Luận văn Thiết kế cần trục chân đế dạng cổng kiểu mâm quay với sức nâng Q = 30Tf

MỤC LỤC Mục TrangLời nói đầu 1Phần mở đầu :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOVPETRO 2 Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ DẠNG CỔNG KIỂU QUAY 5Phần 2: TÍNH TOÁN KĨ THUẬT 13Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng 14 1.1 Các thông số kĩ thuật 14 1.2 Sơ đồ truyền động 14 1.3 Chọn móc và thiết bị treo 14 1.4 Sơ đồ mắc cáp 15 1.5 Tính chọn cáp nâng 15 1.6 Tính toán kích thước cơ bản tang và puly 16 1.7 Chọn động cơ điện 20 1.8 Chọn hộp giảm tốc 21 1.9 Kiểm tra động cơ điện 21 1.10 Chọn phanh 24 1.11 Tính chọn khớp nối 24 1.12 Tính chọn ổ đỡ cho tang 25Chương 2 : Tính toán cơ cấu thay đổi tầm với 27 2.1 Sơ đồ hình học 27 2.2 Sơ đồ truyền động 28 2.3 Xác định kích thước hệ cần 28 2.4 Xây dựng đồ thị thay đổi momen cần theo tầm với 31 2.5 Xây dựng đồ thị thay đổi momen đối trọng theo tầm với 34 2.6 Xây dựng đồ thị không cân bằng cần 35 2.7 Xây dựng quỹ đạo chuyển động của hàng 36 2.8 Xây dựng biểu đồ momen mất cân bằng do hàng 36 2.9 Tính tải trọng tác dụng lên thanh răng 37 2.10 Xác định biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 42 2.11 Tính chọn động cơ điện 44 2.12 Tính chọn hộp giảm tốc 44 2.13 Tính chọn phanh 45 2.14 Tính chọn khớp nối động cơ với hộp giảm tốc 45 2.15 kiểm tra động cơ điện 46 2.16 Tính toán bộ truyền cuối 48 2.17 Tính chọn ổ đỡ 51Chương 3 : Tính toán cơ cấu di chuyển 53 3.1 Sơ đồ truyền động 53 3.2 Chọn bánh xe và ray 53 3.3 Tính chọn động cơ điện 55 3.4 Tính chọn hộp giảm tốc 56 3.5 Chọn khớp nối 57 3.6 Kiểm tra động cơ điện 58 3.7 Kiểm tra độ dự trữ bám 59 3.8 Chọn phanh 60 3.9 Tính trục bánh xe 61 3.10 Tính chọn ổ đỡ 65 Phần 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP 67Chương 1 : Tính toán kết cấu thép vòi 71 1.1 Nội lực vòi tại tầm với lớn nhất Rmax 71 1.2 Nội lực vòi tại tầm với trung bình Rtb 80 1.3 Nội lực vòi tại tầm với nhỏ nhất Rmin 85 1.4 Kiểm tra điều kiện bền 90 1.5 Kiểm tra điều kiện ổn định 98Chương 2 : Tính toán kết cấu thép cần 101 2.1 Nội lực cần tại tầm với lớn nhất Rmax 101 2.2 Nội lực cần tại tầm với trung bình Rtb 107 2.3 Nội lực cần tại tầm với nhỏ nhất Rmin 111 2.4 Kiểm tra điều kiện bền và ổn định 115 2.5 Kiểm tra mối ghép hàn 125 2.6 Kiểm tra mối ghép bulông 126Chương 3 : Tính ổn định cần trục 127 3.1 Tính đứng vững cần trục khi có vật nâng 127 3.2 Tính đứng vững cần trục khi không có vật nâng 131Phần 4: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 133 1. Chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết 134 2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết 134 3. Dạng sản xuất 134 4. Chọn phôi 134 5. Thiết kế nguyên công 135 6. Chế độ cắt 138 7. Lượng dư gia công 140 8. Thời gian gia công 142 Tài liệu tham khảo 143

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời nói đầu 1

Phần mở đầu :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ

XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOVPETRO 2

Phần 1:

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ DẠNG

CỔNG KIỂU QUAY 5

Phần 2: TÍNH TOÁN KĨ THUẬT 13

Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng 14

1.1 Các thông số kĩ thuật 14

1.2 Sơ đồ truyền động 14

1.3 Chọn móc và thiết bị treo 14

1.4 Sơ đồ mắc cáp 15

1.5 Tính chọn cáp nâng 15

1.6 Tính toán kích thước cơ bản tang và puly 16

1.7 Chọn động cơ điện 20

1.8 Chọn hộp giảm tốc 21

1.9 Kiểm tra động cơ điện 21

1.10 Chọn phanh 24

1.11 Tính chọn khớp nối 24

1.12 Tính chọn ổ đỡ cho tang 25

Chương 2 : Tính toán cơ cấu thay đổi tầm với 27

2.1 Sơ đồ hình học 27

2.2 Sơ đồ truyền động 28

2.3 Xác định kích thước hệ cần 28

2.4 Xây dựng đồ thị thay đổi momen cần theo tầm với 31

2.5 Xây dựng đồ thị thay đổi momen đối trọng theo tầm với 34

2.6 Xây dựng đồ thị không cân bằng cần 35

2.7 Xây dựng quỹ đạo chuyển động của hàng 36

2.8 Xây dựng biểu đồ momen mất cân bằng do hàng 36

2.9 Tính tải trọng tác dụng lên thanh răng 37

2.10 Xác định biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 42

2.11 Tính chọn động cơ điện 44

2.12 Tính chọn hộp giảm tốc 44

2.13 Tính chọn phanh 45

2.14 Tính chọn khớp nối động cơ với hộp giảm tốc 45

2.15 kiểm tra động cơ điện 46

2.16 Tính toán bộ truyền cuối 48

2.17 Tính chọn ổ đỡ 51

Chương 3 : Tính toán cơ cấu di chuyển 53

3.1 Sơ đồ truyền động 53

3.2 Chọn bánh xe và ray 53

3.3 Tính chọn động cơ điện 55

3.4 Tính chọn hộp giảm tốc 56

3.5 Chọn khớp nối 57

3.6 Kiểm tra động cơ điện 58

3.7 Kiểm tra độ dự trữ bám 59

3.8 Chọn phanh 60

3.9 Tính trục bánh xe 61

3.10 Tính chọn ổ đỡ 65

Phần 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP 67

Chương 1 : Tính toán kết cấu thép vòi 71

1.1 Nội lực vòi tại tầm với lớn nhất Rmax 71

1.2 Nội lực vòi tại tầm với trung bình Rtb 80

1.3 Nội lực vòi tại tầm với nhỏ nhất Rmin 85

1.4 Kiểm tra điều kiện bền 90

1.5 Kiểm tra điều kiện ổn định 98

Chương 2 : Tính toán kết cấu thép cần 101

2.1 Nội lực cần tại tầm với lớn nhất Rmax 101

2.2 Nội lực cần tại tầm với trung bình Rtb 107

2.3 Nội lực cần tại tầm với nhỏ nhất Rmin 111

2.4 Kiểm tra điều kiện bền và ổn định 115

2.5 Kiểm tra mối ghép hàn 125

2.6 Kiểm tra mối ghép bulông 126

Chương 3 : Tính ổn định cần trục 127

3.1 Tính đứng vững cần trục khi có vật nâng 127

3.2 Tính đứng vững cần trục khi không có vật nâng 131

Phần 4: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 133

1. Chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết 134

2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết 134

3. Dạng sản xuất 134

4. Chọn phôi 134

5. Thiết kế nguyên công 135

6. Chế độ cắt 138

7. Lượng dư gia công 140

8. Thời gian gia công 142

Tài liệu tham khảo 143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY