Luận văn Thị trường khách du lịch là người Pháp của Công ty Du lịch Việt Nam-Hà Nội; thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu

1 - Kinh doanh Lữ hành và sản phẩm của kinh doanh lữ hành

1.1 - Khái niệm kinh doanh lữ hành và Công ty lữ hành

1.2 - Các loại Công ty lữ hành

1.3 - Sản phẩm của Công ty lữ hành

2 - Thị trường khách của Công ty lữ hành

2.1 - Thị trường khách du lịch

2.2 - Các đặc tính của người tiêu dùng du lịch

2.3 - Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm tiêu dùng

3 - Các công cụ Marketing của công ty để thu hút khách

3.1 - Chính sách sản phẩm

3.2 - Chính sách giá cả

3.3 - Chính sách phân phối

3.4 - Chính sách chiêu thị

Chương II: Thực trạng về thị trường khách du lịch Pháp ở Công ty Du lịch Việt Nam

1 - Giới thiệu khái quát về Công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội

1.1 - Quá trình hình thành và phát triển

1.2 - Hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty

1.3 - Điều kiện kinh doanh

1.4 - Kết quả kinh doanh (trong 3 năm 1995, 1996, 1997)

1.5 - Phương hướng, mục tiêu tới

2 - Thị trường khách du lịch Pháp ở Công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội.

2.1 - Số lượng khách Pháp qua các năm 1995, 1996, 1997.

2.2 - Kết quả kinh doanh về thị trường khách Pháp qua 3 năm 1995 đến 1997.

2.3 - Các biện pháp của Công ty đã áp dụng để khai thác thị trường Pháp

Chương III: Một số phương hướng, biện pháp nhằm thu hút khách du lịch là người Pháp ở Công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội (DLVNHN).

1 - Các nhận xét, đánh giá về khách Pháp đã tiêu dùng ở Công ty Du lịch việt Nam- Hà nội.

2 - Xu hướng trong tiêu dùng du lịch của người Pháp.

2.1 - Một vài nét phác hoạ về đất nước và con người Pháp.

2.2 - Một vài nét về văn hoá Pháp.

2.3 - Tính cách dân tộc Pháp.

2.4 - Một số tính cách khác.

2.5 - Xu hướng trong tiêu dùng du lịch của người Pháp.

3 - Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch mà người Pháp ở Công ty DLVNHN.

3.1 - Các chiến lược nhằm đẩy mạnh khả năng khai thác khách hàng của Công ty DLVNHN trong tương lai.

3.2 - Sử dụng đồng bộ các công cụ Marketing Mix để khai thác du lịch tiềm năng là người Pháp.

3.3 - Các khuyến nghị.

Kết luận

Tài liệu tham khảo Trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY