Luận văn Thiết kế cần trục chân đế cho việc vận chuyển hàng hóa tại cảng Đồng Nai

Mục: Trang: Lời nói đầu 2 Chương I:Giới thiệu về công ty công ty cổ phần cảngĐồng Nai. 3 1.1. Lịch sử hình thành 3 1.2. Cơ cấu tổ chức 4 1.3. Chức năng và nhiệm vụ 4 1.4. Cơ sở vật chất 5 1.5. Kết quả hoạt động nhửng năm gần đây 6 Chương II: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế 7 2.1. Các phương án đầu tư 7 2.2. Lựa chọn phương án 10 Chương III: Giới thiệu cần trục chân đế 12 3.1. Giới thiệu 12 3.2. Nguyên lý hoạt động 14 3.3. Mô tả thiết bị điện của cần trục 14 3.4. Cấu trúc kim loại của cần trục 15 Chương IV: Tính toán và chọn các thiết bị cho cơ cấu di chuyển 18 4.1. Giới thiệu cơ cấu di chuyển 18 4.2. Sơ đồ cơ cấu 18 4.3. Sơ đồ động cơ cấu di chuyển 19 4.4. Chọn bánh xe và ray 19 4.5. Tính chọn công suất động cơ điện 20 4.6. Tính chọn khớp nối 23 4.7. Tính bộ chuyền cơ cấu 23 4.8. Tính chọn hộp giảm tốc 23 4.9. Kiểm tra cơ cấu di chuyển theo điều kiện bám 24 4.10. Kiểm tra động cơ điện 25 4.11. Kiểm tra độ bán thực tế 26 4.12. Chọn Phanh 26 4.13. Tính bộ truyền bánh răng hở 28 4.14. Tính trục 31 4.15. Chọn ổ 36 Chương V: Tính toán và chọn các thiết bị cho cơ cấu thay đổi tầm với 39 5.1. Giới thiệu 38 5.2. Xác định kích thước hệ cần vẽ hoạ đồ vị trí 39 5.3. Xây dựng biêủ đồ mômen mất cân bằng cần 41 5.4. Tính toán các tải trọng tác dụng lên thanh răng 45 5.5. Tính tổng lực tác dụng lên thanh răng 49 5.6. Xây dựng biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với50 5.7. Tính chọn động cơ điện 52 5.8. Tính chọn: HGT ư Phanh 53 5.9. Kiểm tra động cơ điện 54 5.10. Tính chọn khớp nối 56 5.11 Tính toán bộ truyền cuối của cơ cấu thay đổi tầm với 57 Chương VI: Tính toán kết cấu thép cần và vòi 64 6.1. Giới thiệu và thông số cơ bản 64 Tải trọng tính toán –Tổ hợp tải trọng tính toán 65 6.2.Tính toán kết cấu thép vòi 66 6.2.1.Xác định vị trí tính toán –Các trường hợp tải trọng tính toán 66 6.2.2.Tính toán , kiểm tra bền và ổn định vòi trong trường hợp tổ hợp tải trọng IIa66 6.2.3.Tính toán , kiểm tra bền vòi trong trường hợp tổ hợp tải trong II b70 6.3.Tính toán kết cấu thép cần 75 6.3.1.Xác định, vẽ biểu đồ nội lực tác dụng lên cầnở tổ hợp IIa 75 6.3.2. Xác định, vẽ biểu đồ nội lực tác dụng lên cần ở tổ hợp IIb 80 6.4. Kiểm tra bền vòi 84 6.5. Kiềm tra bền cần 92Chương VII: Lập quy trình công nghệ chế tạo bánh xe. 100 7.1. Phân tích chức năng làm việc 100 7.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết 100 7.3. Định dạng sản xuất 101 7.4. Chọn phôI 101 7.5. Thiết kế nguyên công 101 7.6. Tính và kiểm tra chế độ cắt 103 7.7. Tính lượng dư gia công 106 7.8. Tính thời gian gia công 107 Chương VIII: Bảo dưỡng cần trục chân đế. 109Lời ngỏ 118 Tài liệu tham khảo 119

Mục: Trang:

Lời nói đầu 2

Chương I:Giới thiệu về công ty công ty cổ phần cảngĐồng Nai. 3

1.1. Lịch sử hình thành 3

1.2. Cơ cấu tổ chức 4

1.3. Chức năng và nhiệm vụ 4

1.4. Cơ sở vật chất 5

1.5. Kết quả hoạt động nhửng năm gần đây 6

Chương II: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế 7

2.1. Các phương án đầu tư 7

2.2. Lựa chọn phương án 10

Chương III: Giới thiệu cần trục chân đế 12

3.1. Giới thiệu 12

3.2. Nguyên lý hoạt động 14

3.3. Mô tả thiết bị điện của cần trục 14

3.4. Cấu trúc kim loại của cần trục 15

Chương IV: Tính toán và chọn các thiết bị cho

cơ cấu di chuyển 18

4.1. Giới thiệu cơ cấu di chuyển 18

4.2. Sơ đồ cơ cấu 18

4.3. Sơ đồ động cơ cấu di chuyển 19

4.4. Chọn bánh xe và ray 19

4.5. Tính chọn công suất động cơ điện 20

4.6. Tính chọn khớp nối 23

4.7. Tính bộ chuyền cơ cấu 23

4.8. Tính chọn hộp giảm tốc 23

4.9. Kiểm tra cơ cấu di chuyển theo điều kiện bám 24

4.10. Kiểm tra động cơ điện 25

4.11. Kiểm tra độ bán thực tế 26

4.12. Chọn Phanh 26

4.13. Tính bộ truyền bánh răng hở 28

4.14. Tính trục 31

4.15. Chọn ổ 36

Chương V: Tính toán và chọn các thiết bị cho

cơ cấu thay đổi tầm với 39

5.1. Giới thiệu 38

5.2. Xác định kích thước hệ cần vẽ hoạ đồ vị trí 39

5.3. Xây dựng biêủ đồ mômen mất cân bằng cần 41

5.4. Tính toán các tải trọng tác dụng lên thanh răng 45

5.5. Tính tổng lực tác dụng lên thanh răng 49

5.6. Xây dựng biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với50

5.7. Tính chọn động cơ điện 52

5.8. Tính chọn: HGT ư Phanh 53

5.9. Kiểm tra động cơ điện 54

5.10. Tính chọn khớp nối 56

5.11 Tính toán bộ truyền cuối của cơ cấu thay đổi tầm với 57

Chương VI: Tính toán kết cấu thép cần và vòi 64

6.1. Giới thiệu và thông số cơ bản 64

Tải trọng tính toán –Tổ hợp tải trọng tính toán 65

6.2.Tính toán kết cấu thép vòi 66

6.2.1.Xác định vị trí tính toán –Các trường hợp tải trọng tính toán 66

6.2.2.Tính toán , kiểm tra bền và ổn định vòi trong trường hợp

tổ hợp tải trọng IIa66

6.2.3.Tính toán , kiểm tra bền vòi trong trường hợp tổ hợp tải trong II b70

6.3.Tính toán kết cấu thép cần 75

6.3.1.Xác định, vẽ biểu đồ nội lực tác dụng lên cầnở tổ hợp IIa 75

6.3.2. Xác định, vẽ biểu đồ nội lực tác dụng lên cần ở tổ hợp IIb 80

6.4. Kiểm tra bền vòi 84

6.5. Kiềm tra bền cần 92

Chương VII: Lập quy trình công nghệ chế tạo bánh xe. 100

7.1. Phân tích chức năng làm việc 100

7.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết 100

7.3. Định dạng sản xuất 101

7.4. Chọn phôI 101

7.5. Thiết kế nguyên công 101

7.6. Tính và kiểm tra chế độ cắt 103

7.7. Tính lượng dư gia công 106

7.8. Tính thời gian gia công 107

Chương VIII: Bảo dưỡng cần trục chân đế. 109

Lời ngỏ 118

Tài liệu tham khảo 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY