Luận văn Tách dòng và xác định trình tự nucleotit một số đoạn trong genome của virut vàng lùn lúa (RGSV) tại Việt Nam

MỤC LỤCTrangLỜI CẢM ƠN . 2MỤC LỤC . 3DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 5DANH MỤC CÁC BẢNG . 7MỞ ĐẦU . 9Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 111.1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VL&LXL TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM . 111.1.1. Thế giới . 111.1.2. Việt Nam . 121.2. TRIỆU CHỨNG LÖA NHIỄM BỆNH VL&LXL . 131.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI VIRUT GÂY BỆNH VL&LXL Ở LÖA . 141.3.1. Virut vàng lùn lúa (RGSV) . 141.3.2. Các loại virut khác . 161.3.2.1. Virut lùn xoắn lá lúa (RRSV). 161.3.2.2. Virut tungro hình cầu (RTSV) . 171.3.2.3. Virut tungro hình nhộng (RTBV) . 181.4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RẦY NÂU – MÔI GIỚI CHỦ YẾU TRUYỀN BỆNH VL&LXL . 191.4.1. Đặc điểm hình thái . 191.4.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái và gây hại . 191.5. PHÕNG TRỪ BỆNH VL&LXL . 201.6. MỘT SỐ ENZYM VÀ KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG NGHIÊN CỨU BỆNH VIRUT . 211.6.1. Một số enzym sử dụng trong sinh học phân tử . 211.6.2. Kỹ thuật RT-PCR . 221.6.3. Kỹ thuật PCR . 231.6.4. Kỹ thuật biến nạp plasmit vào E.coli . 241.6.5. Kỹ thuật tách dòng gen . 241.6.6. Kỹ thuật PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (colony – PCR) . 25Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 262.1. VẬT LIỆU . 262.2. HÓA CHẤT, THIẾT BỊ, ĐỊA ĐIỂM . 272.2.1. Hóa chất . 27 2.2.2. Thiết bị . 272.2.3. Địa điểm nghiên cứu . 272.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 272.3.1. Thu mẫu thí nghiệm . 272.3.2. Thiết kế mồi đặc hiệu . 282.3.3. Tách chiết RNA tổng số của virut ở lúa . 282.3.4. Phản ứng RT-PCR . 292.3.5. Tạo plasmit tái tổ hợp mang gen mong muốn (Ligation) . 292.3.6. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α bằng phương pháp sốc nhiệt. 302.3.7. Colony-PCR. 312.3.8. Tách chiết plasmit . 322.3.9. Cắt gen bằng enzym giới hạn. 32Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 343.1. THIẾT KẾ MỒI. 343.2. TÁCH DÕNG CÁC ĐOẠN TRONG GENOME CỦA RGSV . 343.2.1. RT-PCR . 343.2.2. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α . 373.2.3. Chọn lọc plasmit tái tổ hợp bằng colony-PCR . 373.2.4. Tách plasmit và cắt kiểm tra sự có mặt của gen . 393.3. XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN TRONG GENOME CỦA RGSV . 403.4. SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN CP-RGSV CỦA HAI TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN VỚI CÁC TRÌNH TỰ TưƠNG ỨNG TRÊN GENBANK. 41KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 46CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ . 47TÀI LIỆU THAM KHẢO . 48PHỤ LỤC . 53

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 5

DANH MỤC CÁC BẢNG . 7

MỞ ĐẦU . 9

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 11

1.1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VL&LXL TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM . 11

1.1.1. Thế giới . 11

1.1.2. Việt Nam . 12

1.2. TRIỆU CHỨNG LÖA NHIỄM BỆNH VL&LXL . 13

1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI VIRUT GÂY BỆNH VL&LXL Ở LÖA . 14

1.3.1. Virut vàng lùn lúa (RGSV) . 14

1.3.2. Các loại virut khác . 16

1.3.2.1. Virut lùn xoắn lá lúa (RRSV). 16

1.3.2.2. Virut tungro hình cầu (RTSV) . 17

1.3.2.3. Virut tungro hình nhộng (RTBV) . 18

1.4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RẦY NÂU – MÔI GIỚI CHỦ YẾU

TRUYỀN BỆNH VL&LXL . 19

1.4.1. Đặc điểm hình thái . 19

1.4.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái và gây hại . 19

1.5. PHÕNG TRỪ BỆNH VL&LXL . 20

1.6. MỘT SỐ ENZYM VÀ KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG

NGHIÊN CỨU BỆNH VIRUT . 21

1.6.1. Một số enzym sử dụng trong sinh học phân tử . 21

1.6.2. Kỹ thuật RT-PCR . 22

1.6.3. Kỹ thuật PCR . 23

1.6.4. Kỹ thuật biến nạp plasmit vào E.coli . 24

1.6.5. Kỹ thuật tách dòng gen . 24

1.6.6. Kỹ thuật PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (colony – PCR) . 25

Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26

2.1. VẬT LIỆU . 26

2.2. HÓA CHẤT, THIẾT BỊ, ĐỊA ĐIỂM . 27

2.2.1. Hóa chất . 27

2.2.2. Thiết bị . 27

2.2.3. Địa điểm nghiên cứu . 27

2.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27

2.3.1. Thu mẫu thí nghiệm . 27

2.3.2. Thiết kế mồi đặc hiệu . 28

2.3.3. Tách chiết RNA tổng số của virut ở lúa . 28

2.3.4. Phản ứng RT-PCR . 29

2.3.5. Tạo plasmit tái tổ hợp mang gen mong muốn (Ligation) . 29

2.3.6. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α bằng phương pháp sốc nhiệt. 30

2.3.7. Colony-PCR. 31

2.3.8. Tách chiết plasmit . 32

2.3.9. Cắt gen bằng enzym giới hạn. 32

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 34

3.1. THIẾT KẾ MỒI. 34

3.2. TÁCH DÕNG CÁC ĐOẠN TRONG GENOME CỦA RGSV . 34

3.2.1. RT-PCR . 34

3.2.2. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α . 37

3.2.3. Chọn lọc plasmit tái tổ hợp bằng colony-PCR . 37

3.2.4. Tách plasmit và cắt kiểm tra sự có mặt của gen . 39

3.3. XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN TRONG

GENOME CỦA RGSV . 40

3.4. SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN CP-RGSV CỦA HAI TỈNH NINH THUẬN

VÀ BÌNH THUẬN VỚI CÁC TRÌNH TỰ TưƠNG ỨNG TRÊN GENBANK. 41

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 46

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ . 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 48

PHỤ LỤC . 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY