

4.3.1 Tháp cẩu 1 cột có(cột cẩu ) có 4 loại:

- Cột cẩu đơn giản lắp các hệ cần đơn, dùng trên các tàu nhỏ

- Cột cẩu 2 xà :có 1 xà ngang đỉnh cột và 1 xà ngang thân cột để lắp hệ cần

đôi.

- Cột cẩu 3 ống có xà ngang thân cột được đỡ ở 2 đầu bằng 2 ống phụ thường

là 2 ống thông gió - Cột cẩu ghép với buồng điện, các gối cần được đặt ở nóc

buồng điện, khi có buồng điện được gia cường thích hợp để làm 1 gối cho cột

cẩu. Loại cột cẩu ghép với buồng điện có chiều cao thấp hơn các loại trên

khoảng 2m

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY