Luận văn Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov

Một trong những cơ sở quan trọng tạo nên giá trị hiện thực sâu sắc cho truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov là thông qua hệ thống nhân vật phong phú và đa dạng, hai tác giả đã phản ánh chân thực mối quan hệ giữa thời đại và con người của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX và văn học Nga cuối thế kỉ XIX. Ở chương 1 chúng tôi đã chỉ ra những yếu tố lịch sử xã hội tương đồng, tác động đến quá trình hình thành quan niệm về cuộc đời, về con người, về nghệ thuật của hai tác giả. Rõ ràng, cả hai nhà văn, trong điều kiện xã hội cụ thể mà họ đã sống, chứng kiến, trải qua , đã khám phá mối quan hệ giữa thời đại và con người. Họ đã tiến hành những cuộc giải phẫu bằng ngôn từ, để làm rõ mối quan hệ một chiều này. Đó là quan hệ mà trong đó, thời đại có vai trò quyết định, tác động đến tâm lý, tình cảm, tư tưởng con người, làm thay đổi số phận con người. Con người chịu sự chi phối của thời đại, không có khả năng cải tạo xã hội. Giải quyết, làm rõ mối quan hệ này, cả hai nhà văn đều thực hiện nhiệm vụ tố cáo, đả kích, lên án những bất công phi lý, thói tật xấu xa, nô lệ mà xã hội đẻ ra nhằm thức tỉnh con người.

Một trong những cơ sở quan trọng tạo nên giá trị hiện thực sâu sắc cho

truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov là thông qua hệ thống nhân vật

phong phú và đa dạng, hai tác giả đã phản ánh chân thực mối quan hệ giữa

thời đại và con người của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX và văn học Nga

cuối thế kỉ XIX. Ở chương 1 chúng tôi đã chỉ ra những yếu tố lịch sử xã hội

tương đồng, tác động đến quá trình hình thành quan niệm về cuộc đời, về con

người, về nghệ thuật của hai tác giả. Rõ ràng, cả hai nhà văn, trong điều kiện

xã hội cụ thể mà họ đã sống, chứng kiến, trải qua , đã khám phá mối quan

hệ giữa thời đại và con người. Họ đã tiến hành những cuộc giải phẫu bằng

ngôn từ, để làm rõ mối quan hệ một chiều này. Đó là quan hệ mà trong đó,

thời đại có vai trò quyết định, tác động đến tâm lý, tình cảm, tư tưởng con

người, làm thay đổi số phận con người. Con người chịu sự chi phối của thời

đại, không có khả năng cải tạo xã hội. Giải quyết, làm rõ mối quan hệ này, cả

hai nhà văn đều thực hiện nhiệm vụ tố cáo, đả kích, lên án những bất công phi

lý, thói tật xấu xa, nô lệ mà xã hội đẻ ra nhằm thức tỉnh con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY