Luận văn Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

đỀ CƯƠNG KHÁI QUÁTPHẦN MỞ đẦU1. Lí do chọn đề tài2. Lịch sử vấn đề3. Mục đích yêu cầu4. Phạm vi nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứuPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM1.1. Một số vấn đề về khái niệm1.1.1. Thành ngữ, tục ngữ theo quan điểm của các nhà nghiên cứu văn học1.1.2. Thành ngữ, tục ngữ theo quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ1.2. Một số nét tương đồng và dị biệt giữa thành ngữ và tục ngữ1.2.1.1. Nguồn gốc1.2.1.2. Tính biểu trưng1.2.1.3. Cấu trúc hình thức1.2.2. Một số nét dị biệt1.2.2.1. Kết cấu ngữ pháp1.2.2.2. Chức năng1.2.2.3. Về nội dung ý nghĩa1.3. Hiệu quả của việc sử dụng thành ngữ và tục ngữ1.3.1. Tính hàm súc1.3.2. Tính hình tượng1.3.3. Tính dân tộc1.3.4. Tính thuyết phục1.3.5. Tính đại chúngCHƯƠNG II: THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 2.1. VÀI NÉT VỀ CUỘC đỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP2.1.1. Cuộc đời2.1.2. Sự nghiệp sáng tác2.1.2.1. Số lượng tác phẩm2.1.2.2. Nội dung tác phẩm2.2. NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP2.3. THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP2.3.1. Cách vận dụng2.3.1.1. Kết quả thống kê2.3.1.2. Sử dụng nguyên dạng2.3.1.3. Sử dụng cải biến, sáng tạo2.3.2. Hiệu quả sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp2.3.2.1. Miêu tả ngoại hình nhân vật2.3.2.3. Miêu tả nội tâm nhân vật 2.3.3.4. Miêu tả hành động nhân vậtPHẦN KẾT LUẬN

đỀ CƯƠNG KHÁI QUÁT

PHẦN MỞ đẦU

1. Lí do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề

3. Mục đích yêu cầu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM

1.1. Một số vấn đề về khái niệm

1.1.1. Thành ngữ, tục ngữ theo quan điểm của các nhà nghiên cứu văn học

1.1.2. Thành ngữ, tục ngữ theo quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ

1.2. Một số nét tương đồng và dị biệt giữa thành ngữ và tục ngữ

1.2.1.1. Nguồn gốc

1.2.1.2. Tính biểu trưng

1.2.1.3. Cấu trúc hình thức

1.2.2. Một số nét dị biệt

1.2.2.1. Kết cấu ngữ pháp

1.2.2.2. Chức năng

1.2.2.3. Về nội dung ý nghĩa

1.3. Hiệu quả của việc sử dụng thành ngữ và tục ngữ

1.3.1. Tính hàm súc

1.3.2. Tính hình tượng

1.3.3. Tính dân tộc

1.3.4. Tính thuyết phục

1.3.5. Tính đại chúng

CHƯƠNG II: THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

2.1. VÀI NÉT VỀ CUỘC đỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

2.1.1. Cuộc đời

2.1.2. Sự nghiệp sáng tác

2.1.2.1. Số lượng tác phẩm

2.1.2.2. Nội dung tác phẩm

2.2. NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

2.3. THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

2.3.1. Cách vận dụng

2.3.1.1. Kết quả thống kê

2.3.1.2. Sử dụng nguyên dạng

2.3.1.3. Sử dụng cải biến, sáng tạo

2.3.2. Hiệu quả sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

2.3.2.1. Miêu tả ngoại hình nhân vật

2.3.2.3. Miêu tả nội tâm nhân vật

2.3.3.4. Miêu tả hành động nhân vật

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY